Головна / Словник мінералів / Ампангабеїт
Українська Latinized Русский Статус назви Походження назви мінералу Варіанти кристалохімічної формули Поширення в Україні

Ампангабеїт

Ampangabéite

Ампангабеит

Незатверджена. Синонім виду: Samarskite-(Y) 


Амсталіт

Amstallite

Амсталлит

Затверджена 1987,  (IMA1986-030)

За місцезнах.: Amstall, Австрія

CaAl[(Al,Si)4O8(OH)2](OH)2•(H2O,Cl)

CaAl(Al,Si)4O8 (OH)4•(Н2О,Cl)

CaAl(Si,Al)4O8(OH)4•(Н2О,Cl)

CaAl(AlSi3O8)(OH)4•Н2О

Амфіболи Amphiboles Амфиболы

Незатверджена. Назва надгрупи мінералів

З грец. - "непевний, двоякий"

Амфіболіт Amphibolite Амфиболит Назва породи

Анабергіт

Annabergite

Аннабергит

 

Затверджена. Існує з 1852

За місцезнах.: родовище Annaberg, Німеччина

Ni3(AsO4)2•8H2O

Ni3(AsО4)2•8H2O

Анальцим 

Analcime 

Анальцим

 

Затверджена,  (IMA1987 s.p.).  Існує з 1797 (1801)

З грец. – «слабкий»

Na(AlSi2O6)•H2O

NaAlSi2O6•(Н2О)

Na2(Al2Si4O12)•2H2O

Na(AlSi2O6)•H2O

Анандит

Anandite 

Анандит

 

Затверджена 1967,  (IMA1966-005)

На честь керівника Геол. служби на о. Цейлон (Шри Ланка): Ananda Kentish Coomaraswam (1877-1947)

BaFe2+3(Si3Fe3+)O10S(OH) 

(Ba,K)(Fe2+,Mg)3(Si,Al,Fe)4O10(S,OH)2

(Ba,K)(Fe2+,Mg)3((Si,Al,Fe)4O10(S,OH)2

BaFe3(AlSi3O10)(OH)S

Анапаїт

Anapaite

Анапаит

Затверджена.  Існує з 1902

За місцезнах.: Анапа, Тамань, РФ

Ca2Fe2+(PO4)2•4H2

Ca2Fe2+(PO4)2•4H2O

Ca2Fe(PО4)2•4H2O

Анатаз

Anatase

Анатаз

Затверджена,  (IMA1962 s.p.). Існує з 1801

З грец. – «витягнутий»

TiO2

Ан-атакаміт

Anatacamite

Анатакамит

Незатверджена.  Дискр. 2015. Існувала з 2010 (IMA2009-042)

Триклінний (ан-) поліморф атакаміту

Cu2(OH)3Cl

Cu2(OH)3Cl

Ан-аурипігмент

Anorpiment

Анаурипигмент

Затверджена 2011,  (IMA2011-014)

Триклінний (ан-) диморф аурипігменту

As2S3

As2S3

Анґарфіт

Angarfite

Ангарфит

Затверджена 2012, (IMA2010-082)

За місцезнах.: Angarf-South pegmatite, Марокко

NaFe3+5(PO4)4(OH)4•4H2O

NaFe3+5(PO4)4(OH)4•4H2O

Анґастоніт

Angastonite

Ангастонит

Затверджена 2008,  (IMA2008-008)

За місцезнах.: Angaston, Австралія

CaMgAl2(PO4)2(OH)4•7H2O

CaMgAl2(PO4)2(OH)4•7H2O

Ангідрит

Anhydrite 

Ангидрит

 

Затверджена.  Існує з 1804 (1795)

З грец. – «безводний»

Ca(SO4)

Ca(SO4)

Ангідрокаїніт

Anhydrokainite

Ангидрокаинит

Затверджена,  (Q 1912). Дискусійний вид. Існує з 1912 

Продукт зневоднення каїніту базальтовою лавою

KMg(SO4)Cl

KMg(SO4)Cl

Англарит Anglarite Англарит

Незатверджена. Синонім виду: 1) Vivianite; 2) Berthierite

Англезит

Anglesite 

Англезит 

ЗатвердженаІснує з 1832

За назвою острова: Anglesey, Велика Британія

Pb(SO4)

PbSO4

Pb(SО4)

Андалузит

Andalusite

Андалузит

Затверджена.  Існує з 1798 (1789)

За місцезнах.: Andalucia, Іспанія

Al2SiO5

Al2SiO5  або  Al[6]Al[5]SiO4O

Al2(SiO4)O

AlAl(SiO4)O

Андезин

Andesine

Андезин

Незатверджена. Проміжний член ряду Albite-Anorthite. Існує з 1841

За назвою гірського пасма в Пд. Америці: Andes

(Na,Ca)(Si,Al)4O8

(Na,Ca)[Al(Si,Al)Si2O8]

Андерсоніт

Andersonite

Андерсонит

Затверджена.  Існує з 1951 (1948)

На честь амер. геолога: Charles Alfred Anderson (1902-1990)

Na2Ca(UO2)(CO3)3•6H2O

Na2Са(UO2)(CO3)3•6H2O

Ангелеліт

Ангелеллит

Див. Анджелеллит

Англезин

Anglesine

Англезин

Див. Anglesite

Анальцит

Analcite

Анальцит

Див. Analcime

Амфібол білий волокнистий

Див. Тремоліт 

Андезит

Andesite

Андезит

Див. Andesine  

Анапіт

Anapite

Анапит

Див. Anapaite

Ca2Fe2+(PO4)2•4H2

Ca2Fe2+(PO4)2•4H2O

Ca2Fe(PО4)2•4H2O

Джерела запозичення даних Стиль назви:«мінерал» – затверджена; «мінерал» – незатверджена; «мінерал» – хибна
  • Мінералогічний словник / Лазаренко Є.К., Винар О.М. / К.: "Наукова думка", 1975

  • Минералогический словарь / Кривовичев В.Г. / СПб: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2008

  • http://pubsites.uws.edu.au/ima-cnmnc

  • http://www.mindat.org

  • http://www.webmineral.com

  • Записки ВМО, вып. 6, 2008-2016 гг.

  •  http://webmineral.ru;    http://wiki.web.ru/wiki;  http://geo.web.ru;  http://database.iem.ac.ru/mincryst/rus/https://www.fmm.ru/Новые_минералы_МинМузея_РАН_2017  

  • пропозиція упорядників Словника для мінералів, відкритих між 1975 і 1990 рр. (калька з поширеної російської назви)

  • пропозиція упорядників Словника для мінералів, відкритих після 1990 року

  • дані потребують уточнення

авторизироваться
Забыли пароль? Зарегистрироватся
Вы можете ввойти через социальные сети:
или
Вы можете зарегистрироватся через социальные сети:
зарегистрироватся
или