Головна / Словник мінералів / Альмарудит
Українська Latinized Русский Статус назви Походження назви мінералу Варіанти кристалохімічної формули Поширення в Україні

Альмарудит

Almarudite

Альмарудит

Затверджена 2004, (IMA2002-048)

За назвою університету «Аlма mаtеr Rudоlрhіnа» в Австрії

K(ࢫ,Na)2(Mn,Fe,Mg)2[(Be,Al)3Si12]O30

KNa(Mn,Fe,Mg)2(Be,Al)3[Si12O30]

K(ࢫ,Na)2(Mn2+,Fe2+,Mg)2(Be,Al)3[Si12O30

KNaMn2Be3(Si12O30)

Алюмініт

Aluminite

Алюминит

Затверджена. Існує з 1805

За хім. складом: Аl

Al2(SO4)(OH)4•7H2O

Al2(SО4)(OH)4•7H2O

Алюміно-кокімбіт

Aluminocoquimbite

Алюминококимбит

Затверджена 2010,  (IMA2009-095)

Al-аналог кокімбіту

AlFe(SO4)3•9H2O

AlFe(SO4)3•9H2O

Алюміно-копіапіт

Aluminocopiapite

Алюминокопиапит

Затверджена. Існує з 1947

Аl-аналог копіапіту

(Al,Mg)Fe3+4(SO4)6(OH,O)2•20H2

Al2/3Fe3+4(SO4)6O(OH)2•20(Н2О)

Al2/3Fe3 4(SO4)6(OH)2•20H2O

AlFe6(SО4)9(OH)3•30H2O

Алюміно-магнезіо-гулсит

Aluminomagnesiohulsite

Алюминомагнезиохалсит

Затверджена 2004,  (Rn 2002-038)

Al-аналог магнезіо-гулситу

Mg2AlO2(BO3

Mg2(Al,Mg,Sn)(BO3)O2

(Mg,Fe2+)2(Al,Mg,Sn)(BO3)O2

Mg2Al(BO3)O2

Алюміно-піракмоніт

Aluminopyracmonite

Алюминопиракмонит

Затверджена 2013, (IMA2012-075)

Al-аналог піракмоніту

(NH4)3Al(SO4)3

(NH4)3Al(SO4)3

Алюміно-селадоніт

Aluminoceladonite

Алюминоселадонит

Затверджена 1998,  (IMA1998 s. p.)

З фр. – «бірюзовий». Аl-аналог селадоніту

K(Mg,Fe2+)Al(Si4O10)(OH)2 

K(Mg,Fe2+)Al(Si4O10)(OH)2

K(Mg,Fe2+)Al(Si4O10)(OH)2

K(AlMg)(Si4O10)(OH)2

Алюмінотараміт

Aluminotaramite

Алюминотарамит

Незатверджена.  Синонім виду: Ferro-taramite

Як Al-аналог тараміту

Na(CaNa)(Fe3+3Al2)(Al2Si6O22)(OH)2 

Na(CaNa)(Fe3Al2)(Al2Si6O22)(OH)2

Na(CaNa)(Fe2 3Al2)(Al2Si6O22)(OH)2 

Na(CaNa)(Fe3 3Al2)(Si6Al2)O22(OH)2  

Алюміноферочермакіт

Aluminoferrotschermakite

Алюминоферрочермакит

Незатверджена. Існував з 1997

Ca2Fe2+3Al2(Si6Al2)O22(OH)2 

Ca2(Fe3Al2)(Al2Si6O22)(OH)2

Алюміночермакіт

Aluminotschermakite

Алюминочермакит 

Незатверджена. Синонім виду: Tschermakite

Як Аl-аналог чермакіту

Ca2(Mg3Al2)(Аl2Si6O22)(OH)2

Алюміно-везувіан

Alumovesuvianite

Алюмовезувиан

Затверджена 2016, (IMA2016-014); Canada

Збагачений на Al вид у групі везувіану

Ca19Al(Al10Mg2)Si18O69(OH)9

Алюміно-ключевськіт

Alumoklyuchevskite

Алюмоключевскит

Затверджена 1995,  (IMA1993-004)

Аl-аналог ключевськіту

K3Cu2+3AlO2(SO4)4

K3Cu3(Al,Fe3+)(SO4)4O2

K3Cu3Al(SО4)4O2

Альмбосит Almbosite Альмбосит

Незатверджена. Опубл. 1980. Дискр. 1987

За місцезнах.: Almhiitte Bos, Італія

Fe2+5Fe3+4V5+4Si3O27

Fe2+5Fe3+4V6+4Si3O27

Альмераїт Almeraite Альмераит

Незатверджена.  Суміш мінералів: Carnallite, Halite

На честь ісп. лікаря: Jaume Almera

Альстоніт

Alstonite

Альстонит

 

Затверджена.  Існує з 1841

За місцезнах.: Alstor, Камберленд, Англія

BaCa(CO3)2

BaCa(CO3)2

Альтмаркіт Altmarkite

Альтмаркит

Незатверджена. Дискр. як синтетичне утворення

За місцезнах: Altmark, Німеччина

Pb0,7Hg0,3

Pb7Hg3

Альтхаузит

Althausite

Альтхаузит

 

Затверджена 1975,  (IMA1974-050)

На честь нім. проф.: Egon Althaus (н. 1933)

Mg4(PO4)2(OH,O)(F,ࢫ) 

Mg2(PO4)(OH,F,O) 

Mg2(PO4)(OH,F,ࢫ)

Mg2(PО4)(OH)

Альфельдит

Ahlfeldite

Альфельдит

 

Затверджена.  Існує з 1935

На честь нім.-болів. геолога: Federico Ahlfeld (1892-1982).

Ni(SeO3)•2H2

Альфларсеніт

Alflarsenite

Альфларсенит

Затверджена 2009,  (IMA2008-023)

На честь норв. мінералога: Alf Olav Larsen (н. 1952)

NaCa2Be3Si4O13(OH)•2H2O

NaCa2Be3Si4O13(OH)•2H2O

Альфредопетровіт

Alfredopetrovite

Альфредопетровит

Затверджена 2016, (ІМA 2015-026); Bolivia

На честь болів. геолога і мнералога: Alfredo Petrov

Al2(Se4+O3)3•6H2O

Алюмініліт  

Aluminilite   

Алюминилит  

Незатверджена. Див. Alunite

Алюміній  самородний

Див. Aluminium 

Алюміній

Aluminium

Алюминий

Затверджена 1984, (IMA1980-085а)

За хім. складом: Al

Al

Алюміноліт

Aluminolite

Алюминолит

Незатверджена. Див. Alunite

Алюміній 

Aluminium 

Алюминий  

Хім. елемент № 13 Періодичної системи з відносною атомною масою 26,982 

З лат. – «галун»

Al

Альтерит

Alterite

Альтерит

Затверджена. IMA No. 2018-070

На честь Malcolm Alter, колекціонера мінералів Арізони, США.

 

Zn2Fe3+

4 (SO4)4(C2O4)2(OH)4.17H2O

Джерела запозичення даних Стиль назви:«мінерал» – затверджена; «мінерал» – незатверджена; «мінерал» – хибна
  • Мінералогічний словник / Лазаренко Є.К., Винар О.М. / К.: "Наукова думка", 1975

  • Минералогический словарь / Кривовичев В.Г. / СПб: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2008

  • http://pubsites.uws.edu.au/ima-cnmnc

  • http://www.mindat.org

  • http://www.webmineral.com

  • Записки ВМО, вып. 6, 2008-2016 гг.

  •  http://webmineral.ru;    http://wiki.web.ru/wiki;  http://geo.web.ru;  http://database.iem.ac.ru/mincryst/rus/https://www.fmm.ru/Новые_минералы_МинМузея_РАН_2017  

  • пропозиція упорядників Словника для мінералів, відкритих між 1975 і 1990 рр. (калька з поширеної російської назви)

  • пропозиція упорядників Словника для мінералів, відкритих після 1990 року

  • дані потребують уточнення

авторизироваться
Забыли пароль? Зарегистрироватся
Вы можете ввойти через социальные сети:
или
Вы можете зарегистрироватся через социальные сети:
зарегистрироватся
или