Головна / Словник мінералів / Алюмініт
Українська Latinized Русский Статус назви Походження назви мінералу Варіанти кристалохімічної формули Поширення в Україні

Алюмініт

Aluminite

Алюминит

Затверджена. Існує з 1805

За хім. складом: Аl

Al2(SO4)(OH)4•7H2O

Al2(SО4)(OH)4•7H2O

Алюміно-кокімбіт

Aluminocoquimbite

Алюминококимбит

Затверджена 2010,  (IMA2009-095)

Al-аналог кокімбіту

AlFe(SO4)3•9H2O

AlFe(SO4)3•9H2O

Алюміно-копіапіт

Aluminocopiapite

Алюминокопиапит

Затверджена. Існує з 1947

Аl-аналог копіапіту

(Al,Mg)Fe3+4(SO4)6(OH,O)2•20H2

Al2/3Fe3+4(SO4)6O(OH)2•20(Н2О)

Al2/3Fe3 4(SO4)6(OH)2•20H2O

AlFe6(SО4)9(OH)3•30H2O

Алюміно-магнезіо-гулсит

Aluminomagnesiohulsite

Алюминомагнезиохалсит

Затверджена 2004,  (Rn 2002-038)

Al-аналог магнезіо-гулситу

Mg2AlO2(BO3

Mg2(Al,Mg,Sn)(BO3)O2

(Mg,Fe2+)2(Al,Mg,Sn)(BO3)O2

Mg2Al(BO3)O2

Алюмінооттолініїт

Aluminoottoliniite

Алюминооттолиниит

Незатверджена. Існував з 2003

Як ймовірний Al-аналог оттолініїту

NaLi(Mg3Al2)(Si8O22)(OH)2

Алюміно-піракмоніт

Aluminopyracmonite

Алюминопиракмонит

Затверджена 2013, (IMA2012-075)

Al-аналог піракмоніту

(NH4)3Al(SO4)3

(NH4)3Al(SO4)3

Алюміно-селадоніт

Aluminoceladonite

Алюминоселадонит

Затверджена 1998,  (IMA1998 s. p.)

З фр. – «бірюзовий». Аl-аналог селадоніту

K(Mg,Fe2+)Al(Si4O10)(OH)2 

K(Mg,Fe2+)Al(Si4O10)(OH)2

K(Mg,Fe2+)Al(Si4O10)(OH)2

K(AlMg)(Si4O10)(OH)2

Алюмінотараміт

Aluminotaramite

Алюминотарамит

Незатверджена.  Синонім виду: Ferro-taramite

Як Al-аналог тараміту

Na(CaNa)(Fe3+3Al2)(Al2Si6O22)(OH)2 

Na(CaNa)(Fe3Al2)(Al2Si6O22)(OH)2

Na(CaNa)(Fe2 3Al2)(Al2Si6O22)(OH)2 

Na(CaNa)(Fe3 3Al2)(Si6Al2)O22(OH)2  

Алюміно-феробаруазит

Alumino-ferrobarroisite 

Алюминоферробарруазит 

Незатверджена. Дискр. 2012

CaNa(Fe2+)3Al2(AlSi7)O22(OH)

NaCa(Fe3Al2)(AlSi7O22)(OH)2  

Алюміно-феровінчит

Alumino-ferrowinchite

Алюминоферровинчит

Незатверджена. Синонім виду: Ferro-winchite

NaCa(Fe4Al)(Si8O22)(OH)2

Алюміно-феро-горнбленд

Alumino-ferro-hornblende

Алюминоферрогорнблендит

Незатверджена. Дискр. 2012

Ca2(Fe4Al)(AlSi7O22)(OH)2

Алюміноферочермакіт

Aluminoferrotschermakite

Алюминоферрочермакит

Незатверджена. Існував з 1997

Ca2Fe2+3Al2(Si6Al2)O22(OH)2 

Ca2(Fe3Al2)(Al2Si6O22)(OH)2

Алюміно-церит-(Се)

Aluminocerite-(Ce)

Алюминоцерит-(Ce)

Затверджена 2009,  (IMA2007-060)

За хім. складом: Al аналог цериту-(Ce) і цериту-(La).

(Ce,REE,Ca)9(Al,Fe3+)(SiO4)3[SiO3(OH)]4(OH)3

(Ce,REE,Ca)9(Al,Fe3+)(SiO4)3(HSiO4)4(OH)3 

(Ce,La,Ca)9(Al,Fe3+)(SiO4)3(HSiO4)4(OH)3

(Ce,Ca)9Al(SiO4)3[SiO3(OH)]4(OH)3

Алюміночермакіт

Aluminotschermakite

Алюминочермакит 

Незатверджена. Синонім виду: Tschermakite

Як Аl-аналог чермакіту

Ca2(Mg3Al2)(Аl2Si6O22)(OH)2

Алюміно-везувіан

Alumovesuvianite

Алюмовезувиан

Затверджена 2016, (IMA2016-014); Canada

Збагачений на Al вид у групі везувіану

Ca19Al(Al10Mg2)Si18O69(OH)9

Алюмогідрокальцит

Alumohydrocalcite

Алюмогидрокальцит

Затверджена,  (IMA1980 s.p.). Існує з 1926

За хім. складом: Аl, ОН, Н2О, СаСО3

CaAl2(CO3)2(OH)4•3H2

CaAl2(CO3)2(OH)4•3(H2O)

CaАl2(CO3)2(OH)4•3Н2O

Алюміно-ключевськіт

Alumoklyuchevskite

Алюмоключевскит

Затверджена 1995,  (IMA1993-004)

Аl-аналог ключевськіту

K3Cu2+3AlO2(SO4)4

K3Cu3(Al,Fe3+)(SO4)4O2

K3Cu3Al(SО4)4O2

Алюмоокерманіт

Alumoåkermanite

Алюмоакерманит

 

Затверджена 2009,  (IMA2008-049)

Збагачений на Al вид у групі меліліту, близький за складом до  окерманіту

(Ca,Na)2(Al,Mg,Fe2+)(Si2O7)

(Ca,Na)2(Al,Mg,Fe2+)(Si2O7)

Алюмотантит

Alumotantite

Алюмотантит

Затверджена 1981, (IMA1980-025)

За хім. складом: Аl, Та

AlTaO4

AlТаO4

Алюмотунгстит

Alumotungstite

Алюмотунгстит

Незатверджена. Дискредит. 2012. Відміна виду:   HydrokenoelsmoreiteЗа хім. складом: Аl, W (tungsten)

(W,Al)(O,OH)3 (?)

2W2O6(H2O)

(W,Аl)(O,OH)3 (?)

Алюміноліт

Aluminolite

Алюминолит

Незатверджена. Див. Alunite

Алюмофармакосидерит баріїстий

Barium-alumopharmacosiderite

Бариоалюмофармакосидерит

Незатверджена. Синонім виду: Bariopharmacoalumite. Існував з 1966, дискр. 1971

За хім. складом (Ва, Аl) і подібність до фармакосидериту

BaAl4(AsO4)3(OH)5•5(H2O)

Алюмокопіапіт

Алюмокопиапит

ДивAluminocopiapite

Алюмомагнезіохалсит

Алюмомагнезиохалсит

Див. Aluminomagnesiohulsite

Алюмоедтолліт

Alumoedtollite

Алюмоэдтоллит

Затверджена 2017, IMA(2017-020); Russia  


На честь: Е. В. Толля, геолога, дослідника Арктики (едтолліт).

За хім. складом: Al

K2NaCu5AlO2(AsO4)4

Алюміносугіліт

Aluminosugilite

Алюминосугилит

Затверджена 2019 (ІМA2018-142), Italy

Аl-аналог сугіліту, названого на честь японського петролога К. Сугі (1901-1948).

KNa2Al2Li3Si12O30

Джерела запозичення даних Стиль назви:«мінерал» – затверджена; «мінерал» – незатверджена; «мінерал» – хибна
  • Мінералогічний словник / Лазаренко Є.К., Винар О.М. / К.: "Наукова думка", 1975

  • Минералогический словарь / Кривовичев В.Г. / СПб: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2008

  • http://pubsites.uws.edu.au/ima-cnmnc

  • http://www.mindat.org

  • http://www.webmineral.com

  • Записки ВМО, вып. 6, 2008-2016 гг.

  •  http://webmineral.ru;    http://wiki.web.ru/wiki;  http://geo.web.ru;  http://database.iem.ac.ru/mincryst/rus/https://www.fmm.ru/Новые_минералы_МинМузея_РАН_2017  

  • пропозиція упорядників Словника для мінералів, відкритих між 1975 і 1990 рр. (калька з поширеної російської назви)

  • пропозиція упорядників Словника для мінералів, відкритих після 1990 року

  • дані потребують уточнення

авторизироваться
Забыли пароль? Зарегистрироватся
Вы можете ввойти через социальные сети:
или
Вы можете зарегистрироватся через социальные сети:
зарегистрироватся
или