Головна / Словник мінералів / Аргенто-тенантит
Українська Latinized Русский Статус назви Походження назви мінералу Варіанти кристалохімічної формули Поширення в Україні

Аргенто-тенантит

Argentotennantite

Аргентотеннантит

Затверджена 1986,

(IMA1985-026)

Хімічно близький до тенантиту, обидва належать до однієї групи 

Ag6[Cu4(Fe,Zn)2]As4S13

 (Ag,Cu)10(Zn,Fe)2(As,Sb)4S13

Ag10Zn2(AsS3)4S

Арґандит

Argandite

Арганит

Затверджена 2011, (IMA2010-021)

На честь швейц. геолога і мінералога: Emile Argand (1879-1940) 

Mn7(VO4)2(OH)8 

Mn7(VO4)2(OH)8

Аргентоаурид

Argentoauride

Аргентоаурид

НезатвердженаШтучний сплав

Сплав Аu і Аg 

Аргентокупроаурид

Argentocuproauride

Аурикуприд серебросодержащий 

Незатверджена. 1)Відміна виду: Auricupride; 2)Штучний сплав

За хім. складом: Ag, Cu, Au

Cu3(Au,Ag)

2) Сплав Аu, Сu і Аg  

Аргенто-тетраедрит

Argentotetrahedrite 

Аргентотетраэдрит

Незатверджена. Опубл. 1992 без затв., перевизн. 2008 (Rd 2008 s.p.), затв. 2017 (IMA2016-093); Canada. Дискр. 2017 


Належить до однієї групи з тетраедритом

Ag6Cu4(Fe,Zn)2Sb4S13 

Ag10(Fe,Zn)2Sb4S13 

Аргенто-ярозит

Argentojarosite

Аргентоярозит

Затверджена (Rd1987 s.p.)

Існує з 1923 

Аg-аналог ярозиту

Аргентум

Argentum

Див. Срібло

Аргентум 

Argentum Silver 

Серебро 

Хім. елемент № 47 Періодичної системи з відносною атомною масою 107,87

Ag

Арґесит

Argesite

Аргесит

Затверджена 2012, (IMA2011-072)

За іменем одного із персонажів грецької міфології, сина Урану, помічника Гефеста (Вулкана):  Arges

(NH4)7Bi3Cl16

(NH4)7Bi3Cl16

Аргіродит

Argyrodite

Аргиродит

Затверджена.

Існує з 1886

З грец. – «містить срібло»

Ag8GeS6

Ag8GeS6

Аргон

Argon

Аргон

Хім. елемент № 18 Періодичної системи з відносною атомною масою 39,948

Ar

Ардаїт

Ardaite

Ардаит

Затверджена 1982, (IMA1979-073)

За місцезнах.: Arda River, Болгарія

Pb17Sb15S35Cl9

Pb19Sb13S35Cl7

Pb17Sb15S35Cl9

Арденіт

Ardennite

Арденнит  Арденит

Незатверджена.

Синонім виду: Ardennite-(As). Існувала з 1872, перейм. 2007  

За місцезнах.: Ardennes Mountains, Бельгія 

Арденіт-(V)

Ardennite-(V)  

Арденнит-(V

Затверджена 2007, (IMA2005-037)

4-аналог арденіту-(As) 

Mn2+4Al4(AlMg)(VO4)(SiO4)2(Si3O10)(OH)6

 Mn2+4[Al4(Mg,Al,Fe3+,Mn3+)2][Si5(V,Si)]O22(OH)6

Mn2+4Al4(Mg,Al,Fe3+,Mn3+)2(Si3O10)(SiO4)2(VO4,SiO4)(OH)6

Mn4(Al5Mg)(VO4)(SiO4)2(Si3O10)(OH)6

Арденіт-(Аs)

Ardennite-(As)

Арденнит-(Аs)

Затверджена (Rn 2007 s.p.). 

Існував з 1872 як Аrdennite, перейм. 2007 

За місцезнах.: Ardennes Mountains, Бельгія. Збагач. на Аs вид

Mn2+4Al4(AlMg)(AsO4)(SiO4)2(Si3O10)(OH)6

 (Mn2+,Ca,Mg)4(Al,Mg,Fe)6(SiO4)2(Si3O10)(AsO4,VO4)(OH)6

Mn2+4(Al,Mg)6(Si3O10)(SiO4)2(AsO4,VO4)(OH)6

Mn4(Al5Mg)(AsO4)(SiO4)2(Si3O10)(OH)6

Ардиліт

Ardealite

Ардилит

Затверджена. Існує з 1932 (1931

За староруминською назвою Трансільванії – «Ardeal»

Ca2(PO3OH)(SO4)4H2O 

Ca2(SO4)(HPO4)•4(Н2О)

Ca2(HPO4)(SO4)•4H2О

Ca2(SО4)(HPO4)•4H2O

Ардеаліт

Ардеалит

Див. Ardealite

Ардуїніт

Arduinite

Ардуинит

Незатверджена. Синонім виду: Mordenite 

Аржютит

Argutite 

Аржютит

Затверджена 1983, (IMA1980-067)

За місцезнах.: родовище Argut, Франція 

GeO2

GeO2

Арзакіт

Arzakite

Арзакит 

Незатверджена. Опублікована 1984 без затв.

За місцезнах.:  рудопроявление Арзакское, Тува, РФ

Hg3S2(Br,Cl)2

Hg2+3S2(Br,Cl)2

Hg3S2Br2

Аризоніт

Arizonite

Аризонит

Незатверджена. Суміш мінералів: Anatase, Hematite, Ilmenite, Rutile

За місцезн.: Арізона, США

Арисит-(La)

Arisite-(La)

Арисит-(La)

Затверджена 2010, (IMA2009-019)

За місцезн.: Aris Quarries, Віндгук Намібія. Збагачений на La вид

NaLa2(CO3)2[F2x(CO3)1-x]F

NaLa2(CO3)2[F2x (CO3)1-x]F

Арисит-(Се)

Arisite-(Ce)

Арисит-(Ce)

Затверджена 2010, (IMA2009-013)

За місцезн.: Aris Quarries, Віндгук Намібія. Збагачений на Сe вид

NaCe2(CO3)2[F2x(CO3)1-x]F

NaCe2(CO3)2[(CO3)1-xF2x]F

Арицит

Aricite

Арицит

НезатвердженаСинонім виду: Gismondine-Ca 

За місцезн.: Aris Quarries, Віндгук, Намібія.

CaAl2Si2O84H2O

Аргірит

Argyrite

Аргирит

Незатверджена. Синонім виду: Acanthite; Синонім терміну: Argentite 

Ар’єґілатіт 

Ariegilatite 

Ариегилатит

Затверджена 2017 (IMA2016-100); Israel 

Поки що невідомо

BaCa12(SiO4)4(PO4)2F2O

Джерела запозичення даних Стиль назви:«мінерал» – затверджена; «мінерал» – незатверджена; «мінерал» – хибна
  • Мінералогічний словник / Лазаренко Є.К., Винар О.М. / К.: "Наукова думка", 1975

  • Минералогический словарь / Кривовичев В.Г. / СПб: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2008

  • http://pubsites.uws.edu.au/ima-cnmnc

  • http://www.mindat.org

  • http://www.webmineral.com

  • Записки ВМО, вып. 6, 2008-2016 гг.

  •  http://webmineral.ru;    http://wiki.web.ru/wiki;  http://geo.web.ru;  http://database.iem.ac.ru/mincryst/rus/https://www.fmm.ru/Новые_минералы_МинМузея_РАН_2017  

  • пропозиція упорядників Словника для мінералів, відкритих між 1975 і 1990 рр. (калька з поширеної російської назви)

  • пропозиція упорядників Словника для мінералів, відкритих після 1990 року

  • дані потребують уточнення

авторизироваться
Забыли пароль? Зарегистрироватся
Вы можете ввойти через социальные сети:
или
Вы можете зарегистрироватся через социальные сети:
зарегистрироватся
или