Головна / Словник мінералів / Авгіт-діопсид
Українська Latinized Русский Статус назви Походження назви мінералу Варіанти кристалохімічної формули Поширення в Україні

Авгіт-діопсид

НезатвердженаВідміна виду: Augite / Diopside


Авгіт

Augite

Авгит

Затверджена (1988 s.p. ?). Існує з 1792

З грец. – «блискучий»

(Ca,Mg,Fe)2Si2O6

(Ca,Na)(Mg,Fe2,Fe3,Al,Ті)((Si,Al)2O6)

Авгіт залізистий

Ferroaugite

Ферроавгит

Незатверджена. Відміна виду: Augite

Авгіт манганистий

Manganoan augite

Авгит марганцевый

Незатверджена: Відміна виду: Augite

Авгіт субкальціїстий

Subcalcian augite

Авгит субкальциевый

Незатверджена. Відміна виду: Augite

Авдонініт

Avdoninite

Авдонинит

Затверджена 2006,  (IMA2005-046а); Russia

На честь працівника Уральського геол. музею в Росії: Владимир Николаевич Авдонин (н. 1925)

K2Cu5Cl8(OH)4•2H2O

K2Cu5Cl8(OH)4•H2O

K2Cu5Cl8(OH)4•H2O

Авер’євіт

Averievite

Аверьевит

Затверджена 1998 (IMA1995-027)

На честь рос. вулканолога: Валерий Викторович Аверьев (1929-1968)

Cu5O2(VO4)2•CuCl2

Cu5(VO4)2O2•СuСl2

Cu6(VO4)2O2Cl2

Cu5(VO4)2O2•CuCl2

Авіценіт

Avicennite

Авиценнит

Затверджена.  Існує з 1958

На честь середньоазіятського вченого: Abu Ali Іbn Sina (Avicenna) (980-1037)

Tl2O3

Тl2О3

Авогадрит

Avogadrite

Авогадрит

 

Затверджена.  Існує з 1926

На честь італ. фізика: Amedeo Avogadro (1776-1856)

KBF4

(K,Cs)BF4

(K,Cs)[BF4]

KBF4

Агардит

Agardite

Агардит

Незатверджена. Назва серії мінералів у групі мікситу

На честь фр. геолога: Jules Agard

Агардит-(Dy)

Agardite-(Dy) Агардит-(Dу)

Незатверджена. Недостатньо вивч. Опубл. без затв.

Dy-вид в агардит-серії

(Dy,La,Ca)Cu6(AsO4)3(OH)6•3(H2O)

(Dy,La)Cu6(AsO4)3(OH)6•3H2O

DyCu6(AsO4)3(ОH)6•3H2O

Агардит-(Lа)

Agardite-(La)

Агардит-(Lа)

Затверджена 1984,  (IMA1980-092)

На честь фр. геолога: Jules Agard. Lа-вид в агардит-серії

LaCu2+6(AsO4)3(OH)6•3H2O

(La,Ca)Cu6(AsO4)3(OH)6•3(H2O)

(La,Ce)Cu6(AsO4)3(OH)6•3Н2О

LaCu6(AsО4)3(ОH)6•3H2O

Агардит-(Nd)

Agardite-(Nd)

Агардит-(Nd)

Затверджена 2011,  (IMA2010-056)

Nd-вид в агардит-серії

NdCu2+6(AsO4)3(OH)6•3H2O

(Pb,Nd,Y,La,Ca)Cu6(AsO4)3(OH)6•3(H2O) 

NdCu6(AsO4)3(OH)6•3H2O

NdCu6(AsО4)3(ОH)6•3H2O

Агардит-(Y)

Agardite-(Y)

Агардит-(Y)

Затверджена 1969,  (IMA1968-021). Дискусійний видНа честь фр. геолога: Jules Agard. Y-вид в агардит-серії

YCu2+6(AsO4)3(OH)6•3H2O

(Y,Ca)Cu6(AsO4)3(OH)6•3(H2O)

YCu6(AsО4)3(ОH)6•3H2O

Авгіт-енстатит

Augite-enstatite

Авгит-энстатит

Незатверджена. Відміна виду: Augite / Enstatite

Авгіт магніїстий

Magnesian augite

Магноавгит

Незатверджена. Відміна виду: Augite

Агальматоліт

Agalmatolite

Агальматолит

Незатверджена. Синонім видів: Pinite, Pyrophyllite, Talc; Відміна виду: PyrophylliteЗ грец. – «статуя». Камінь для різьби з Китаю

Агардит-(Са)

Agardite-(Ca) Агардит-(Cа)

Незатверджена. Синонім виду: Zálesíite

На честь фр. геолога: Jules Agard. Збагач. на Са вид у групі мікситу

CaCu6(AsO4)3(OH)6•3(H2O)

Агардит-(Се)

Agardite-(Ce)

Агардит-(Се)

Затверджена 2004,  (IMA2003-030)

На честь фр. геолога: Jules Agard. Се-вид в агардит-серії

CeCu2+6(AsO4)3(OH)6•3H2O

(Ce,Ca)Cu6(AsO4)3(OH)6•3(H2O)

CeCu6(AsO4)3(OH)6•3Н2О

CeCu6(AsО4)3(ОH)6•3Н2O

Агат

Agate 

Агат 

Незатверджена. Відміна різновиду: Chalcedony. Відміна виду: Quartz

За древньою назвою ріки (Ахатес) на острові Сицилія

Агат моховий

Agate Moss

Агат моховой

Незатверджена. Відміна виду: Quartz.  Відміна різновиду: Chalcedony. Див. також Agate

Агвіларит

Aguilarite

Агвиларит

Затверджена. Існує з 1891. Дискусійний видНа честь управителя рудника у Мексиці: Ponciano Aguilar

Ag4SeS

Агноліт

Agnolite

Агнолит

Незатверджена. Синонім виду: Inesite. Існувала з 1889Ca2(Mn,Fe)7Si10O28(OH)2•5H2O

Авгіт залізистий 

Див. Фероавгіт 

Авгіт титановий (титанистий)

Titanian Augite

НезатвердженаВідміна виду: Augite 

(Ca,Na)(Mg,Ti, Fe,Al)(Si,Al)2O6

Авдеєвіт

Avdeevite

Авдеевит

Затверджена. ІМA No 2018-109

На честь І. В. Авдєєва (1815-1865), рос. хіміка - визначив атомну масу берилію і дійсну формулу його оксиду.

(Na,Cs)(Be2Li)Al2(Si6O18)

Джерела запозичення даних Стиль назви:«мінерал» – затверджена; «мінерал» – незатверджена; «мінерал» – хибна
  • Мінералогічний словник / Лазаренко Є.К., Винар О.М. / К.: "Наукова думка", 1975

  • Минералогический словарь / Кривовичев В.Г. / СПб: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2008

  • http://pubsites.uws.edu.au/ima-cnmnc

  • http://www.mindat.org

  • http://www.webmineral.com

  • Записки ВМО, вып. 6, 2008-2016 гг.

  •  http://webmineral.ru;    http://wiki.web.ru/wiki;  http://geo.web.ru;  http://database.iem.ac.ru/mincryst/rus/https://www.fmm.ru/Новые_минералы_МинМузея_РАН_2017  

  • пропозиція упорядників Словника для мінералів, відкритих між 1975 і 1990 рр. (калька з поширеної російської назви)

  • пропозиція упорядників Словника для мінералів, відкритих після 1990 року

  • дані потребують уточнення

авторизироваться
Забыли пароль? Зарегистрироватся
Вы можете ввойти через социальные сети:
или
Вы можете зарегистрироватся через социальные сети:
зарегистрироватся
или