Головна / Словник мінералів / Анзаїт-(Се)
Українська Latinized Русский Статус назви Походження назви мінералу Варіанти кристалохімічної формули Поширення в Україні

Анзаїт-(Се)

Anzaite-(Ce)

Анзаит-(Ce)

Затверджена 2015, (IMA2013-004); Russia

На честь рос. мінералога і петролога: Анатолий Николаевич Зайцев

Ce4Fe2+Ti6O18(OH)2

Ce4Fe2+Ti6O18(OH)2

Анівіт 

Annivite

Аннивит

Затверджена (Q2008s.p.). Існує з 1854. Дискусійний вид. За іншими даними: Дискр. 2008. Відміна виду: TennantiteЗа місцезн.: Anniviers valley (Val d'Anniviers), Швейцарія

Cu6[Cu4(Fe,Zn)2](Bi,Sb,As)4S13

Cu6[Cu4(Fe,Zn)2](As,Bi)4S13

Cu10Fe2Bi4S13

Аніліт

Anilite

Анилит

Затверджена 1969,  (IMA1968-030)

За місцезнах.: рудник Ani, Японія

Cu7S4

Cu7S4

Аніт

Annite

Аннит

Затверджена,  (IMA1998 s.p.). Існує з 1868 (1863)

За місцезнах.: Cape Ann, Массачусетс, США

KFe2+3(AlSi3O10)(OH)2 

KFe2+3AlSi3O10(OH,F)2

KFe3(AlSi3O10)(OH)2

Анкерит

Ankerite

Анкерит

Затверджена. Існує з 1825

На честь австр. мінералога: Mathias Joseph Anker (1771-1843)

Ca(Fe2+,Mg)(CO3)2 

Ca(Fe2+,Mg,Mn)(CO3)2

CaFe(CO3)2

Анкіліт

Ancylite 

Анкилит 

Незатверджена. 

Назва серії мінералів в однойменній групі

З грец. – «кривий»

Анкіліт-(Lа)

Ancylite-(La)

Анкилит-(Lа)

Затверджена 1997,  (IMA1995-053)

З грец. – «кривий». Lа-вид у серії анкіліту

LaSr(CO3)2(OH)•H2O

Sr(La,Ce)(CO3)2(OH)•Н2О

SrLa(CO3)2(OH)•H2O

Анкіліт-(Се)

Ancylite-(Ce)

Анкилит-(Се)

Затверджена (IMA1987 s.p.). Існувала  як Ancylite, перейм. 1998 (?)

З грец. – «кривий». Се-вид у серії анкіліту

CeSr(CO3)2(OH)H2O

SrCe(CO3)2(OH)•Н2О

SrCe(CO3)2(OH)•H2O

Анкіновічит 

Ankinovichite

Анкиновичит

Затверджена 2004,  (IMA2002-063)

На честь рос. геологів: Екатерина Анкинович (1911-1991), Степан Анкинович (1912-1985)

NiAl4(V5+O3)2(OH)12•2H2

(Ni,Zn)Al4(VO3)2(OH)122О)2,5

(Ni,Zn)Al4(V5+O3)2(OH)12•2,5H2О

NiAl4(VO3)2(OH)12•2H2O

Анколеїт

Ankoleite

Анколеит

Незатверджена

Синонім виду: Meta-ankoleite

K2(UO2)2(PO4)2·6H2O

Анортит 

Anorthite

Анортит

Затверджена.  

Існує з 1823

З грец. – «неправильний, непрямий»

Ca(Al2Si2O8)

CaAl2Si2O8

Ca(Al2Si2O8)

Анортоклаз-криптопертит

Anorthoklase-cryptoperthite

Анортоклаз-криптопертит

Продукт розпаду твердого розчину. 

Див. Анортоклаз

(Na,K)(AlSi3O8)

Анортоклаз

Anorthoclase

Анортоклаз

Незатверджена. 

Відома з 1885. 

Дискр. 2006 (?) 

З грец. – «непрямо розколюється»  

(Na,K)AlSi3O8

(Na,K)(AlSi3O8)

(Na,K)(AlSi3O8)

Анорто-мінасрагрит

Anorthominasragrite

Анортоминасрагрит

Затверджена 2003, (IMA2001-040)

У значенні: неромбічний мінасрагрит

V4+O(SO4)•5H2O

V4+(SO4)O(Н2О)5

(V4+O)(SO4)•5H2О

V(SО4)O•5H2O

Анортоклаз-мікропертит

Anorthoklase-microperthite

Анортоклаз-микропертит

Продукт розпаду твердого розчину. 

Див.Анортоклаз

 

Анортоклаз-пертит

Anorthoklase-perthite

Анортоклаз-пертит

Продукт розпаду твердого розчину. 

Див. Анортоклаз

 

Анритерм’єрит

Henritermierite

Анритермьерит

Затверджена(Rn1968-029). Існує з 1969

На честь фр. проф. геології: Henri François Émile Termier (1897- 1989)

Ca3Mn3+2(SiO4)2(OH)4

Ca3(Mn,Al)2(SiO4)2(OH)4 

Ca3(Mn3+,Al)2(SiO4)2(OH)4

Ca3Mn2(SiO4)2(OH)

Ансерметит

Ansermetite  

Ансерметит

Затверджена 2003,

(IMA2002-017)

На честь швед. мінералога: Stefan Ansermet (н. 1964)

Mn2+V5+2O6•4H2O

MnV2O6•4(Н2О) 

Mn2+(V2O6)•4Н2О

MnV2O6•4H2О

Антарктикіт

Antarcticite

Антарктикит

Затверджена 1965, (IMA1965-015)

За назвою континенту Антарктида (Антарктика)

CaCl2•6H2O

CaCl2•6(H2O)

CаСl2•6Н2O

Антигорит

Antigorite

Антигорит

Затверджена, (Rd 1998 s.p.).

Існує з 1840

За місцезнах.: долина Antigorio, Італія

Mg3Si2O5(OH)4

(Mg,Fe2+)3Si2O5(OH)4

Mg3(Si2O5)(OH)4

Mg6(Si4O10)(OH)8 

Антиедрит

Antiëdrite

Антиэдрит

НезатвердженаСинонім виду: Edingtonite

Антимоніт 

Antimonite

Антимонит 

Незатверджена

Синонім виду: Stibnite 

1) З грец. – «квітка»     2) З лат. – «сурма»      3) Спотворене араб. слово

Антимонпірсеїт

Antimonpearceite

Антимонпирсеит

Незатверджена

Синонім виду: Polybasite 

Синонім відміни: Polybasite-Tac 

Існувала з 1963, переймен. 2006 

За хім. складом: Sb-аналог пірсеїту

[Ag9CuS4][(Ag,Cu)6 (Sb,As)2S7

[(Ag,Cu)6(Sb,As)2S7][Ag9CuS4]

Антимонселіт

Antimonselite

Антимонселит

Затверджена 1993, (IMA1992-003)

За хім. складом: Sb, Sе

Sb2Se3

Sb2Se3

Анкіліт кальціїстий

Див. Кальціо-анкіліт-(Се)

Аноїт

Див. Енолтит

Джерела запозичення даних Стиль назви:«мінерал» – затверджена; «мінерал» – незатверджена; «мінерал» – хибна
  • Мінералогічний словник / Лазаренко Є.К., Винар О.М. / К.: "Наукова думка", 1975

  • Минералогический словарь / Кривовичев В.Г. / СПб: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2008

  • http://pubsites.uws.edu.au/ima-cnmnc

  • http://www.mindat.org

  • http://www.webmineral.com

  • Записки ВМО, вып. 6, 2008-2016 гг.

  •  http://webmineral.ru;    http://wiki.web.ru/wiki;  http://geo.web.ru;  http://database.iem.ac.ru/mincryst/rus/https://www.fmm.ru/Новые_минералы_МинМузея_РАН_2017  

  • пропозиція упорядників Словника для мінералів, відкритих між 1975 і 1990 рр. (калька з поширеної російської назви)

  • пропозиція упорядників Словника для мінералів, відкритих після 1990 року

  • дані потребують уточнення

авторизироваться
Забыли пароль? Зарегистрироватся
Вы можете ввойти через социальные сети:
или
Вы можете зарегистрироватся через социальные сети:
зарегистрироватся
или