Головна / Словник мінералів / Андреадиніїт
Українська Latinized Русский Статус назви Походження назви мінералу Варіанти кристалохімічної формули Поширення в Україні

Андреадиніїт

Andreadiniite

Андреадиниит

Затверджена 2014, (IMA2014-049); Italy

Публікація невідома

CuHgAg7Pb7Sb24S48

Андреївановіт

Andreyivanovite

Андрейивановит

Затверджена 2008,  (IMA2006-003)

На честь рос. мінералога і геохіміка: Андрей Валерьевич Иванов (н. 1937)

FeCrP

FeCrP 

Андремеєрит

Andrémeyerite

Андремейерит

Затверджена 1973, (Rn 1972-005)

На честь бельг. геолога: Andre Marie Meyer (1890- )

BaFe2+2(Si2O7

BaFe(Fe2+,Mn,Mg)Si2O7

BaFe2(Si2O7)

Андріановіт

Andrianovite

Андриановит

Затверджена 2008,  (IMA2007-008)

На честь рос. кристалографа-програміста: Валерий Иванович Андрианов (1938-1991)

Na12(K,Sr,Ce)3Ca6Mn3Zr3Nb(Si25O73)(O,H2O,OH)5

Na12(K,Sr,Ce)3Ca6Mn3Zr3NbSi25O73(O,H2O,OH)5

Андросит Androsite Андросит

Незатверджена. Синонім виду: Manganiandrosite-(La)

За місцезнах.: Andros Island, Греція

Андросит-(Lа) Androsite-(La)  Андросит-(Lа)

Незатверджена. Синонім виду: Манганіандросит-(La). Перейменована 2006

За місцезнах.Andros Island, Греція

LaMn2+2Al2(Si2O7)(SiO4)O(OH)

Андуоїт

Anduoite

Андуоит

Затверджена. Опубліковано 1979 без затв.

За місцезнах.: Anduo, Тібет, Китай

RuAs2

(Ru,Os)As2 

RuAs2

Анжелаїт

Ángelaite 

Анжелаит

Затверджена 2004 як Angelaite (IMA2003-064), перейм. 2010

За місцезнах.: Mina Ángela, Аргентина

Cu2AgPbBiS4

Cu2AgPbBiS4

Анзаїт-(Се)

Anzaite-(Ce)

Анзаит-(Ce)

Затверджена 2015, (IMA2013-004); Russia

На честь рос. мінералога і петролога: Анатолий Николаевич Зайцев

Ce4Fe2+Ti6O18(OH)2

Ce4Fe2+Ti6O18(OH)2

Анівіт 

Annivite

Аннивит

Затверджена (Q2008s.p.). Існує з 1854. Дискусійний вид. За іншими даними: Дискр. 2008. Відміна виду: TennantiteЗа місцезн.: Anniviers valley (Val d'Anniviers), Швейцарія

Cu6[Cu4(Fe,Zn)2](Bi,Sb,As)4S13

Cu6[Cu4(Fe,Zn)2](As,Bi)4S13

Cu10Fe2Bi4S13

Аніліт

Anilite

Анилит

Затверджена 1969,  (IMA1968-030)

За місцезнах.: рудник Ani, Японія

Cu7S4

Cu7S4

Аніт

Annite

Аннит

Затверджена,  (IMA1998 s.p.). Існує з 1868 (1863)

За місцезнах.: Cape Ann, Массачусетс, США

KFe2+3(AlSi3O10)(OH)2 

KFe2+3AlSi3O10(OH,F)2

KFe3(AlSi3O10)(OH)2

Анкерит

Ankerite

Анкерит

Затверджена. Існує з 1825

На честь австр. мінералога: Mathias Joseph Anker (1771-1843)

Ca(Fe2+,Mg)(CO3)2 

Ca(Fe2+,Mg,Mn)(CO3)2

CaFe(CO3)2

Анкіліт

Ancylite 

Анкилит 

Незатверджена. 

Назва серії мінералів в однойменній групі

З грец. – «кривий»

Анкіліт-(Lа)

Ancylite-(La)

Анкилит-(Lа)

Затверджена 1997,  (IMA1995-053)

З грец. – «кривий». Lа-вид у серії анкіліту

LaSr(CO3)2(OH)•H2O

Sr(La,Ce)(CO3)2(OH)•Н2О

SrLa(CO3)2(OH)•H2O

Анкіліт-(Се)

Ancylite-(Ce)

Анкилит-(Се)

Затверджена (IMA1987 s.p.). Існувала  як Ancylite, перейм. 1998 (?)

З грец. – «кривий». Се-вид у серії анкіліту

CeSr(CO3)2(OH)H2O

SrCe(CO3)2(OH)•Н2О

SrCe(CO3)2(OH)•H2O

Анкіновічит 

Ankinovichite

Анкиновичит

Затверджена 2004,  (IMA2002-063)

На честь рос. геологів: Екатерина Анкинович (1911-1991), Степан Анкинович (1912-1985)

NiAl4(V5+O3)2(OH)12•2H2

(Ni,Zn)Al4(VO3)2(OH)122О)2,5

(Ni,Zn)Al4(V5+O3)2(OH)12•2,5H2О

NiAl4(VO3)2(OH)12•2H2O

Анколеїт

Ankoleite

Анколеит

Незатверджена

Синонім виду: Meta-ankoleite

K2(UO2)2(PO4)2·6H2O

Анортит 

Anorthite

Анортит

Затверджена.  

Існує з 1823

З грец. – «неправильний, непрямий»

Ca(Al2Si2O8)

CaAl2Si2O8

Ca(Al2Si2O8)

Анортоклаз

Anorthoclase

Анортоклаз

Незатверджена. 

Відома з 1885. 

Дискр. 2006 (?) 

З грец. – «непрямо розколюється»  

(Na,K)AlSi3O8

(Na,K)(AlSi3O8)

(Na,K)(AlSi3O8)

Анортоклаз-мікропертит

Anorthoklase-microperthite

Анортоклаз-микропертит

Продукт розпаду твердого розчину. 

Див.Анортоклаз

 

Анортоклаз-пертит

Anorthoklase-perthite

Анортоклаз-пертит

Продукт розпаду твердого розчину. 

Див. Анортоклаз

 

Андр’юсит 

Эндрьюсит

Див. Ендр’юсит

Анкіліт кальціїстий

Див. Кальціо-анкіліт-(Се)

Аноїт

Див. Енолтит

Андревсит  

Див. Ендр’юсит

Джерела запозичення даних Стиль назви:«мінерал» – затверджена; «мінерал» – незатверджена; «мінерал» – хибна
  • Мінералогічний словник / Лазаренко Є.К., Винар О.М. / К.: "Наукова думка", 1975

  • Минералогический словарь / Кривовичев В.Г. / СПб: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2008

  • http://pubsites.uws.edu.au/ima-cnmnc

  • http://www.mindat.org

  • http://www.webmineral.com

  • Записки ВМО, вып. 6, 2008-2016 гг.

  •  http://webmineral.ru;    http://wiki.web.ru/wiki;  http://geo.web.ru;  http://database.iem.ac.ru/mincryst/rus/https://www.fmm.ru/Новые_минералы_МинМузея_РАН_2017  

  • пропозиція упорядників Словника для мінералів, відкритих між 1975 і 1990 рр. (калька з поширеної російської назви)

  • пропозиція упорядників Словника для мінералів, відкритих після 1990 року

  • дані потребують уточнення

авторизироваться
Забыли пароль? Зарегистрироватся
Вы можете ввойти через социальные сети:
или
Вы можете зарегистрироватся через социальные сети:
зарегистрироватся
или