Головна / Словник мінералів / Антлерит  
Українська Latinized Русский Статус назви Походження назви мінералу Варіанти кристалохімічної формули Поширення в Україні

Антлерит  

Antlerite 

Антлерит

Затверджена (IMA1968 s.p.).

Існує з 1889

За місцезнах.рудник Antler, Арізона, США

Cu2+3(SO4)(OH)4

Cu3(SО4)(OH)4

Антуаніт

Anthoinite 

Антуанит

ЗатвердженаІснує з 1947; Democratic Republic of the Congo. 

На честь бельг. гірн. інженера: Raymond Anthoine (1888-1971) 

AlWO3(OH)3

AlWO3(OH)3

Антоїніт

Антойнит

Див. Anthoinite

 

Антоліт

Antholite

Антолит

НезатвердженаСинонім виду: Cummingtonite 

З грец. – «кам’яна квітка»

Антоніїт

Anthonyite

Антониит

Затверджена (IMA1987 s.p.). Відома з 1963

На честь амер. мінералога: John W. Anthony (1920-1992)

Cu(OH)23H2O

 Cu(OH,Cl)22О

Cu(OH)23H2O

Антофіліт

Anthophyllite

Антофиллит

Затверджена (Rd 2012 s.p.).

Існує з 1801, перевизн. 2012 

З грец. через латин. – «гвоздика, гвоздична пряність». Вказівка на коричневий колір мінералу 

□Mg2Mg5Si8O22(OH)2

Mg7Si8O22(OH)2 

☐{Mg2}{Mg5}(Si8O22)(OH)2

Mg7(Si8O22)(OH)2

Антраконіт

Anthraconite

Антраконит

Незатверджена. Відміна виду: Calcite

Антраксоліт

Anthraxolite

Антраксолит

Вид бітуму

Анюїт

Anyuiite

Анюйит

Затверджена 1989, (IMA1987-053)

За місцезнах.: р. Большой Анюй, Колима, РФ

AuPb2

Au(Pb,Sb)2

AuPb2

Аньканіт

Ankangite

Аньканит Анкангит

Незатверджена. М-л існував з 1989, дискр. у 2012 

За місцезнах.: Ankang, Китай

Ba(Ti,V3+,Cr3+)8O16

Ba(Ti,V3+,Cr)8O16

Ba(Ti6V3+2)O16

Апатит

Apatite

Апатит

НезатвердженаНазва серії мінералів: Fluorapatite, Chlorapatite, Hydroxylapatite. Відома з 1788

З грец. – «обманливий» 

Ca5(PO4)3(OH,F,Cl)

Апатит-(SrОН)

Apatite-(SrOH)

Aпaтит-(CaF)

Незатверджена

Синонім виду: Fluorstrophite 

Як Sr-аналог гідроксил-апатиту

(Sr,Ca)5(PO4)3(F,OH)

Sr5(PО4)3(OH) 

Апатит-(СаF)

Apatite-(CaF) 

Aпaтит-(CaF)

Незатверджена

Синонім виду: Fluorapatite 

Відповідно до хімічного складу у серії апатиту

Ca5(PO4)3F

Ca5(PО4)3F

Апатит-(СаОН)

Apatite-(CaOH)

Апатит-(СаОН)

Незатверджена

Синонім виду: Hydroxylapatite

Відповідно до хім. складу у серії апатиту

Ca5(PO4)3(OH)

Ca5(PO4)3(OH)

Апатит-(СаОН)-М

Apatite-(CaOH)-M   

Апатит-(СаОН)-М

Незатверджена.

Синонім терміну: Hydroxylapatite-M

Моноклінна модифікація гідроксил-апатиту   

(Ca,Na)5[(P,S)O4]3(OH,Cl)

Ca5(PО4)3(OH) 

Апатит-(СаСl)

Apatite-(CaCl)

Apatite-(CaCl)x

Апатит-(СаCl)  

Незатверджена.

Синонім виду: Chlorapatite

Відповідно до хім. складу у серії апатиту

Ca5(PO4)3Cl

Сa5(PO4)3Cl

Антофіліт магніістий 

Див. Магнезіоантофіліт 

Апатит сульфатистий 

Див. Сульфатапатит 

Антофіліт залізистий

Див. Феро-антофіліт 

Апатит залізистий

Ferrous apatite

Апатит железистый

НезатвердженаСинонім виду: Triplite  

Апатит Ce-вмісний

НезатвердженаВідміна у групі: Apatite  

Апатит ітріїстий

Yttriumapatitе

Апатит иттриевый 

НезатвердженаВідміна у групі: Apatite  

Апатит Mn-вмісний

Незатверджена. Відміна виду: Fluorapatite 

 

Апатит стронціїстий

НезатвердженаВідміна у групі: Apatite  

Антофагастаїт

Antofagastaite

Антофагастаит

Затверджена. IMA No. 2018-049

За назвою порту Antofagasta (Чілі).

Na2Ca(SO4)2.1.5H2O

Анюнвіяїт

Aniyunwiyaite

Анюнвияит

Дискредитована ІМА у 2019 як сіноним кінгсмаунтиту. Була затверджена (2018-054), USA.


Невідомо

Ca3Mn2+Fe2+Al4(PO4)6(OH)4·12H2

Джерела запозичення даних Стиль назви:«мінерал» – затверджена; «мінерал» – незатверджена; «мінерал» – хибна
  • Мінералогічний словник / Лазаренко Є.К., Винар О.М. / К.: "Наукова думка", 1975

  • Минералогический словарь / Кривовичев В.Г. / СПб: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2008

  • http://pubsites.uws.edu.au/ima-cnmnc

  • http://www.mindat.org

  • http://www.webmineral.com

  • Записки ВМО, вып. 6, 2008-2016 гг.

  •  http://webmineral.ru;    http://wiki.web.ru/wiki;  http://geo.web.ru;  http://database.iem.ac.ru/mincryst/rus/https://www.fmm.ru/Новые_минералы_МинМузея_РАН_2017  

  • пропозиція упорядників Словника для мінералів, відкритих між 1975 і 1990 рр. (калька з поширеної російської назви)

  • пропозиція упорядників Словника для мінералів, відкритих після 1990 року

  • дані потребують уточнення

авторизироваться
Забыли пароль? Зарегистрироватся
Вы можете ввойти через социальные сети:
или
Вы можете зарегистрироватся через социальные сети:
зарегистрироватся
или