Головна / Словник мінералів / Авгіт залізистий
Українська Latinized Русский Статус назви Походження назви мінералу Варіанти кристалохімічної формули Поширення в Україні

Авгіт залізистий

Ferroaugite

Ферроавгит

Незатверджена. Відміна виду: Augite

Авгіт

Augite

Авгит

Затверджена. (1988 s.p.). Існує з 1792

З грец. – «блискучий».

(Ca,Mg,Fe)2Si2O6

Авгіт манганистий

Manganoan augite

Авгит марганцевый

Незатверджена: Відміна виду: Augite

Авгіт субкальціїстий

Subcalcian augite

Авгит субкальциевый

Незатверджена. Відміна виду: Augite

Авдонініт

Avdoninite

Авдонинит

Затверджена 2006, (IMA 2005-046а); Russia

На честь рос. музейного працівника: Владимир Николаевич Авдонин (н. 1925).

K2Cu5Cl8(OH)4•2H2O

Авер’євіт

Averievite

Аверьевит

Затверджена 1998, (IMA 1995-027)

На честь рос. радян. вулканолога: Валерий Викторович Аверьев (1929-1968).

Cu5O2(VO4)2•CuCl2

Авіценіт

Avicennite

Авиценнит

Затверджена.  Існує з 1958

На честь середньоазіатського вченого: Abu Ali Іbn Sina (Avicenna) (980-1037).

Tl2O3

Авогадрит

Avogadrite

Авогадрит

 

Затверджена.  Існує з 1926

На честь італ. фізика: Amedeo Avogadro (1776-1856).

KBF4

Агардит

Agardite

Агардит

Незатверджена. Назва серії мінералів у групі мікситу

На честь фр. геолога: Jules Agard.

Агардит-(Dy)

Agardite-(Dy) Агардит-(Dу)

Незатверджена.  Опубл. без затв.

Dy-вид у серії агардитів.

(Dy,La)Cu6(AsO4)3(OH)6•3H2O

Агардит-(Lа)

Agardite-(La)

Агардит-(Lа)

Затверджена 1984, (IMA1980-092)

На честь фр. геолога: Jules Agard. Lа-вид у серії агардитів.

LaCu2+6(AsO4)3(OH)6•3H2O

Агардит-(Nd)

Agardite-(Nd)

Агардит-(Nd)

Затверджена 2011,  (IMA2010-056)

Nd-вид у серії агардитів.

NdCu2+6(AsO4)3(OH)6•3H2O

Агардит-(Y)

Agardite-(Y)

Агардит-(Y)

Затверджена. (Rn 1987 s.p.)На честь фр. геолога: Jules Agard. Y-вид у серії  агардитів.

YCu2+6(AsO4)3(OH)6•3H2O

Авгіт магніїстий

Magnesian augite

Магноавгит

Незатверджена. Відміна виду: Augite

Агальматоліт

Agalmatolite

Агальматолит

Незатверджена. Синонім видів: Pinite, Pyrophyllite, Talc З грец. – «статуя». 

Агардит-(Са)

Agardite-(Ca) Агардит-(Cа)

Незатверджена. Синонім виду: Zálesíite

На честь фр. геолога: Jules Agard. Збагач. на Са вид у групі мікситу

CaCu6(AsO4)3(OH)6•3(H2O)

Агардит-(Се)

Agardite-(Ce)

Агардит-(Се)

Затверджена 2004, (IMA2003-030)

На честь фр. геолога: Jules Agard. Се-вид у серії агардитів.

CeCu2+6(AsO4)3(OH)6•3H2O

Агат

Agate 

Агат 

Незатверджена. Відміна виду: Quartz (Chalcedony)  

За древньою назвою ріки (Ахатес) на острові Сицилія

Агат моховий

Agate Moss

Агат моховой

Незатверджена. Відміна виду: Quartz.  Відміна різновиду: Chalcedony. Див. також Agate

Агвіларит

Aguilarite

Агвиларит

Затверджена. Існує з 1891На честь управителя рудника у Мексиці: Ponciano Aguilar.

Ag4SeS

Агноліт

Agnolite

Агнолит

Незатверджена. Існувала з 1889Синонім виду: Inesite.

Ca2(Mn,Fe)7Si10O28(OH)2•5H2O

Агреліт

Agrellite

Агреллит

Затверджена 1976,  (IMA1973-032)

На честь британ. мінералога: Stuart O. Agrell.

NaCa2Si4O10F

Агриколіт

Agricolite Агриколит

Незатверджена. Синонім виду: Eulytine

Авривілліусит

Aurivilliusite

Ауривильиусит

Затверджена 2004, (IMA 2002-022)

На честь швед. хіміка-кристалографа: Karin Aurivillius (1920-1982).

Hg1+Hg2+OI

Авгіт титановий (титанистий)

Titanian Augite

НезатвердженаВідміна виду: Augite 

(Ca,Na)(Mg,Ti, Fe,Al)(Si,Al)2O6

Авдеєвіт

Avdeevite

Авдеевит

Затверджена. (ІМA 2018-109); Myanmar

На честь рос. хіміка: Иван Васильевич Авдеев (1818-1865). 

(Na,Cs)(Be2Li)Al12(Si6O18)

Джерела запозичення даних Стиль назви:«мінерал» – затверджена; «мінерал» – незатверджена; «мінерал» – хибна
  • Мінералогічний словник / Лазаренко Є.К., Винар О.М. / К.: "Наукова думка", 1975

  • Минералогический словарь / Кривовичев В.Г. / СПб: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2008

  • http://pubsites.uws.edu.au/ima-cnmnc

  • http://www.mindat.org

  • http://www.webmineral.com

  • Записки ВМО, вып. 6, 2008-2016 гг.

  •  http://webmineral.ru;     

  • Запозичено з російської мови

  • рекомендовано Термінологічною комісією при Українському мінералогічному товаристві

  • дані потребують уточнення

авторизироваться
Забыли пароль? Зарегистрироватся
Вы можете ввойти через социальные сети:
или
Вы можете зарегистрироватся через социальные сети:
зарегистрироватся
или