Головна / Словник мінералів / Алюмоокерманіт
Українська Latinized Русский Статус назви Походження назви мінералу Варіанти кристалохімічної формули Поширення в Україні

Алюмоокерманіт

Alumoåkermanite

Алюмоакерманит

 

Затверджена 2009,  (IMA2008-049)

Збагачений на Al вид у групі меліліту, близький за складом до  окерманіту

(Ca,Na)2(Al,Mg,Fe2+)(Si2O7)

(Ca,Na)2(Al,Mg,Fe2+)(Si2O7)

Алюмотантит

Alumotantite

Алюмотантит

Затверджена 1981, (IMA1980-025)

За хім. складом: Аl, Та

AlTaO4

AlТаO4

Алюмотунгстит

Alumotungstite

Алюмотунгстит

Незатверджена. Дискредит. 2012. Відміна виду:   HydrokenoelsmoreiteЗа хім. складом: Аl, W (tungsten)

(W,Al)(O,OH)3 (?)

2W2O6(H2O)

(W,Аl)(O,OH)3 (?)

Алюмофармакосидерит Alumopharmacosiderite Алюмофармакосидерит

Незатверджена. Синонім виду: PharmacoalumiteЯк Аl-аналог фармакосидериту

KAl4(AsO4)3(OH)4•6,5(Н2О) 

KAl4(AsО4)3(OH)4•6,5H2O

Алюноген 

Alunogen

Алуноген

Затверджена.  Існує з 1832

З латин. (нім.) – «галун» з грец. – «походження»

Al2(SO4)3(H2O)12•5H2

Al2(SO4)3•17(Н2О) 

Al2(SO4)3•17H2

Al2(SО4)3•17H2O

Алюодит 

Alluaudite

Аллюодит 

Затверджена,  (Rd1979 s.p.). Існує з 1848

На честь фр. гірн. інженера: Francois Alluaud (н. ?)

(Na,Ca)(Mn,Mg,Fe2+)(Fe3+,Mn2+)2(PO4)3 

NaCaFe2+(Mn,Fe2+,Fe3+,Mg)2(PO4)3

(Na,Ca)Mn2+(Fe3+,Mn2+,Fe2+,Mg)2(PO4)3

NaCaFeMn2(PО4)3

Амазоніт

Amazonite

Амазонит

Незатверджена.  Відміна виду: Microcline

За назвою р. Амазонка, Пд. Америка

Амакініт

Amakinite

Амакинит

Затверджена,  (IMA1967 s.p.). Відома з 1962

За назвою геологорозвідувальної експедиції в Республіці Саха, РФ: Амакинская

(Fe2+,Mg)(OH)2

Fe(OH)2

Амальгама Amalgam Амальгама

Незатверджена. Відхилено як відміну виду: Silver

З грец. через араб. і франц. – для позначення сплавів з меркурієм

Ag2Hg3

(Ag, Hg)

Амальгама золота Goldamalgam  Амальгама золота 

Незатверджена, Синонім виду: Gold

За хім. складом: амальгама з домінуванням Аu 

(Аu,Аg)Hg

(Au,Ag)Hg

Амарантит

Amarantite

Амарантит

Затверджена.  Існує з 1888

З грец. – «амарант», з натяком на червоний колір мінералу

Fe3+2O(SO4)2•7H2

Fe3+(SO4)(OH)•3(Н2О)

Fe3+2(SO4)2O•7H2O

Fe2(SО4)2O•7H2O

Амариліт

Amarillite

Амариллит

 

Затверджена.  Існує з 1933

За місцезнах.: Tierra Amarilla, Чилі

NaFe3+(SO4)2•6H2O

NaFe(SО4)2•6H2O

Амблігоніт

Amblygonite

Амблигонит

Затверджена.  Існує з 1818 (1817)

З грец. – «тупий кут»

LiAl(PO4)F 

(Li,Na)Al(PO4)(F,OH)

LiAl(PО4)F

Амбриноїт

Ambrinoite

Амбриноит

Затверджена 2011, (IMA2009-071). Відома з 1998

На честь італ. колекціонера: Pierluigi Ambrino (н. 1947)

[K,(NH4)]2(As,Sb)6(Sb,As)2S13•H2O

(K,NH4)2(As,Sb)8S13•H2O

Амегініт

Ameghinite

Амегинит

Затверджена 1967,  (IMA1966-034)

На честь аргент. геологів: Carlos Ameghino (1865-1936), Florentino Ameghino (1854-1911)

NaB3O3(OH)4

Na(B3O3)(OH)4

Na(H4B3O7)

Na[B3O3(OH)4]

Амезит

Amesite 

Амезит

 

Затверджена.  Існує з 1876

На честь власника рудника в США: James Tyler Ames

Mg2Al(AlSiO5)(OH)4

Mg2Al(AlSiO5)(OH)

Аметист Amethyst Аметист

Незатверджена.  Відміна виду: Quartz

З грец. – «неп’янкий, тверезий»

Амінеїт

Ammineite

Амминеит

Затверджена 2010, (IMA2008-032)

За хім. складом: перший мінерал, в структурі якого виявлено амінокомплекс

CuCl2•2NH3

CuCl2(NH3)2

Аміновіт

Aminoffite

Аминовит

Затверджена.  Існує з 1937

На честь швед. мінералога і кристалографа: Gregori Aminoff (1993-1947)

Ca3(BeOH)2Si3O10 

Ca3Be2Si3O10(OH)2

Ca2(Be,Al)(Si2O7)(H2O,OH)

Ca3Be2(Si3O10)(OH)2

Амічит

Amicite

Амичит 

Затверджена 1979,  (IMA1979-011)

На честь фізика-оптика: Giovan Battista Amici (1786-1863)

K2Na2(Al4Si4O16)•5H2O

K2Na2Al4Si4O16•5H2O

K2Na2(Al4Si4O16)•5H2O

Амозит Amosite Амозит

Незатверджена. Відміна видів: Grunerite Cummingtonite Anthophyllite

Алюніт

Алюнит

Див. Алуніт

 

Алюмофармакосидерит баріїстий

Barium-alumopharmacosiderite

Бариоалюмофармакосидерит

Незатверджена. Синонім виду: Bariopharmacoalumite. Існував з 1966, дискр. 1971

За хім. складом (Ва, Аl) і подібність до фармакосидериту

BaAl4(AsO4)3(OH)5•5(H2O)

Алюноген залізний 

Див. Мілозевичит 

Алюмохроміт 

Alumochromite 

Алюмохромит

Незатверджена. Відміна виду: Chromite

Амамурит

Amamoorite

Амамурит

Затверджена. IMA No. 2018-105

За місцем знахідки - місто Амамур, Австралія. 

Ca Mn2+2 Mn3+(Si2O7)O(OH)

Джерела запозичення даних Стиль назви:«мінерал» – затверджена; «мінерал» – незатверджена; «мінерал» – хибна
  • Мінералогічний словник / Лазаренко Є.К., Винар О.М. / К.: "Наукова думка", 1975

  • Минералогический словарь / Кривовичев В.Г. / СПб: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2008

  • http://pubsites.uws.edu.au/ima-cnmnc

  • http://www.mindat.org

  • http://www.webmineral.com

  • Записки ВМО, вып. 6, 2008-2016 гг.

  •  http://webmineral.ru;    http://wiki.web.ru/wiki;  http://geo.web.ru;  http://database.iem.ac.ru/mincryst/rus/https://www.fmm.ru/Новые_минералы_МинМузея_РАН_2017  

  • пропозиція упорядників Словника для мінералів, відкритих між 1975 і 1990 рр. (калька з поширеної російської назви)

  • пропозиція упорядників Словника для мінералів, відкритих після 1990 року

  • дані потребують уточнення

авторизироваться
Забыли пароль? Зарегистрироватся
Вы можете ввойти через социальные сети:
или
Вы можете зарегистрироватся через социальные сети:
зарегистрироватся
или