Головна / Словник мінералів / Апуаніт
Українська Latinized Русский Статус назви Походження назви мінералу Варіанти кристалохімічної формули Поширення в Україні

Апуаніт

Apuanite

Апуанит

Затверджена 1979,

(IMA1978-069)

За місцезнах.: Apuan Alps, Італія.

(Fe2+Fe3+2)(Fe3+2Sb3+4)O12S

Аравайпаїт

Aravaipaite

Аравайпаит

Затверджена 1989,(IMA 1988-021)

За місцезнах.: рудний район Aravaipa, Арізона, США.

Pb3AlF9•H2O

Арагоніт

Aragonite

Арагонит

Затверджена.

Існує з 1791

За місцезнах.Aragon, Іспанія.

Ca(CO3)

Арадит

Aradite

Арадит

Затверджена 2015, (Rd 2013-047). Перевизн.; Israel

За місцезнах.: Arad, Ізраїль.

BaCa6[(SiO4)(VO4)](VO4)2F

Аракіїт

Arakiite

Аракиит

Затверджена 2000,

(IMA1998-062)

На честь япон.-амер. мінералога: Takaharu Araki (1929-2004).

ZnMn2+12Fe3+2(As3+O3)(As5+O4)2(OH)23

Арамайоїт

Aramayoite

Арамайоит

Затверджена.

Існує з 1926

На честь керівника рудної компанії в Болівії: Don Felix Avelino Aramayo (1846-1929)/

Ag3Sb2(Bi,Sb)S6

Ag(Sb,Bi)S2

AgSbS2

Аранґасит

Arangasite 

Арангасит

Затверджена 2013,(IMA 2012-018)

За місцезнах.: р. Арангас, Респубіка Саха, РФ.

Al2(SO4)(PO4)F·7,5H2O

Араповіт

Arapovite

Араповит

Затверджена 2004, (IMA 2003-046); Tajikistan

На честь радян. геолога: Юрий Александрович Арапов (1907-1988).  

(K1-xx)(Ca,Na)2U4+Si8O20 (x ≈ 0,5)

Аргентит 

Argentite

Аргентит

НезатвердженаСинонім виду: Acanthite. Високотемп. куб. модифікація. Переходить (˂ 173-179⁰С) в монокл.

З лат. – «срібло».   

Ag2S

Аргенто-баумгауерит 

Argentobaumhauerite 

Аргентобаумгауерит

Затверджена. (Rn 2015 s.p.). 

Існувала з 1990 як Baumhauerite-2a, перейм. 2015 (IMA 15-F)

Ag-аналог баумгауериту.

Ag1,5Pb22As33,5S72

Аргенто-лівейнгіт

Argentoliveingite

Аргентоливейнгит

Затверджена 2016, (IMA 2016-029); Switzerland

Тісно пов'язаний з лівейнгітом.

Ag3+xPb36-2xAs51+xS112 (0 ˂ х ˂ 0,5)

Аргенто-пентландит

Argentopentlandite

Аргентопентландит

Затверджена 1977, (IMA 1970-047)

Збагачений на Ag вид у групі пентландиту.

Ag(Fe,Ni)8S8

Аргентопірит

Argentopyrite

Аргентопирит

Затверджена. Існує з 1866


Через фізичну і хімічну подібність до піриту.

AgFe2S3

Аргенто-тенантит

Argentotennantite

Аргентотеннантит

Затверджена 1986, (IMA1985-026); Kazakhstan. Перевизн. (Rd 2019 s.p.) як Аргенто-тенантит-(Zn).

Хімічно близький до тенантиту, обидва належать до однієї групи 

Ag6[Cu4(Fe,Zn)2]As4S13

 (Ag,Cu)10(Zn,Fe)2(As,Sb)4S13

Ag10Zn2(AsS3)4S

Аргенто-тетраедрит

Argentotetrahedrite 

Аргентотетраэдрит

Незатверджена. Опубл. 1992 без затв., перевизн. 2008 (Rd 2008 s.p.), затв. 2017 (IMA2016-093); Canada. Дискр. 2017 


Належить до однієї групи з тетраедритом

Ag6Cu4(Fe,Zn)2Sb4S13 

Ag10(Fe,Zn)2Sb4S13 

Аргентотетраедрит

Незатверджена. Відміна виду: Tеtrаhеdrіtе

Аргентин

Argentine

Аргентин

Незатверджена. Відміна виду: Calcite.

Арагоніт свинцевистий 

Див. Тарновітцит 

Араваїт

Aravaite

Араваит

Затверджена. (IMA 2018-078)

За місцзнах.: Arava Valley, формація Хартрурим, Ізраїль. 

Ba2Ca18(SiO4)6(PO4)3(CO3)F3O

Аргенто-тенантит-(Zn)

Argentotennantite-(Zn)

Аргентотеннантит- (Zn)

Затверджено. (Rd 2019 s.p.). Відома з 1986

Відповідно до номенклатури (IMA 2019) у групі тетраедриту, близький до тенантиту-(Zn).

Ag6(Cu4Zn2)As4S13

Аргенто-дюфренуазит

Argentodufrénoysite

Аргентодюфренуазит

Затверджена. (IMA 2016-046)

Разом з дюфренуазитом належить до гомологічної серії санториту.

Ag3Pb26As35S80

Аргенто-пірсеїт

 Argentopearceite

Аргентопирсеит

Затверджена. IMA 2020-049; Czech Republic

Ag-аналог пірсеїту, назв. на честь: амер. хімік R. Pearce (1837-1927)

Ag16As2S11

Аргенто-тетраедрит-(Zn)

Argentotetrahedrite-(Zn)

Аргентотетраэдрит-(Zn)

Затверджена. IMA  2020-069;  Slovakia/Switzerland.

Відповідно до номенклатури (IMA 2019) у підгр. тетраедриту

Ag6(Cu4Zn2)Sb4S13

Аргенто-тетраедрит-(Hg)

Argentotetrahedrite-(Hg)

Аргентотетраэдрит-(Hg)

Затверджена. IMA 2020-079;  China

За хім. складом: Ag, Hg , підгр. тетраедритів.

Ag6(Cu4Hg2)Sb4S13

Аргенто-полібазит

Argentopolybasite

Аргентополибазит

Затверджено. IMA 2021-119; Slovakia

Відповідно до номенклатури (IMA 2007) у групі пірсеїту-полібазиту.

Ag16Sb2S11

Аргенто-тетраедрит-(Cd)

Argentotetrahedrite-(Cd)

Затверджена. (ІМA 2022-053); Slovakia. 

Відповідно до номенклатури (IMA 2020) у серії тетраедритів гр. тетраедриту.

Ag6(Cu4Cd2)Sb4S13

Джерела запозичення даних
  • Мінералогічний словник / Лазаренко Є.К., Винар О.М. / К.: "Наукова думка", 1975

  • Запозичено з російської мови

  • Утворено шляхом транскрибування  латиноалфавітного терміну 

  • Потребує уточнення

авторизироваться
Забыли пароль? Зарегистрироватся
Вы можете ввойти через социальные сети:
или
Вы можете зарегистрироватся через социальные сети:
зарегистрироватся
или