Головна / Словник мінералів / Анґарфіт
Українська Latinized Русский Статус назви Походження назви мінералу Варіанти кристалохімічної формули Поширення в Україні

Анґарфіт

Angarfite

Ангарфит

Затверджена 2012, (IMA2010-082)

За місцезнах.: Angarf-South pegmatite, Марокко

NaFe3+5(PO4)4(OH)4•4H2O

NaFe3+5(PO4)4(OH)4•4H2O

Анґастоніт

Angastonite

Ангастонит

Затверджена 2008,  (IMA2008-008)

За місцезнах.: Angaston, Австралія

CaMgAl2(PO4)2(OH)4•7H2O

CaMgAl2(PO4)2(OH)4•7H2O

Андалузит

Andalusite

Андалузит

Затверджена.  Існує з 1798 (1789)

За місцезнах.: Andalucia, Іспанія

Al2SiO5

Al2SiO5  або  Al[6]Al[5]SiO4O

Al2(SiO4)O

AlAl(SiO4)O

Андезин

Andesine

Андезин

Незатверджена. Проміжний член ряду Albite-Anorthite. Існує з 1841

За назвою гірського пасма в Пд. Америці: Andes

(Na,Ca)(Si,Al)4O8

(Na,Ca)[Al(Si,Al)Si2O8]

Андерсоніт

Andersonite

Андерсонит

Затверджена.  Існує з 1951 (1948)

На честь амер. геолога: Charles Alfred Anderson (1902-1990)

Na2Ca(UO2)(CO3)3•6H2O

Na2Са(UO2)(CO3)3•6H2O

Андорит Andorite Андорит

Незатверджена. Дискр. Суміш: Andorite ІV + Andorite VІ

На честь угор. колекціонера мінералів: Andor von Semsey (1833-1933)

Андорит IV 

Andorite ІV  

Андорит IV 

Затверджена. Існує з 1893

На честь угор. колекціонера мінералів: Andor von Semsey (1833-1923)

AgPbSb3S6

Pb18Ag15Sb47S96

Ag15Pb18Sb47S96

Андорит  

Andorite VІ 

Андорит VI

 

Затверджена.  Існує з 1892

На честь угор. колекціонера мінералів: Andor von Semsey (1833-1933)

AgPbSb3S6

PbAgSb3S6

AgPbSb3S6

Андрадит

Andradite

Андрадит

Затверджена.  Існує з 1868

На честь бразил. мінералога: J. B. de Andrada e Silva (1763-1838)

Ca3Fe3+2(SiO4)3

Ca3Fe2(SiO4)3

Андреадиніїт

Andreadiniite

Андреадиниит

Затверджена 2014, (IMA2014-049); Italy

Публікація невідома

CuHgAg7Pb7Sb24S48

Андреївановіт

Andreyivanovite

Андрейивановит

Затверджена 2008,  (IMA2006-003)

На честь рос. мінералога і геохіміка: Андрей Валерьевич Иванов (н. 1937)

FeCrP

FeCrP 

Андремеєрит

Andrémeyerite

Андремейерит

Затверджена 1973, (Rn 1972-005)

На честь бельг. геолога: Andre Marie Meyer (1890- )

BaFe2+2(Si2O7

BaFe(Fe2+,Mn,Mg)Si2O7

BaFe2(Si2O7)

Андріановіт

Andrianovite

Андриановит

Затверджена 2008,  (IMA2007-008)

На честь рос. кристалографа-програміста: Валерий Иванович Андрианов (1938-1991)

Na12(K,Sr,Ce)3Ca6Mn3Zr3Nb(Si25O73)(O,H2O,OH)5

Na12(K,Sr,Ce)3Ca6Mn3Zr3NbSi25O73(O,H2O,OH)5

Андросит Androsite Андросит

Незатверджена. Синонім виду: Manganiandrosite-(La)

За місцезнах.: Andros Island, Греція

Андросит-(Lа) Androsite-(La)  Андросит-(Lа)

Незатверджена. Синонім виду: Манганіандросит-(La). Перейменована 2006

За місцезнах.Andros Island, Греція

LaMn2+2Al2(Si2O7)(SiO4)O(OH)

Андуоїт

Anduoite

Андуоит

Затверджена. Опубліковано 1979 без затв.

За місцезнах.: Anduo, Тібет, Китай

RuAs2

(Ru,Os)As2 

RuAs2

Анжелаїт

Ángelaite 

Анжелаит

Затверджена 2004 як Angelaite (IMA2003-064), перейм. 2010

За місцезнах.: Mina Ángela, Аргентина

Cu2AgPbBiS4

Cu2AgPbBiS4

Анзаїт-(Се)

Anzaite-(Ce)

Анзаит-(Ce)

Затверджена 2015, (IMA2013-004); Russia

На честь рос. мінералога і петролога: Анатолий Николаевич Зайцев

Ce4Fe2+Ti6O18(OH)2

Ce4Fe2+Ti6O18(OH)2

Анівіт 

Annivite

Аннивит

Затверджена (Q2008s.p.). Існує з 1854. Дискусійний вид. За іншими даними: Дискр. 2008. Відміна виду: TennantiteЗа місцезн.: Anniviers valley (Val d'Anniviers), Швейцарія

Cu6[Cu4(Fe,Zn)2](Bi,Sb,As)4S13

Cu6[Cu4(Fe,Zn)2](As,Bi)4S13

Cu10Fe2Bi4S13

Аніліт

Anilite

Анилит

Затверджена 1969,  (IMA1968-030)

За місцезнах.: рудник Ani, Японія

Cu7S4

Cu7S4

Аніт

Annite

Аннит

Затверджена,  (IMA1998 s.p.). Існує з 1868 (1863)

За місцезнах.: Cape Ann, Массачусетс, США

KFe2+3(AlSi3O10)(OH)2 

KFe2+3AlSi3O10(OH,F)2

KFe3(AlSi3O10)(OH)2

Анкерит

Ankerite

Анкерит

Затверджена. Існує з 1825

На честь австр. мінералога: Mathias Joseph Anker (1771-1843)

Ca(Fe2+,Mg)(CO3)2 

Ca(Fe2+,Mg,Mn)(CO3)2

CaFe(CO3)2

Анджелеліт

Angelellite

Анджелеллит

Затверджена(IMA1962 s.p.). Відома з 1959

На честь директора Аргент. Геологічної служби: Victorio Angelelli (н. 1908)

Fe3+4O3(AsO4)2 

Fe3+4(ASO4)2O3

Fe4(AsO4)2O3

Андр’юсит 

Эндрьюсит

Див. Ендр’юсит

Андезит

Andesite

Андезит

Див. Andesine  

Андревсит  

Див. Ендр’юсит

Джерела запозичення даних Стиль назви:«мінерал» – затверджена; «мінерал» – незатверджена; «мінерал» – хибна
  • Мінералогічний словник / Лазаренко Є.К., Винар О.М. / К.: "Наукова думка", 1975

  • Минералогический словарь / Кривовичев В.Г. / СПб: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2008

  • http://pubsites.uws.edu.au/ima-cnmnc

  • http://www.mindat.org

  • http://www.webmineral.com

  • Записки ВМО, вып. 6, 2008-2016 гг.

  •  http://webmineral.ru;    http://wiki.web.ru/wiki;  http://geo.web.ru;  http://database.iem.ac.ru/mincryst/rus/https://www.fmm.ru/Новые_минералы_МинМузея_РАН_2017  

  • пропозиція упорядників Словника для мінералів, відкритих між 1975 і 1990 рр. (калька з поширеної російської назви)

  • пропозиція упорядників Словника для мінералів, відкритих після 1990 року

  • дані потребують уточнення

авторизироваться
Забыли пароль? Зарегистрироватся
Вы можете ввойти через социальные сети:
или
Вы можете зарегистрироватся через социальные сети:
зарегистрироватся
или