Головна / Словник мінералів / Алебастер
Українська Latinized Русский Статус назви Походження назви мінералу Варіанти кристалохімічної формули Поширення в Україні
Алебастер Alabaster Алебастр

Незатверджена. Відміна виду: Gypsum

За назвою древнього міста в Єгипті: Алабастрон

Алнапербоеїт-(Сe)

Alnaperbøeite-(Ce)

Алнапербоеит-(Ce)

Затверджена 2014, (IMA2012-054); NorwayЗа хім. складом: утворює твердий розчин з пербоеїтом, однак збагачений на Al і Na

(CaCe2,5Na0,5)(Al4)(Si2O7)(SiO4)3O(OH)2

(CaCe2,5Na0,5)(Al4)(Si2O7)(SiO4)3O(OH)2

Алланпринґіт

Allanpringite

Алланпрингит

Затверджена 2006,  (IMA2004-050)

На честь австрал. мінералога: Allan Pring (?-)

Fe3+3(PO4)2(OH)3•5H2O

Fe3(PO4)2(OH)3•5Н2О

Fe3(PО4)2(OH)3•5H2O

Алеганіт

Alleghanyite

Аллеганит

Затверджена.  Існує з 1932

За місцезнах.: Alleghany, Пн. Кароліна, США

Mn2+5(SiO4)2(OH)2 

Mn5(SiO4)2(OH)2

Mn2+5(SiO4)2(OH)2

Mn5(SiO4)2(OH)2

Александровіт

Aleksandrovite

Александровит

Затверджена 2010, (IMA2009-004)

На честь рос. геохіміка, геолога і мінералога: Станислав Михайлович Александров (н. 1932)

 KCa7Sn2Li3Si12O36F2

KLi3Ca7Sn2[Si6O18]2F2

Алексит

Aleksite

Алексит

Затверджена 1978,  (IMA1977-038)

За місцезнах.: рудорояв Алексеевский, Становий хребет, РФ

PbBi2Te2S2

PbBi2Te2S2

Алексхом’яковіт

Alexkhomyakovite

Алексхомьяковит

Затверджена 2019, (IMA2015-013); Russia

На честь рос. мінералога, відкривача рекордного числа мінералів (101): Алекандр Петрович Хомьяков (1933-2012)

K6(Ca2Na)(CO3)5Cl•6H2O

Алемонтит Allemontite Аллемонтит

Незатверджена; Суміш видів: Antimony, Stibarsen

За місцезнах.: Аllеmоnt, Франція

Аліетит

Aliettite

Алиэттит

Затверджена 1969,  (Rd1968?)

На честь італ. мінералога: Andrea Alietti (н. 1923)

Ca0,2Mg6(Si,Al)8O20(OH)4•4H2

[Mg3Si4O10(OH)2](Ca0,5,Na)0,33(Al,Mg,Fe2+)2-3(Si,Al)4O10(OH)2•n(H2O)

Ca0,2Mg6((Si,Al)8O20)(OH)4•4H2O

Ca0,2Mg6(Al0,4Si7,6O20)(OH)4•4H2O

Аллабогданіт

Allabogdanite

Аллабогданит

Затверджена 2002,  (IMA2000-038)

На честь рос. кристалографа: Алла Николаевна Богданова (1947-2004)

(Fe,Ni)2

(Fe,Ni)2P

Fe2P

Аллоріїт

Alloriite

Аллориит

Затверджена 2007,  (IMA2006-020)

На честь італ. мінералога- любителя, колекціонера: Robert Allori (н. 1933)

(Na,K,Ca)24(Na,Ca)4Ca4(Si,Al)48O96(SO4)4 (SO3,CO3)2(OH, Cl)2(H2O,OH)4 

(Na,Ca,K)26Ca4(Al6Si6O24)4(SO4)6Cl6

Na5K1,5Ca(Si6Al6O24)(SO4)(OH)0,5•H2O

Алмейдаїт

Almeidaite

Альмейдаит

Затверджена 2015, (IMA2013-020); Brazil

На честь бразил. геолога: Fernando Flávio Marques de Almeida (1916-2013)

PbZn2(Mn,Y)(Ti,Fe3+)18O37(OH,O)

Pb(Mn,Y)Zn2(Ti,Fe3+)18O36(OH,O)2

Алоклазит

Alloclasite

Аллоклазит

Затверджена. Існує з 1866

З грец. – «інакше розколюється»

CoAsS

(Co,Fe)AsS

Co1-xFexAsS  (x = 0-0,35) 

Co(AsS)

Алофан

Allophane

Аллофан

Затверджена. Існує з 1816

З грец. – «інакше виглядає»

Al2O3(SiO2)1,3-2,0•2,5-3,0H2

Al2O3•SiO1,3-2•(Н2О)2,5-3

(Al2O3)(SiO2)1,3-2•2,5-3H2O

Al2O3•SiO2•H2O – 2Al2O3•SiO2•H2O

Алохалькоселіт

Allochalcoselite

Аллохалькоселит

Затверджена 2005,  (IMA2004-025)

За складом: з грец. – «інша мідь» «селен»

Cu1+Cu2+5PbO2(SeO3)2Cl5

Cu+PbCu2+5(SeO3)2Cl5O2

Cu+Cu2+5Pb(SeO3)2O2Cl5

Алпеїт

Alpeite

Алпеит

Затверджена 2016, (IMA2016-072); Italy

За місцезнах. шахта Monte Alpe, Італія.

Ca4Mn3+2Al2(Mn3+Mg)(SiO4)2(Si3O10)(VO4)(OH)6 

Алперсит

Alpersite

Алперсит

Затверджена 2006, (IMA2003-040)

На честь амер. геохіміка: Charles N. Alpers (?-)

(Mg,Cu)(SO4)•7H2

(Mg,Cu)SO4•7H2O

(Mg,Cu)[SO4]•7H2O

Mg(SО4)•7H2O

Алсахаровіт-Zn

Alsakharovite-Zn

Алсахаровит-Zn

Затверджена 2003, (IMA2002-003)

На честь рос. геолога: Алексей Сергеевич Сахаров (1910-1996)

NaSrKZn(Ti,Nb)4(Si4O12)2(O,OH)4•7H2

KNaSrZn(Ti,Nb)4(Si4O12)2(O,OH)4•7(Н2О)

KNaSrZnTi4(Si4O12)2(O2(OH)2)•7H2O

Алтаїт

Altaite

Алтаит

Затверджена. Існує з 1845

За місцезнах.: Алтай, РФ

PbTe

PbTe

Алтисит

Altisite

Алтисит

Затверджена 1994,  (IMA1993-055)

За хім. складом: Al, Ti, Si

Na3K6Ti2Al2Si8O26Cl3

Na3K6Ti2(AlSi4O13)2Cl3

Алтупіт

Althupite

Алтупит

Затверджена 1987,  (IMA1986-003)

За хім. складом: Аl, Тh, U, Рh

AlTh(UO2)7(PO4)4O2(OH)5•15H2

ThAl(UO2)7(PO4)4(OH)5•15(H2O)

AlTh(UO2)7(PO4)4(OH)5O2•15H2O

AlTh(UO2)7(PO4)4О2(OH)5•15H2O

Алуайвіт

Alluaivite

Аллуайвит

Затверджена 1990,  (IMA1988-052)

За місцезнах.: гора Аллуайв, Кольський півострів, РФ

Na19(Ca,Mn2+)6(Ti,Nb)3Si26O74Cl•2H2O

Na19(Ca,Mn2+)6(Ti,Nb)3(Si3O9)2(Si10O28)2Cl•2(Н2О)

Na19(Ca,Mn)6(Ti,Nb)3Si26O74Cl•2H2O

Na19Ca6(Ti,Nb)3(Si3O9)2(Si10O28)2Cl•2H2O

Алмаз

Adamas

Алмаз

Незатверджена. Синонім виду: Діамант

З грец. (спотворене) – «непереможний» 

Алоклаз

Alloclas

Аллоклаз

ДивAlloclasite

Алуніт натріїстий 

Див. Натро-алуніт 

Алеутит

Aleutite

Алеутит

Затверджено. 2019. IMA No. 2018-014

За назвою народності (алеути). 

[Cu5O2](AsO4)(VO4) .(Cu,K,Pb,Rb,Cs,)Cl

Джерела запозичення даних Стиль назви:«мінерал» – затверджена; «мінерал» – незатверджена; «мінерал» – хибна
  • Мінералогічний словник / Лазаренко Є.К., Винар О.М. / К.: "Наукова думка", 1975

  • Минералогический словарь / Кривовичев В.Г. / СПб: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2008

  • http://pubsites.uws.edu.au/ima-cnmnc

  • http://www.mindat.org

  • http://www.webmineral.com

  • Записки ВМО, вып. 6, 2008-2016 гг.

  •  http://webmineral.ru;    http://wiki.web.ru/wiki;  http://geo.web.ru;  http://database.iem.ac.ru/mincryst/rus/https://www.fmm.ru/Новые_минералы_МинМузея_РАН_2017  

  • пропозиція упорядників Словника для мінералів, відкритих між 1975 і 1990 рр. (калька з поширеної російської назви)

  • пропозиція упорядників Словника для мінералів, відкритих після 1990 року

  • дані потребують уточнення

авторизироваться
Забыли пароль? Зарегистрироватся
Вы можете ввойти через социальные сети:
или
Вы можете зарегистрироватся через социальные сети:
зарегистрироватся
или