Головна / Словник мінералів / Аксиніт
Українська Latinized Русский Статус назви Походження назви мінералу Варіанти кристалохімічної формули Поширення в Україні

Аксиніт

Axinite

Аксинит

Незатверджена. Назва групи мінералів

З грец. – «сокира».

Акташит

Aktashite

Акташит

Затверджена,  (Rd 2008 s.p.). Опубл. 1968 без затв.

За місцезнах.Акташ, Алтай, РФ.

Cu6Hg3As4S12

Актиноліт

Actinolite

Актинолит

Затверджена.  Існує з 1794, перевизн. (Rd  2012 s.p.)

З грец. – «промінь» + «камінь».

Ca2(Mg4,5-2,5Fe2+0,5-2,5)Si8O22(OH)2

Акумініт

Acuminite

Акуминит

Затверджена 1987, (IMA 1986-038)

З латин. – «вістря спису».

SrAlF4(OH)•H2O

Алакраніт

Alacránite

Алакранит

Затверджена 1986,  (Rn 1985-033)

За місцезнах.: Alacran, Чилі.

As8S9

Алактит

Allactite

Аллактит

Затверджена. (IMA 1980 s.p.). Існує з 1884

З грец. – «мінливий».

Mn2+7(AsO4)2(OH)8 

Аламозит

Alamosite

Аламозит

Затверджена.  Існує з 1909

За місцезнах.: Alamos, Мексика.

PbSiO3

Аланіт

Allanite

Алланит

Незатверджена. Назва серії мінералів у групі аланіту надгрупи епідоту

На честь шотланд. мінералога: T. Allan (1777-1833).

(A12+REE3+ )(M3+ 2M2+ 3)(Si2O7)(SiO4)O(OH)

Аланіт-(Lа)

Allanite-(La)

Алланит-(La)

Затверджена 2006, (IMA 2003-065)

 Lа-вид у серії аланітів.

CaLa(Al2Fe2+)[Si2O7][SiO4]O(OH)

Аланіт-(Nd)

Allanite-(Nd)

Алланит-(Nd)

Затверджена 2012, (IMA 2010-060)

 Nd-вид у серії аланітів.

CaNd(Al2Fe2+)[Si2O7][SiO4]O(OH)

Аланіт-(Y)

Allanite-(Y)

Алланит-(Y)

Затверджена.  Існувала з 1949 як Ittrium-allanite (?), перейм. (Rn 1966 s.p.)

 Y-вид у серії  аланітів.

CaY(Al2Fe2+)[Si2O7][SiO4]O(OH)

Аланіт-(Се)

Allanite-(Ce)

Алланит-(Се)

Затверджена. Існував з 1812 як Allanite. Перейм. (Rn 1987 s.p.)

 Се-вид у серії аланітів. 

CaCe(Al2Fe2+)[Si2O7][SiO4]O(OH)

Аларгентум

Allargentum

Алларгентум

Затверджена, (Rd 1970 s.p.). Існує з 1949

З грец. – «інше» і лат. –«срібло».

Ag1-xSbx  (x = 0,09-0,16)

Аларсит

Alarsite

Аларсит

Затверджена 1994, (IMA 1993-003)

За хім. складом: Аl, Аs.

AlAsO4

Алвілкінсит-(Y)

Alwilkinsite-(Y)

Алвилкинсит-(Y)

Затверджена 2016, (IMA 2015-097); USA. Опубл. 2017

На честь амер. автора знахідки: Alan (Al) J. Wilkins (н. 1955)

Y(UO2)3(SO4)2O(OH)3(H2O)7•7H2

Алебастер Alabaster Алебастр

Незатверджена. Відміна виду: Gypsum

За назвою вірогідно древнього міста у Єгипті: Алабастрон.

Алеганіт

Alleghanyite

Аллеганит

Затверджена.  Існує з 1932

За місцезнах.: Alleghany, Пн. Кароліна, США.

Mn2+5(SiO4)2(OH)2 

Актинот

Актинот

Див. Actinolite

Алабандин

Алабандит

Див. Alabandite

 

Алабандикус

Alabandicus

Алабандикус

Див. Alabandine

Застаріла назва

Аксиніт марганцевистий

Див. Тинценіт 

Алабандит

Alabandite

Алабандин

Затверджена. Існує з 1832; Romania / Türkiye.

За місцезнах.: Alabanda, Туреччина.

MnS

Аксиніт-(Fe)

Axinite-(Fe)

Аксинит-(Fe)

Затверджена. (Rn 1968 s.p.); France. Існув. з 1909 як Ferroaxinite, перевизн. 1968, перейм. 2008. 

Від грец. αξίνα ("аксіна") як "сокира" - натяк на габітус його кристалів. Fe-вид у гр. аксиніту.

Ca2Fe2+Al2BSi4O15OH

Аксиніт-(Mn)

Axinite-(Mn)

Аксинит-(Mn)

Затверджена. (Rn 2004 s.p.); Germany. Існув. з 1909 як Manganaxinite, Mangaxinite, Manganoaxinite. Перейм. 2008. в Axinite-(Mn).

З грец. – αξίνα ("axina") «сокира». Мn-вид у групі аксиніту

Ca4Mn22+Al4[B2Si8O30](OH)2

Алантоїн

Allantoin

Аллантоин

Затверджена. (IMA 2020-004a); USA 

За назвою хімічної речовини алантоїн

C4H6N4O3

Алвесит 

Alvesite

Затверджена. IMA 2023-069; Portugal.

Невідоме.

NaKZrSi6O15•2H2

Джерела запозичення даних
  • Мінералогічний словник / Лазаренко Є.К., Винар О.М. / К.: "Наукова думка", 1975

  • Запозичено з російської мови

  • Утворено шляхом транскрибування  латиноалфавітного терміну 

  • Потребує уточнення

авторизироваться
Забыли пароль? Зарегистрироватся
Вы можете ввойти через социальные сети:
или
Вы можете зарегистрироватся через социальные сети:
зарегистрироватся
или