Головна / Словник мінералів / Аризоніт
Українська Latinized Русский Статус назви Походження назви мінералу Варіанти кристалохімічної формули Поширення в Україні

Аризоніт

Arizonite

Аризонит

Незатверджена. Суміш мінералів: Anatase, Hematite, Ilmenite, Rutile

За місцезн.: Арізона, США

Арисит-(La)

Arisite-(La)

Арисит-(La)

Затверджена 2010, (IMA2009-019)

За місцезн.: Aris Quarries, Віндгук Намібія. Збагачений на La вид

NaLa2(CO3)2[F2x(CO3)1-x]F

NaLa2(CO3)2[F2x (CO3)1-x]F

Арисит-(Се)

Arisite-(Ce)

Арисит-(Ce)

Затверджена 2010, (IMA2009-013)

За місцезн.: Aris Quarries, Віндгук Намібія. Збагачений на Сe вид

NaCe2(CO3)2[F2x(CO3)1-x]F

NaCe2(CO3)2[(CO3)1-xF2x]F

Арицит

Aricite

Арицит

НезатвердженаСинонім виду: Gismondine-Ca 

За місцезн.: Aris Quarries, Віндгук, Намібія.

CaAl2Si2O84H2O

Арканіт

Arcanite

Аркелит

Затверджена. Існує з доістр. часів ( з 1845)

З латин. – «подвійна таємниця» 

K2(SO4)

K2SO4

K2(SО4)

Аркеліт

Arkelite

Аркелит

Незатверджена. Дискусійний. Близький до виду: Tazheranite

На честь дослідника: A.E. van Arkel

ZrO2

Арктит

Arctite

Арктит

Затверджена 1981, (IMA1980-049)

Натяк на арктичний регіон, де знайдено мінерал  

(Na5Ca)Ca6Ba(PO4)6F3 

Na2Ca4(PO4)3F

Na5BаCa7(PO4)6F3

Аркубісит

Arcubisite

Аркубисит

Затверджена 1976, (IMA1973-009)

За хім. складом: Аg, Сu, Ві, S

Ag6CuBiS4

Ag6CuBiS4

Армангіт

Armangite

Армангит

ЗатвердженаІснує з 1920

За хім. складом: Аs, Мn

Mn2+26[As3+6(OH)4O14][As3+6O18]2(CO3)

 Mn26As3+18O50(OH)4(CO3)

Mn2+26(AsO3)14(HAsO3)4(CO3)

Mn26As3+18O50(CO3)(OH)4

Армбрустерит

Armbrusterite

Армбрустерит

Затверджена 2007, (IMA2005-035)

На честь швейц. кристалографа і мінералога: Thomas Armbruster (н. 1950) 

Na6K5Mn3+Mn2+14(Si9O22)4(OH)10•4H2O

K5Na7Mn15[(Si9O22)]4(OH)10•4H2О

K5Na6Mn3+Mn2+14(Si9O22)4(OH)10•4H2O

K5Na6Mn3+Mn2+14[Si9O22]4(OH)10•4Н2О

Арменіт

Armenite

Арменит

Затверджена. Існує з 1939

За місцезнах.: Armen Mine, Норвегія 

BaCa2(Al6Si9)O302H2O 

BaCa2Al6Si9O30•2(Н2О)

ВаСа2Аl3(Аl3Si9О30)•2Н2О

Армолколіт

Armalcolite

Армолколит

Затверджена 1970, (IMA1970-006)

На честь трьох астронавтів: Neil A. ARMstrong, Edwin E. ALdrin, Michael COLlins

(Mg,Fe2+)Ti2O5

MgTi2O5

Армстронгіт

Armstrongite

Армстронгит

Затверджена 1973, (IMA1972-018); Mongolia

На честь амер. астронавта:  Neil Alden Armstrong (н. 1930)

CaZr(Si6O15)•2H2O

CaZrSi6O15•3(Н2О)

CaZr[Si6O15]•3Н2О

CaZr(Si6O15)•3H2O

Арнгеміт

Arnhemite

Арнхемит

Незатверджена. Опублік. 1994 без затв. 

За місцезнах.: Arnhem Cave, Намібія 

(K,Na)4Mg2(P2O7)2•5H2O 

K4Mg2(P2O7)2•5H2O

Арожадит

Arrojadite

Арроядит

Незатверджена. Назва серії мінералів в однойменній групі  

На честь бразил. геолога: Miguel Arrojado Ribeiro Lisboa (1872-1932)  

Ароядит

Ароядит

 Див. Arrojadite

Арожадит-(KFeNa)

Arrojadite-(КFNа)  

Арроядит-(КFeNа)

Незатверджена 2005 через неповну характеристику

KFeNa-вид в арожадит-серії

{KNa}{Fe2+◻}{Ca}{Na3}{Fe2+13}{Al}(PO4)11(HPO4)(OH)2

Арожадит-(NаFe)

Arrojadite-(NaFe)

Арроядит-(NaFe

Незатверджена 2005 через неповну характеристику

NaFe-вид в арожадит-серії

NаNa2(CaNa2)(Fe2+,Mn,Mg)13Al(PO4)11(PO3OH)(OH,F)2

{Na2}{Fe2+}{Ca}{Na2}{Fe2+13}{Al}(PO4)11(HPO4)(OH)2 

Na2Fe2+(CaNa2)Fe13Al(PО4)11(PO3OH)(OH)2

Арожадит-(SrFe)

Arrojadite-(SrFe)    

Appoядит-(SrFe)

Затверджена 2006, (IMA2005-032)

SrFe-вид в арожадит-серії

SrFe2+(CaNa2)Fe2+13Al(PO4)11(PO3OH)(OH)2

SrFe2+Ca Na2(Fe2+,Mn,Mg)13 Al(PO4)11(PO3OH)(OH,F)2

{Sr}{Fe2+}{Ca}{Na2}{Fe2+13}{Al}(PO4)11(HPO4)(OH)2

SrFe2+(CaNa2)Fe2+13Al(PО4)11(PO3OH)(OH)2

Арожадит-(SrNa)

Arrojadite-(SrNa)

Appoядит-(SrNa)

Незатверджена. Гіпотетичний вид

SrNa-вид в арожадит-серії

SrNa2(CaNa2)Fe13Al(PО4)11(PO3OH)(OH)2

Арожадит-(BаFe)

Arrojadite-(BaFe)

Арроядит-(ВаFе)

Затверджена 1996, (Rn IMA1994-033) як Sigismundite,  перейм. 2005 

BaFe-вид в арожадит-серії

BaFe2+(CaNa2)Fe2+13Al(PO4)11(PO3OH)(OH)2  

BaFe2+(CaNa2)(Fe2+,Mn,Mg)13Al(PO4)11(PO3OH)(OH,F)2

{Baࢫ}{Fe2+ࢫ}{Ca}{Na2ࢫ}{Fe2+13}{Al}(PO4)11(HPO4)(OH)2

BaFe(CaNa2)Fe13Al(PО4)11(PO3OH)(OH)2

Арожадит-(BаNа)

Arrojadite-(BaNa)

Арроядит-(ВаNа )

Затверджена 2016, (IMA 2014-071);  Italy. Відома з 2005

BaNa-вид в арожадит-серії

BaNa3(NaCa)Fe2+13Al(PO4)11(PO3OH)(OH)2


BaNa2(CaNa2)(Fe2+,Mg,Mn)13Al(PO4)11(PO3OH)(OH,F)2

{Baࢫ}{Na2}{Ca}{Na2ࢫ}{Fe2+13}{Fe3+}(PO4)11(HPO4)(OH)

BaNa2(CaNa2)Fe13Al(PО4)11(PO3OH)(OH)2

Арожадит-(КFe)

Arrojadite-(KFe) 

Арроядит-(KFе)

Затверджена. Існував з 1925 як Arrojadite, перейм. 2005 (Rn 2005 s.p.)

KFe-вид в арожадит-серії

(KNa)Fe2+(CaNa2)Fe2+13Al(PO4)11(PO3OH)(OH)2  

(KNa)Fe(CaNa2)(Fe2+,Mn,Mg)13Al(PO4)11(PO3OH)(OH,F)2

{KNa}{Fe2+ࢫ}{Ca}{Na2ࢫ}{Fe2+13}{Al}(PO4)11(HPO4)(OH)2

(KNa)Fe2+(CaNa2)Fel3Al(PО4)11(PO3OH)(OH)2

Арожадит-(КNа)

Arrojadite-(KNa) 

Арроядит-(KNа)

Затверджена 2006, (IMA2005-047)

KNa-вид в арожадит-серії

KNa3(CaNa2)Fe2+13Al(PO4)11(PO3OH)(OH)2

 (KNа)Na2(CaNa2)(Fe,Mn,Mg)13Al(PO4)11(PO3OH)(OH,F)2

{KNa}{Na2}{Ca}{Na2ࢫ}{Fe2+13}{Al}(PO4)11(HPO4)(OH)2 

KNa5CaFe13Al(PО4)11(PO3OH)(OH)2

Арожадит-(PbFe)

Arrojadite-(PbFe)  

Арроядит-(PbFe)

Затверджена 2006, (IMA2005-056)

PbFe-вид в арожадит-серії

PbFe2+(CaNa2)Fe2+13Al(PO4)11(PO3OH)(OH)2

 PbFe2+(CaNa2)(Fe2+,Mn,Mg)13Al(PO4)11(PO3OH)(OH,F)2

{Pbࢫ}{Fe2+ࢫ}{Ca}{Na2ࢫ}{Fe2+13}{Al}(PO4)11(HPO4)(OH)2  

PbFe2+(CaNa2)Fe13Al(PО4)11(PO3OH)(OH)2

Армелліноїт-(Се)

Armellinoite-(Ce)

Армеллиноит-(Се)

Затверджена. IMA No. 2018-094

На честь Джанлука Армелліно (н. 1962), дослідника та колекціонера мінералів Лігурії.

Ca4Ce4+(AsO4)4·H2O

Джерела запозичення даних Стиль назви:«мінерал» – затверджена; «мінерал» – незатверджена; «мінерал» – хибна
  • Мінералогічний словник / Лазаренко Є.К., Винар О.М. / К.: "Наукова думка", 1975

  • Минералогический словарь / Кривовичев В.Г. / СПб: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2008

  • http://pubsites.uws.edu.au/ima-cnmnc

  • http://www.mindat.org

  • http://www.webmineral.com

  • Записки ВМО, вып. 6, 2008-2016 гг.

  •  http://webmineral.ru;    http://wiki.web.ru/wiki;  http://geo.web.ru;  http://database.iem.ac.ru/mincryst/rus/https://www.fmm.ru/Новые_минералы_МинМузея_РАН_2017  

  • пропозиція упорядників Словника для мінералів, відкритих між 1975 і 1990 рр. (калька з поширеної російської назви)

  • пропозиція упорядників Словника для мінералів, відкритих після 1990 року

  • дані потребують уточнення

авторизироваться
Забыли пароль? Зарегистрироватся
Вы можете ввойти через социальные сети:
или
Вы можете зарегистрироватся через социальные сети:
зарегистрироватся
или