Головна / Словник мінералів / Апофіліт
Українська Latinized Русский Статус назви Походження назви мінералу Варіанти кристалохімічної формули Поширення в Україні

Апофіліт

Apophyllite

Апофиллит

Незатверджена.

Назва серії мінералів в однойменній  групі. Відома з 1800

З грец. «розлиствовуватися».

Апуаніт

Apuanite

Апуанит

Затверджена 1979,

(IMA1978-069)

За місцезнах.: Apuan Alps, Італія

(Fe2+Fe3+2)(Fe3+2Sb3+4)O12S

Fe2+Fe3+4Sb3+4O12S

FeFe4Sb4O12S

Аравайпаїт

Aravaipaite

Аравайпаит

Затверджена 1989,(IMA1988-021)

За місцезнах.: рудний район Aravaipa, Арізона, США

Pb3AlF9•H2O

Pb3F3[AlF6]•Н2О

Pb3АlF9•H2O

Арагоніт

Aragonite

Арагонит

Затверджена.

Існує з 1791

За місцезнах.Aragon, Іспанія

Ca(CO3)

CaCO3

Cа(СO3)

Арадит

Aradite

Арадит

Затверджена 2015, (Rd2013-047); Israel

За місцезн.: Arad, Ізраїль 

BaCa6[(SiO4)(VO4)](VO4)2F

BaCa6[(SiO4)(VO4)](VO4)2F

Аракіїт

Arakiite

Аракиит

Затверджена 2000,

(IMA1998-062)

На честь япон.-амер. мінералога: Takaharu Araki (1929-2004)

ZnMn2+12Fe3+2(As3+O3)(As5+O4)2(OH)23

 (Zn,Mn2+)(Mn2+,Mg)12(Fe3+,Al)2(AsO3)(AsO4)2(OH)­23

(Zn,Mn2+)(Mn2+,Mg)12(Fe3+,Al)2(As5+O4)2(As3+O3)(OH)23

ZnMn12Fe2(AsO3)(AsО4)2(OH)23

Арамайоїт

Aramayoite

Арамайоит

Затверджена.

Існує з 1926

На честь керівника рудної компанії в Болівії: Don Felix Avelino Aramayo (1846-1929)

Ag3Sb2(Bi,Sb)S6

Ag(Sb,Bi)S2

AgSbS2

Аранґасит

Arangasite 

Арангасит

Затверджена 2013, (IMA2012-018)

За місцезн.: р. Арангас, Респубіка Саха, РФ

Al2(SO4)(PO4)F·9H2O

Al2(PO4)2(SO4)F•7,5H2O

Араповіт

Arapovite

Араповит

Затверджена 2004, (IMA2003-046); Tajikistan

На честь радян. геолога: Юрий Александрович Арапов (1907-1988)  

(K1-xx)(Ca,Na)2U4+Si8O20 (x ≈ 0,5)

(U,Th)(Ca,Na)2(K1-x)Si8O20•Н2О (x=0,5)

(K,☐(Ca,Na)2(U,Th)[Si8O20]•Н2О

K(CaNa)U(Si8O20)

Аргентит 

Argentite

Аргентит

Незатверджена.

Синонім виду: Acanthite   

З лат. – «срібло»   

Ag2S

Ag2S

Аргенто-баумгауерит 

Argentobaumhauerite 

Аргентобаумгауерит

Затверджена (Rn 2015 s.p.); Switzerland

Існував з 1990 як Baumhauerite-2a, перейм. 2015 

Ag-аналог баумгауериту

Ag1,5Pb22As33,5S72

Аргентоаурид

Argentoauride

Аргентоаурид

НезатвердженаШтучний сплав

Сплав Аu і Аg 

Аргентокупроаурид

Argentocuproauride

Аурикуприд серебросодержащий 

Незатверджена. 1)Відміна виду: Auricupride; 2)Штучний сплав

За хім. складом: Ag, Cu, Au

Cu3(Au,Ag)

2) Сплав Аu, Сu і Аg  

Аргенто-лівейнгіт

Argentoliveingite

Аргентоливейнгит

Затверджена 2016, (IMA2016-029); Switzerland

 Ag-аналог лівейнгіту, названого на честь George Downing Liveing (1827-1924), професора хімії Кембриджу.

AgxPb40-2xAs48+xS112, 3

Аргенто-пентландит

Argentopentlandite

Аргентопентландит

Затверджена 1977, (IMA1970-047)

За хім. складом + зв’язок з пентландитом

Ag(Fe,Ni)8S8

Ag(Ni,Fe)8S8

Аргентопірит

Argentopyrite

Аргентопирит

Затверджена.

Існує з 1866

Через  подібність до піриту

AgFe2S3

AgFe2S3

Аргенто-тенантит

Argentotennantite

Аргентотеннантит

Затверджена 1986,

(IMA1985-026)

Хімічно близький до тенантиту, обидва належать до однієї групи 

Ag6[Cu4(Fe,Zn)2]As4S13

 (Ag,Cu)10(Zn,Fe)2(As,Sb)4S13

Ag10Zn2(AsS3)4S

Аргенто-тетраедрит

Argentotetrahedrite 

Аргентотетраэдрит

Незатверджена. Опубл. 1992 без затв., перевизн. 2008 (Rd 2008 s.p.), затв. 2017 (IMA2016-093); Canada. Дискр. 2017 


Належить до однієї групи з тетраедритом

Ag6Cu4(Fe,Zn)2Sb4S13 

Ag10(Fe,Zn)2Sb4S13 

Аргентотетраедрит

Незатверджена. Відміна виду: Tеtrаhеdrіtе

Аргенто-ярозит

Argentojarosite

Аргентоярозит

Затверджена (Rd1987 s.p.)

Існує з 1923 

Аg-аналог ярозиту

Аргентум

Argentum

Див. Срібло

Аргентум 

Argentum Silver 

Серебро 

Хім. елемент № 47 Періодичної системи з відносною атомною масою 107,87

Ag

Аргентин

Argentine

Аргентин

Незатверджена. Відміна виду: Calcite

Аргірит

Argyrite

Аргирит

Незатверджена. Синонім виду: Acanthite; Синонім терміну: Argentite 

Арагоніт свинцевистий 

Див. Тарновітцит 

Араваїт

Aravaite

Араваит

Затверджена. IMA No. 2018-078

За місцем знахідки - Арава або Араба, - пустеля на південь від басейну Мертвого моря.

Ba2Ca18(SiO4)6(PO4)3(CO3)F3O

Джерела запозичення даних Стиль назви:«мінерал» – затверджена; «мінерал» – незатверджена; «мінерал» – хибна
  • Мінералогічний словник / Лазаренко Є.К., Винар О.М. / К.: "Наукова думка", 1975

  • Минералогический словарь / Кривовичев В.Г. / СПб: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2008

  • http://pubsites.uws.edu.au/ima-cnmnc

  • http://www.mindat.org

  • http://www.webmineral.com

  • Записки ВМО, вып. 6, 2008-2016 гг.

  •  http://webmineral.ru;    http://wiki.web.ru/wiki;  http://geo.web.ru;  http://database.iem.ac.ru/mincryst/rus/https://www.fmm.ru/Новые_минералы_МинМузея_РАН_2017  

  • пропозиція упорядників Словника для мінералів, відкритих між 1975 і 1990 рр. (калька з поширеної російської назви)

  • пропозиція упорядників Словника для мінералів, відкритих після 1990 року

  • дані потребують уточнення

авторизироваться
Забыли пароль? Зарегистрироватся
Вы можете ввойти через социальные сети:
или
Вы можете зарегистрироватся через социальные сети:
зарегистрироватся
или