Головна / Словник мінералів / Амегініт
Українська Latinized Русский Статус назви Походження назви мінералу Варіанти кристалохімічної формули Поширення в Україні

Амегініт

Ameghinite

Амегинит

Затверджена 1967,  (IMA1966-034)

На честь аргент. геологів: Carlos Ameghino (1865-1936), Florentino Ameghino (1854-1911)

NaB3O3(OH)4

Na(B3O3)(OH)4

Na(H4B3O7)

Na[B3O3(OH)4]

Амезит

Amesite 

Амезит

 

Затверджена.  Існує з 1876

На честь власника рудника в США: James Tyler Ames

Mg2Al(AlSiO5)(OH)4

Mg2Al(AlSiO5)(OH)

Аметист Amethyst Аметист

Незатверджена.  Відміна виду: Quartz

З грец. – «неп’янкий, тверезий»

Амінеїт

Ammineite

Амминеит

Затверджена 2010, (IMA2008-032)

За хім. складом: перший мінерал, в структурі якого виявлено амінокомплекс

CuCl2•2NH3

CuCl2(NH3)2

Аміновіт

Aminoffite

Аминовит

Затверджена.  Існує з 1937

На честь швед. мінералога і кристалографа: Gregori Aminoff (1993-1947)

Ca3(BeOH)2Si3O10 

Ca3Be2Si3O10(OH)2

Ca2(Be,Al)(Si2O7)(H2O,OH)

Ca3Be2(Si3O10)(OH)2

Амічит

Amicite

Амичит 

Затверджена 1979,  (IMA1979-011)

На честь фізика-оптика: Giovan Battista Amici (1786-1863)

K2Na2(Al4Si4O16)•5H2O

K2Na2Al4Si4O16•5H2O

K2Na2(Al4Si4O16)•5H2O

Амозит Amosite Амозит

Незатверджена. Відміна видів: Grunerite Cummingtonite Anthophyllite

Амоніоалуніт

Ammonioalunite

Аммониоалунит

Затверджена 1988,  (IMA1986-037)

За хім. складом:4(амоній), Аl. Амонієвий вид у підгрупі алуніту

(NH4)Al3(SO4)2(OH)6

(NH4)Al3(SО4)2(OH)6

Амоніоборит

Ammonioborite

Аммониоборит

Затверджена.  Існує з 1933

За хім. складом:4 (амоній), В

(NH4)3B15O20(OH)8•4H2

(NH4)2B10O16•5(Н2О) 

(NH4)2[B5O6(OH)4]2•Н2О  

(NН4)3В15О20(ОН)8•4Н2О

Амоніолейцит

Ammonioleucite

Аммониолейцит

Затверджена 1986,  (IMA1984-015)

За хім. складом і через зв’язок з лейцитом

(NH4,K)(AlSi2O6

(NH4,K)AlSi2O6  

(NH4)(AlSi2O6)

Амоніо-магнезіо-вольтаїт

Ammoniomagnesiovoltaite

Аммониомагнезиовольтаит

Затверджена 2012, (IMA2009-040)

Відрізняється від вольтаїту збагаченням на NH4 і Mg

(NH4)2Mg5Fe3+3Al(SO4)12•18H2O

(NH4)2Mg5Fe3+3Al(SO4)12•18H2O

Амоніо-ярозит

Ammoniojarosite

Аммониоярозит

Затверджена,  (Rd 1987 s.p.).  Існує з 1927

Амонієвий аналог ярозиту

(NH4)Fe3+3(SO4)2(OH)6 

(NH4)Fe3(SО4)2(OH)6 

Амсталіт

Amstallite

Амсталлит

Затверджена 1987,  (IMA1986-030)

За місцезнах.: Amstall, Австрія

CaAl[(Al,Si)4O8(OH)2](OH)2•(H2O,Cl)

CaAl(Al,Si)4O8 (OH)4•(Н2О,Cl)

CaAl(Si,Al)4O8(OH)4•(Н2О,Cl)

CaAl(AlSi3O8)(OH)4•Н2О

Амфіболи Amphiboles Амфиболы

Незатверджена. Назва надгрупи мінералів

З грец. - "непевний, двоякий"

Амфіболіт Amphibolite Амфиболит Назва породи

Анабергіт

Annabergite

Аннабергит

 

Затверджена. Існує з 1852

За місцезнах.: родовище Annaberg, Німеччина

Ni3(AsO4)2•8H2O

Ni3(AsО4)2•8H2O

Анальцим 

Analcime 

Анальцим

 

Затверджена,  (IMA1987 s.p.).  Існує з 1797 (1801)

З грец. – «слабкий»

Na(AlSi2O6)•H2O

NaAlSi2O6•(Н2О)

Na2(Al2Si4O12)•2H2O

Na(AlSi2O6)•H2O

Ан-атакаміт

Anatacamite

Анатакамит

Незатверджена.  Дискр. 2015. Існувала з 2010 (IMA2009-042)

Триклінний (ан-) поліморф атакаміту

Cu2(OH)3Cl

Cu2(OH)3Cl

Ан-аурипігмент

Anorpiment

Анаурипигмент

Затверджена 2011,  (IMA2011-014)

Триклінний (ан-) диморф аурипігменту

As2S3

As2S3

Анальцит

Analcite

Анальцит

Див. Analcime

Амфібол білий волокнистий

Див. Тремоліт 

Амоніо-вольтаїт

Ammoniovoltaite

Аммониовольтаит

Затверджена 2017, IMA(2017-022); Russia   


NH4-аналог (?) вольтаїту


(NH4)2Fe2+5Fe3+3Al(SO4)12(H2O)18

Ампангабеїт

Ampangabéite

Ампангабеит

Незатверджена. Синонім виду: Samarskite-(Y) 


Амоніоципеїт

Ammoniozippeite

Аммониоциппеит

Затверджена. IMA 2017-073. USA

(NH4)-аналог ципеїту. названого на честь австрійського мінералога Franz Xaver Maxmillian Zippe (1791-1863).

(NH4)2[(UO2)2(SO4)O2]•H2O

Амоніоматесіусит

Ammoniomathesiusite

Аммониоматесиусит

Затверджена. IMA 2017-077. USA

 

NH4-аналог матесіуситу, названого на честь нім. міністра і реформатора: Johannes Mathesius (1504-1565).

(NH4)5(UO2)4(SO4)4(VO5)·4H2O

Амоніоласаліт

Ammoniolasalite

Аммониоласалит

Затверджена. IMA No. 2017-094, USA

Амонієвий аналог ласаліту, названого за місцем знахідки - Vanadium Queen Mine, La Sal Mining District,  штат Юта, США.

[(NH4)2Mg2(H2O)20]·[V10O28]

Джерела запозичення даних Стиль назви:«мінерал» – затверджена; «мінерал» – незатверджена; «мінерал» – хибна
  • Мінералогічний словник / Лазаренко Є.К., Винар О.М. / К.: "Наукова думка", 1975

  • Минералогический словарь / Кривовичев В.Г. / СПб: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2008

  • http://pubsites.uws.edu.au/ima-cnmnc

  • http://www.mindat.org

  • http://www.webmineral.com

  • Записки ВМО, вып. 6, 2008-2016 гг.

  •  http://webmineral.ru;    http://wiki.web.ru/wiki;  http://geo.web.ru;  http://database.iem.ac.ru/mincryst/rus/https://www.fmm.ru/Новые_минералы_МинМузея_РАН_2017  

  • пропозиція упорядників Словника для мінералів, відкритих між 1975 і 1990 рр. (калька з поширеної російської назви)

  • пропозиція упорядників Словника для мінералів, відкритих після 1990 року

  • дані потребують уточнення

авторизироваться
Забыли пароль? Зарегистрироватся
Вы можете ввойти через социальные сети:
или
Вы можете зарегистрироватся через социальные сети:
зарегистрироватся
или