Головна / Словник мінералів / Адраносит
Українська Latinized Русский Статус назви Походження назви мінералу Варіанти кристалохімічної формули Поширення в Україні

Адраносит

Adranosite

Адраносит

Затверджена 2010,  (IMA2008-057)

За назвою давньогрец. бога вогню – Adranos (лат. Adranus)

(NH4)4NaAl2(SO4)4Cl(OH)2 

(NH4)4NaAl2(SO4)4Cl(OH)2

Адріаніт

Adrianite

Адрианит

Затверджена 2014, (IMA2014-028); Mexico (meteorite)

На честь Adrian J. Brearley, мінералога Університету Нью-Мексико, США.

Ca12(Al4Mg3Si7)O32Cl6

Адуляр Adularia Адуляр

Незатверджена. Відміна виду: Orthoclase / Microcline

За назвою масиву в Швейцарських Альпах: Adula Massif

Аеругіт 

Aerugite

Аэругит

 

Затверджена,  (Rd1965 s.p.). Існує з 1858

З грец. – «мідна іржа»

Ni8,5(AsO4)2As5+O8  

Ni8,5(AsO4)2As5+O8 

Ni17As2(AsО4)4O16

Азовськіт

Azovskite

Азовскит

Незатверджена. Відома з 1937. Дискусійний вид. Синонім виду: Delvauxite. Є дані, що вид затверджений


Незатверджена. Відома з 1937. Дискусійний вид


За назвою Азовського моря

 ~ Fe3+3(PO4)(OH)6 

Азопроїт

Azoproite

Азопроит

Затверджена 1970,  (IMA1970-021)

АZОRРО – акронім міжнарод. організації з дослідження глибинних зон Земної кори

Mg2[(Ti,Mg),Fe3+]O2(BO3

(Mg,Fe2+)2(Fe3+,Ti,Mg)BO5

(Mg,Fe2+)2(Fe3+,Ti,Mg)(BO3)O2

Mg2Fe(BO3)O2

Азурит

Azurite

Азурит

Затверджена.  Існує з 1832

З перс. – «блакитний»

Cu3(CO3)2(OH)2

Cu3(CO3)2(ОH)2

Айдирліт Aidyrlite Айдырлит

Незатверджена. Суміш мінералів: Gibbsite, Opal, Theophrastite

Айкініт

Aikinite

Айкинит

Затверджена.  Існує з 1843

На честь англ. геолога: Arthur Aikin (1773-1854)

CuPbBiS3

PbCuBiS3

PbCuBiS3

Айоваїт 

Iowaite

Айоваит

Затверджена 1967, (IMA1967-002)

За місцезн.: штат Iowa, США

Mg6Fe3+2(OH)16Cl2•4H2O

Mg4Fe3+(OH)8OCl•2-4(H2O)

Mg6Fe2(ОH)16Cl2•4H2O

Акаганеїт

Akaganeite

Акаганеит

Затверджена 1962,  (IMA1962-004)

За місцезнах.: рудник Akagane, Японія

(Fe3+,Ni2+)8(OH,O)16Cl1,25•nH2O

Fe3+(OOH,Cl)

β-Fe3+O(OH,Cl)

β-FeO(OH)

Акадіаліт Acadialite  Акадиалит

Незатверджена. Синонім виду: Chabazite-Ca

З грец. – «тихо розчиняти»

Акантит

Acanthite

Акантит

Затверджена.  Існує з 1855

З грец. – «колючка, терен».

Ag2S

Ag2S

Акаоґіїт

Akaogiite

Акаогиит

Затверджена 2010, (IMA2007-058)

На честь япон. хіміка і мінералога: Masaki Akaogi

TiO2

TiO2

Акатореїт

Akatoreite

Акатореит

Затверджена 1971,  (IMA1969-015)

За місцезнах.: Akatore Creek, Нова Зеландія

Mn2+9Al2Si8O24(OH)8 

(Mn2+,Fe2+)9Al2Si8O24(OH)8

(Mn2+,Fe2+)9Al2(HSi4O13)2(OH)6

(Mn)9Al2(Si4O12)2(OH)8

Акваліт

Aqualite

Аквалит

Затверджена 2007,  (IMA2002-066)

З латин. – „водяний камінь»

(H3O)8(Na,K,Sr)5Ca6Zr3Si26O66(OH)9Cl 

(H3O)8(Na,K,Sr)5Са6Zr3Si26O66(OH)9Сl

(H3O)8(Na,K,Sr)5Са6Zr3Si26O66(OH)9Сl

Аквамарин Aquamarine Аквамарин

Незатверджена.  Відміна виду: Beryl

З латин.- «морська вода»

Акдалаїт

Akdalaite

Акдалаит

Затверджена 1970, (IMA1969-002)

За місцезн.: Акдале, Казахстан

Al10O14(OH)2

4Al2O3•H2O

Акімотоїт

Akimotoite

Акимотоит

Затверджена 1999, (IMA1997-044)

На честь япон. геофізика: Syun-iti Akimoto (н. 1925)

MgSiO3

Аклімаїт

Aklimaite

Аклимаит

Затверджена 2012, (IMA2011-050)

З давньотурец. – «світлий розум». Натяк на світлий колір мінералу і труднощі вивчення його структури

Ca4[Si2O5(OH)2](OH)4•5H2O

Ca4[Si2O5(OH)2](OH)4•5H2O

Акмонідесит

Acmonidesite

Акмонидезит

Затверджена 2019,  (IMA2013-068); Italy

За назвою одного із Циклопів - помічників бога вогню у грецькій міфології: Acmonides

(NH4,K,Pb,Na)9Fe2+4(SO4)5Cl8

Акміт

Acmite

Акмит

Незатверджена. 1) Синонім виду: Aegirine; 2) Відміна виду: Aegirine

Аериніт 

Aërinite

Див. Aerinite

Акерманіт 

Oakermanite Okermanite 

Див. Åkermanite 

Айдєеїт 

Haydeeite 

Хайдеит 

Затверджена 2007, (IMA2006-046) 

За місцезнах.: Haydee mine, Атакама, Чилі

Cu3Mg(OH)6Cl2 

Cu3Mg(OH)6Cl2 

Акоповаїт

Akopovaite

Акоповаит

Затверджена. IMA No. 2018-095

На честь Акопової А. В. (н. 1952), вчительки хімії, яка сприяла професіональній орієнтаціії одного з  відкривачів мінералу.

Al4Li2(OH)12(CO3)(H2O)3

Джерела запозичення даних Стиль назви:«мінерал» – затверджена; «мінерал» – незатверджена; «мінерал» – хибна
  • Мінералогічний словник / Лазаренко Є.К., Винар О.М. / К.: "Наукова думка", 1975

  • Минералогический словарь / Кривовичев В.Г. / СПб: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2008

  • http://pubsites.uws.edu.au/ima-cnmnc

  • http://www.mindat.org

  • http://www.webmineral.com

  • Записки ВМО, вып. 6, 2008-2016 гг.

  •  http://webmineral.ru;    http://wiki.web.ru/wiki;  http://geo.web.ru;  http://database.iem.ac.ru/mincryst/rus/https://www.fmm.ru/Новые_минералы_МинМузея_РАН_2017  

  • пропозиція упорядників Словника для мінералів, відкритих між 1975 і 1990 рр. (калька з поширеної російської назви)

  • пропозиція упорядників Словника для мінералів, відкритих після 1990 року

  • дані потребують уточнення

авторизироваться
Забыли пароль? Зарегистрироватся
Вы можете ввойти через социальные сети:
или
Вы можете зарегистрироватся через социальные сети:
зарегистрироватся
или