Головна / Словник мінералів / Апатит-(СаОН)-М
Українська Latinized Русский Статус назви Походження назви мінералу Варіанти кристалохімічної формули Поширення в Україні

Апатит-(СаОН)-М

Apatite-(CaOH)-M   

Апатит-(СаОН)-М

Незатверджена.

Синонім терміну: Hydroxylapatite-M

Моноклінна модифікація гідроксил-апатиту   

(Ca,Na)5[(P,S)O4]3(OH,Cl)

Ca5(PО4)3(OH) 

Апатит

Apatite

Апатит

НезатвердженаНазва серії мінералів: Fluorapatite, Chlorapatite, Hydroxylapatite. Відома з 1788

З грец. – «обманливий» 

Ca5(PO4)3(OH,F,Cl)

Апатит-(SrОН)

Apatite-(SrOH)

Aпaтит-(CaF)

Незатверджена

Синонім виду: Fluorstrophite 

Як Sr-аналог гідроксил-апатиту

(Sr,Ca)5(PO4)3(F,OH)

Sr5(PО4)3(OH) 

Апатит-(СаОН)

Apatite-(CaOH)

Апатит-(СаОН)

Незатверджена

Синонім виду: Hydroxylapatite

Відповідно до хім. складу у серії апатиту

Ca5(PO4)3(OH)

Ca5(PO4)3(OH)

Апатит-(СаСl)

Apatite-(CaCl)

Apatite-(CaCl)x

Апатит-(СаCl)  

Незатверджена.

Синонім виду: Chlorapatite

Відповідно до хім. складу у серії апатиту

Ca5(PO4)3Cl

Сa5(PO4)3Cl

Апачит

Apachite

Апачит

Затверджена 1980,

(IMA1979-022)

За назвою   індіанського племені – Apache

Cu2+9Si10O29 •11H2

Cu9Si10O29•11(Н2О)

Cu9(Si10O29)•11H2O

Апловіт

Aplowite

Эплоуит

Затверджена 1965,

(IMA1963-009)

На честь канад. геолога: Albert Peter Low (1861-1942)

Co(SO4)4H2O 

(Co,Mn,Ni)SO44(Н2О)

(Co,Mn,Ni)SO42О

Co(SO4)•4H2O

Апджоніт

Apjohnite

Апджонит

Затверджена.

Існує з  1847; South Africa

На честь ірланд. мінералога: James Apjohn (1796-1886)

Mn2+Al2(SO4)4•22H2O

MnAl2(SO4)422(Н2О)

Mn2+Al2(SO4)422Н2О

MnAl2(SО4)4•22H2O

Апйоніт

Апьонит

Див. Apjohnite

 

Апексит

Apexite

Апексит

Затверджена 2015, (IMA2015-002); USA

За місцезн.: Apex Mine, Невада, США

NaMg(PO4)•9H2O  

NaMg(PO4)•9H2

Апофіліт

Apophyllite

Апофиллит

Незатверджена.

Назва серії мінералів в однойменній  групі. Відома з 1800

З грец. «розлиствовуватися».

Апофіліт-(Na)

Apophyllite-(Na)

Апофиллит-(Na)

Незатверджена.

Синонім виду : Fluorapophyllite-(Na)

Nа-вид в серії флуор-апофіліту

Апофіліт-(NаF)

Apophyllite-(NaF)

Апофиллит-(NaF) 

Незатверджена. Синонім виду: Fluorapophyllite-(Na)

Існував з 1981 як Fluorapophyllite-(Na ), перейм. 2008 в Аpophyllite-(NaF), перейм. 2013 в Fluorapophyllite-(Na) 

Nа-вид у серії флуор-апофілітів

NaCa4Si8O20F•8(Н2О)

NaCa4(Si8O20)F•8H2О

NaCa4(Si4O10)2F•8H2O

Апофіліт-(КF)

Apophyllite-(KF)

Апофиллит-(KF)

Незатверджена.

Синонім виду: Fluorapophyllite-(K).

Існував з 1978 як Fluorapophyllite-(K ), перейм. 2008 в Аpophyllite-(KF), перейм. 2013 в Fluorapophyllite-(K)

К-вид у серії флуор-апофілітів 

(K,Na)Ca4Si8O20(F,OH)•8(Н2О)

KCa4(Si8O20)(F,OH)•8Н2О

KCa4(Si4O10)2F•8H2O)

Апофіліт-(КОН)

Apophyllite-(KOH)

Апофиллит-(KОН)

Незатверджена.

Синонім виду: Hydroxyapophyllite-(K)

Існував з 1978 як Hydroxyapophyllite-(K), перейм. 2008 в Аpophyllite-(KOH), перейм. 2013 в Нydrоxyарорhyllіtе-(K) 

К-вид серії гідроксил-апофілітів

KCa4Si8O20(OH,F)•8(Н2О)

KCa4(Si8O20)(OH,F)•8H2О

KCa4(Si4O10)2(OH)•8H2O

Апуаніт

Apuanite

Апуанит

Затверджена 1979,

(IMA1978-069)

За місцезнах.: Apuan Alps, Італія

(Fe2+Fe3+2)(Fe3+2Sb3+4)O12S

Fe2+Fe3+4Sb3+4O12S

FeFe4Sb4O12S

Аравайпаїт

Aravaipaite

Аравайпаит

Затверджена 1989,(IMA1988-021)

За місцезнах.: рудний район Aravaipa, Арізона, США

Pb3AlF9•H2O

Pb3F3[AlF6]•Н2О

Pb3АlF9•H2O

Арагоніт

Aragonite

Арагонит

Затверджена.

Існує з 1791

За місцезнах.Aragon, Іспанія

Ca(CO3)

CaCO3

Cа(СO3)

Арадит

Aradite

Арадит

Затверджена 2015, (Rd2013-047); Israel

За місцезн.: Arad, Ізраїль 

BaCa6[(SiO4)(VO4)](VO4)2F

BaCa6[(SiO4)(VO4)](VO4)2F

Аракіїт

Arakiite

Аракиит

Затверджена 2000,

(IMA1998-062)

На честь япон.-амер. мінералога: Takaharu Araki (1929-2004)

ZnMn2+12Fe3+2(As3+O3)(As5+O4)2(OH)23

 (Zn,Mn2+)(Mn2+,Mg)12(Fe3+,Al)2(AsO3)(AsO4)2(OH)­23

(Zn,Mn2+)(Mn2+,Mg)12(Fe3+,Al)2(As5+O4)2(As3+O3)(OH)23

ZnMn12Fe2(AsO3)(AsО4)2(OH)23

Арамайоїт

Aramayoite

Арамайоит

Затверджена.

Існує з 1926

На честь керівника рудної компанії в Болівії: Don Felix Avelino Aramayo (1846-1929)

Ag3Sb2(Bi,Sb)S6

Ag(Sb,Bi)S2

AgSbS2

Арагоніт свинцевистий 

Див. Тарновітцит 

Апатит сульфатистий 

Див. Сульфатапатит 

Апатит ітріїстий

Yttriumapatitе

Апатит иттриевый 

НезатвердженаВідміна у групі: Apatite  

Апатит стронціїстий

НезатвердженаВідміна у групі: Apatite  

Араваїт

Aravaite

Араваит

Затверджена. IMA No. 2018-078

За місцем знахідки - Арава або Араба, - пустеля на південь від басейну Мертвого моря.

Ba2Ca18(SiO4)6(PO4)3(CO3)F3O

Джерела запозичення даних Стиль назви:«мінерал» – затверджена; «мінерал» – незатверджена; «мінерал» – хибна
  • Мінералогічний словник / Лазаренко Є.К., Винар О.М. / К.: "Наукова думка", 1975

  • Минералогический словарь / Кривовичев В.Г. / СПб: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2008

  • http://pubsites.uws.edu.au/ima-cnmnc

  • http://www.mindat.org

  • http://www.webmineral.com

  • Записки ВМО, вып. 6, 2008-2016 гг.

  •  http://webmineral.ru;    http://wiki.web.ru/wiki;  http://geo.web.ru;  http://database.iem.ac.ru/mincryst/rus/https://www.fmm.ru/Новые_минералы_МинМузея_РАН_2017  

  • пропозиція упорядників Словника для мінералів, відкритих між 1975 і 1990 рр. (калька з поширеної російської назви)

  • пропозиція упорядників Словника для мінералів, відкритих після 1990 року

  • дані потребують уточнення

авторизироваться
Забыли пароль? Зарегистрироватся
Вы можете ввойти через социальные сети:
или
Вы можете зарегистрироватся через социальные сети:
зарегистрироватся
или