Головна / Словник мінералів / Арожадит-(PbFe)
Українська Latinized Русский Статус назви Походження назви мінералу Варіанти кристалохімічної формули Поширення в Україні

Арожадит-(PbFe)

Arrojadite-(PbFe)  

Арроядит-(PbFe)

Затверджена 2006, (IMA 2005-056)

PbFe-вид у серії арожадитів.

PbFe2+(CaNa2)Fe2+13Al(PO4)11(PO3OH)(OH)2

Арожадит

Arrojadite

Арроядит

Незатверджена. Назва серії мінералів в однойменній групі  

На честь бразил. геолога: Miguel Arrojado Ribeiro Lisboa (1872-1932). 

Ароядит

Ароядит

 Див. Arrojadite

Арожадит-(KFeNa)

Arrojadite-(КFNа)  

Арроядит-(КFeNа)

Незатверджена 2005

KFeNa-вид у серії арожадитів.

(KNa)(Fe2+◻)(Ca)(Na3)(Fe2+13)(Al)(PO4)11(HPO4)(OH)2

Арожадит-(NаFe)

Arrojadite-(NaFe)

Арроядит-(NaFe

Незатверджена. 2005 через неповну характеристику

NaFe-вид у серії арожадитів.

Na2(Fe2+□)Ca(Na2□)Fe2+13Al(PO4)11(HPO4)(OH)2 

Арожадит-(BаFe)

Arrojadite-(BaFe)

Арроядит-(ВаFе)

Затверджена (Rn IMA 1994-033) як Sigismundite; Italy,  перейм. 2005, у 2022 поверн. історична назва Sigismundite (IMA 22-C).

BaFe-вид в арожадит-серії

BaFe2+(CaNa2)Fe2+13Al(PO4)11(PO3OH)(OH)2  

Арожадит-(BаNа)

Arrojadite-(BaNa)

Арроядит-(ВаNа )

Затверджена 2016, (IMA 2014-071). Відома з 2005;  Italy

BaNa-вид в серії арожадитів.

BaNa3(NaCa)Fe2+13Al(PO4)11(PO3OH)(OH)


Арожадит-(КFe)

Arrojadite-(KFe) 

Арроядит-(KFе)

Затверджена. Існувала з 1925 як Arrojadite, перейм. 2005 (Rn 2005 s.p.)

KFe-вид у серії арожадитів.

(KNa)Fe2+(CaNa2)Fe2+13Al(PO4)11(PO3OH)(OH)2  

Арсенато-бракебушит

Arsenbrackebuschite

Арсенбракебушит

Затверджена 1978, (IMA 1977-014); Namibia / Germany.

 Арсенат у групі бракебушиту.

Pb2(Fe3+,Zn)(AsO4)2(OHH2O) 

Арсенато-деклуазит

Arsendescloizite

Арсендеклуазит

Затверджена 1982, (IMA 1979-030); Namibia.

Арсенат-аналог деклуазиту.

PbZn(AsO4)(OH)

Арсеніодіаліт

Arseniodialyte

Арсениодиалит

Незатверджена. Синонім виду: Hausmannite

Арсенато-вагнерит

Arsenowagnerite 

Арсеновагнерит

Затверджена 2015, (IMA 2014-100); Russia

Aрсенат-аналог вагнериту.

Mg2(AsO4)F 

Арсенато-ванмеєрсшеїт

Arsenovanmeersscheite

Арсенованмеерсшеит

Затверджена 2007, (IMA 2006-018); Germany.

Арсенат-аналог ванмеєрсшеїту.

U(UO2)3(AsO4)2(OH)64H2O

Арсенато-гойяцит

Arsenogoyazite

Арсеногояцит

Затверджена 1984, (IMA 1983-043); Germany.

Арсенат-аналог гойяциту.

SrAl3(AsO4)(AsO3OH)(OH)6 

Арсенато-гопеїт

Arsenohopeite

Арсеногопеит

Затверджена 2012, (IMA 2010-069); Namibia.

Арсенат-аналог гопеїту.

Zn3(AsO4)24H2O

Арсенато-горсейксит

Arsenogorceixite

Арсеногорсейксит

Затверджена 1993, (IMA 1989-055); Germany.

Арсенат-аналог горсейкситу.

BaAl3(AsO4)(AsO3OH)(OH)6

Арсенато-крандаліт

Arsenocrandallite

Арсенокрандаллит

Затверджена 1981, (IMA 1980-060); Germany.

Арсенат-аналог крандаліту.

CaAl3(AsO4)(AsO3OH)(OH)6

Арсенато-флоренсит-(Lа)

Arsenoflorencite-(La)

Арсенофлоренсит-(Lа)

Затверджена 2010, (IMA 2009-078); Russia.

Арсенат- аналог флоренситу-(Lа). 

LaAl3(AsO4)2(OH)6

Арсенато-флоренсит-(Nd)

Arsenoflorencite-(Nd)

Арсенофлоренсит-(Nd)

Незатверджена. Опублік. 1993 без  затв.

Як арсенат-аналог флоренситу-(Nd).

NdAl3(AsO4)2(OH)6

Арсенато-флоренсит-(Се)

Arsenoflorencite-(Ce)

Арсенофлоренсит-(Се)

Затверджена 1987, (IMA 1985-053); Australia.

Арсенат-аналог флоренситу-(Се).

CeAl3(AsO4)2(OH)6

Арсенато-тсумебіт

Arsentsumebite

Арсентсумебит

Затверджена. Існує з 1935; Namibia.

Арсенат-аналог тсумебіту.

Pb2Cu(AsO4)(SO4)(OH)

Арсенато-ураноспатит

Arsenuranospathite

Арсенураноспатит

Затверджена 1978, (IMA 1982 s.p.); Germany.

Арсенат-аналог ураноспатиту.

Al(UO2)2(AsO4)2F20H2O

Арсенато-удинаїт

Arsenudinaite

Арсенудинаит

Затверджена. (IMA 2018-067); Russia.

Арсенат - аналог удинаїту.

NaMg4(AsO4)3

Арреніусит-(Се)

Arrheniusite-(Ce)

Аррениусит-(Се)

Затверджена. IMA 2019-086; Sweden

На честь швед. фізика і хіміка: Svante August Arrhenius (1859-1927).

CaMg[(Ce7Y3)Ca5](SiO4)4(Si2B3AsO18)(BO3)F11

Арсенатротитаніт

Arsenatrotitanite

Арсенатротитанит

Затверджена. (IMA 2016-015)

За хімічним складом: As, Na, Ti.

NaTi(AsO4)O

Арсенато-веселіїт

Arsenoveszelyite

Затверджена. IMA 2021-076a; China.

As-аналог veszelyite

Cu2Zn(AsO4)(OH)3⋅2H2O

Джерела запозичення даних
  • Мінералогічний словник / Лазаренко Є.К., Винар О.М. / К.: "Наукова думка", 1975

  • Запозичено з російської мови

  • Утворено шляхом транскрибування  латиноалфавітного терміну 

  • Потребує уточнення

авторизироваться
Забыли пароль? Зарегистрироватся
Вы можете ввойти через социальные сети:
или
Вы можете зарегистрироватся через социальные сети:
зарегистрироватся
или