Головна / Словник мінералів / Аргенто-тетраедрит
Українська Latinized Русский Статус назви Походження назви мінералу Варіанти кристалохімічної формули Поширення в Україні

Аргенто-тетраедрит

Argentotetrahedrite 

Аргентотетраэдрит

Незатверджена. Опубл. 1992 без затв., перевизн. 2008 (Rd 2008 s.p.), затв. 2017 (IMA2016-093); Canada. Дискр. 2017 


Належить до однієї групи з тетраедритом

Ag6Cu4(Fe,Zn)2Sb4S13 

Ag10(Fe,Zn)2Sb4S13 

Аренсит

Ahrensite

Аренсит

Затверджена 2013, (IMA 2013-028)

На честь амер. геофізика: Thomas J. Ahrens (1936-2010).

SiFe2O4

Арґандит

Argandite

Арганит

Затверджена 2011, (IMA 2010-021)

На честь швейц. геолога і мінералога: Emile Argand (1879-1940). 

Mn7(VO4)2(OH)8 

Аргентоаурид

Argentoauride

Аргентоаурид

НезатвердженаШтучний сплав Au i Ag.

Аргентокупроаурид

Argentocuproauride

Argentocuproaurite

Незатверджена. Відміна виду: AuricuprideШтучний сплав

За хім. складом: Ag, Cu, Au

Cu3(Au,Ag)

Аргенто-ярозит

Argentojarosite

Аргентоярозит

Затверджена. (Rd 1987 s.p.). Існує з 1923


Аg-аналог ярозиту.

AgFe3+3(SO4)2(OH)6

Аргентум

Argentum

Аргентум

Синонім виду Срібло

Арґесит

Argesite

Аргесит

Затверджена 2012, (IMA 2011-072)

За іменем одного із персонажів грецької міфології, сина Урану, помічника Гефеста (Вулкана):  Arges.

(NH4)7Bi3Cl16

Аргіродит

Argyrodite

Аргиродит

Затверджена.

Існує з 1886

З грец. – «містить срібло».

Ag8GeS6

Аргон

Argon

Аргон

Хім. елемент № 18 Періодичної системи з відносною атомною масою 39,948

Ar

Ардаїт

Ardaite

Ардаит

Затверджена 1982, (IMA 1979-073)

За місцезнах.: Arda River, Болгарія.

Pb17Sb15S35Cl9

Арденіт

Ardennite

Арденнит  


Незатверджена. Існувала з 1872, перейм. 2007 в Ardennite-(As)  

За місцезнах.: Ardennes Mountains, Бельгія 

Арденіт-(V)

Ardennite-(V)  

Арденнит-(V

Затверджена 2007, (IMA 2005-037)

4-аналог арденіту-(As).

Mn2+4Al4(AlMg)(VO4)(SiO4)2(Si3O10)(OH)6

Арденіт-(Аs)

Ardennite-(As)

Арденнит-(Аs)

Затверджена. (Rn 2007 s.p.). 

Існувала з 1872 як Аrdennite, перейм. 2007 

За місцезнах.: Ardennes Mountains, Бельгія. Збагач. на Аs вид.

Mn2+4Al4(AlMg)(AsO4)(SiO4)2(Si3O10)(OH)6

Ардиліт

Ardealite

Ардилит

Затверджена. Існує з 1932  

За старорумунською назвою Трансільванії – «Ardeal».

Ca2(PO3OH)(SO4)4H2O 

Ардеаліт

Ардеалит

Див. Ardealite

Ардуїніт

Arduinite

Ардуинит

Незатверджена. Синонім виду: Mordenite 

Аржютит

Argutite 

Аржютит

Затверджена 1983, (IMA 1980-067)

За місцезнах.: родовище Argut, Франція.

GeO2

Арзакіт

Arzakite

Арзакит 

Незатверджена. Опублік. 1984 без затв.

За місцезнах.:  рудопрояв Арзакский, Тува, РФ.

Hg3S2(Br,Cl)2

Аризоніт

Arizonite

Аризонит

Незатверджена. Суміш мінералів

За місцезнах.: Арізона, США.

Арисит-(La)

Arisite-(La)

Арисит-(La)

Затверджена 2010, (IMA 2009-019)

За місцезнах.: Aris Quarries, Віндгук Намібія. Збагачений на La вид.

NaLa2(CO3)2[F2x(CO3)1-x]F

Арисит-(Се)

Arisite-(Ce)

Арисит-(Ce)

Затверджена 2010, (IMA 2009-013)

За місцезнах.: Aris Quarries, Віндгук Намібія. Збагачений на Сe вид.

NaCe2(CO3)2[F2x(CO3)1-x]F

Арицит

Aricite

Арицит

НезатвердженаСинонім виду: Gismondine-Ca 

За місцезнах.: Aris Quarries, Віндгук, Намібія.

CaAl2Si2O84H2O

Аргірит

Argyrite

Аргирит

Незатверджена. Синонім виду: Acanthite /Синонім відміни: Argentite

Ag2S

Арієґілатит 

Ariegilatite 

Ариегилатит

Затверджена 2017, (IMA 2016-100); Israel 

На честь ізраїльського геолога: Arie Lev Gilat (н. 1939).

BaCa12(SiO4)4(PO4)2F2O

Аргенто-тетраедрит-(Fe)

Argentotetrahedrite-(Fe)

Аргентотетраэдрит-( Fe)

Затверджена. Опубл. 1992 без затв.; Canada, перевизн. (Rd 2008 s.p.), затв. (IMA 2016-093) як Argentotetrahedrite, дискр. 2017, перевизн. 2019 (IMA 2019 s.p.)

Відповідно до номенклатури (IMA 2019) у групі тетраедриту, близький до тетраедриту- (Fe).

Ag6(Cu4Fe2)Sb4S13

Джерела запозичення даних
  • Мінералогічний словник / Лазаренко Є.К., Винар О.М. / К.: "Наукова думка", 1975

  • Запозичено з російської мови

  • Утворено шляхом транскрибування  латиноалфавітного терміну 

  • Потребує уточнення

авторизироваться
Забыли пароль? Зарегистрироватся
Вы можете ввойти через социальные сети:
или
Вы можете зарегистрироватся через социальные сети:
зарегистрироватся
или