Головна / Словник мінералів / Апатит
Українська Latinized Русский Статус назви Походження назви мінералу Варіанти кристалохімічної формули Поширення в Україні

Апатит

Apatite

Апатит

Незатверджена. Існувала з 1788. Назва серії мінералів: Fluorapatite, Chlorapatite, Hydroxylapatite

З грец. – «обманливий».

Ca5(PO4)3(OH,F,Cl)

Апатит-(СаF)

Apatite-(CaF) 

Aпaтит-(CaF)

Незатверджена. Існувала з 1860 як Fluorapatite, перейм. 2008 в Apatite-(CaF), перейм. 2010 в Fluorapatite

Відповідно до хімічного складу у серії апатиту

Ca5(PO4)3F

Апачит

Apachite

Апачит

Затверджена 1980, (IMA 1979-022)


За назвою   індіанського племені: Apache.

Cu2+9Si10O29 •11H2

Апджоніт

Apjohnite

Апджонит

Затверджена.

Існує з  1847; South Africa

На честь ірланд. мінералога: James Apjohn (1796-1886).

Mn2+Al2(SO4)4•22H2O

Апйоніт

Апьонит

Див. Apjohnite

 

Апофіліт

Apophyllite

Апофиллит

Незатверджена. Існувала з 1800.

Назва серії мінералів в однойменній  групі

З грец. «розлиствовуватися».

KCa4(Si4O10)2F

Апофіліт-(Na)

Apophyllite-(Na)

Апофиллит-(Na)

НезатвердженаСинонім виду : Fluorapophyllite-(Na)

Nа-вид в серії флуор-апофіліту.

Апофіліт-(NаF)

Apophyllite-(NaF)

Апофиллит-(NaF) 

Незатверджена. Існувала з 1981 як Fluorapophyllite-(Na ), перейм. 2008 в Аpophyllite-(NaF), перейм. 2013 в Fluorapophyllite-(Na) 

Nа-вид у серії флуор-апофілітів.

NaCa4Si8O20F•8(Н2О)

Апофіліт-(КF)

Apophyllite-(KF)

Апофиллит-(KF)

Незатверджена. Існувала з 1978 як Fluorapophyllite-(K), перейм. 2008 в Apophyllite-(KF), перейм. 2013 в Fluorapophyllite-(K)

К-вид у серії флуор-апофілітів 

(K,Na)Ca4Si8O20(F,OH)•8(Н2О)

Апофіліт-(КОН)

Apophyllite-(KOH)

Апофиллит-(KОН)

НезатвердженаІснувала з 1978 як Hydroxyapophyllite-(K), перейм. 2008 в Аpophyllite-(KOH), перейм. 2013 в Нydrоxyарорhyllіtе-(K) 

К-вид серії гідроксил-апофілітів

KCa4Si8O20(OH,F)•8(Н2О)

Апуаніт

Apuanite

Апуанит

Затверджена 1979,

(IMA1978-069)

За місцезнах.: Apuan Alps, Італія.

(Fe2+Fe3+2)(Fe3+2Sb3+4)O12S

Аравайпаїт

Aravaipaite

Аравайпаит

Затверджена 1989,(IMA 1988-021)

За місцезнах.: рудний район Aravaipa, Арізона, США.

Pb3AlF9•H2O

Арагоніт

Aragonite

Арагонит

Затверджена.

Існує з 1791

За місцезнах.Aragon, Іспанія.

Ca(CO3)

Арадит

Aradite

Арадит

Затверджена 2015, (Rd 2013-047). Перевизн.; Israel

За місцезнах.: Arad, Ізраїль.

BaCa6[(SiO4)(VO4)](VO4)2F

Аракіїт

Arakiite

Аракиит

Затверджена 2000,

(IMA1998-062)

На честь япон.-амер. мінералога: Takaharu Araki (1929-2004).

ZnMn2+12Fe3+2(As3+O3)(As5+O4)2(OH)23

Арамайоїт

Aramayoite

Арамайоит

Затверджена.

Існує з 1926

На честь керівника рудної компанії в Болівії: Don Felix Avelino Aramayo (1846-1929)/

Ag3Sb2(Bi,Sb)S6

Ag(Sb,Bi)S2

AgSbS2

Аранґасит

Arangasite 

Арангасит

Затверджена 2013,(IMA 2012-018)

За місцезнах.: р. Арангас, Респубіка Саха, РФ.

Al2(SO4)(PO4)F·7,5H2O

Араповіт

Arapovite

Араповит

Затверджена 2004, (IMA 2003-046); Tajikistan

На честь радян. геолога: Юрий Александрович Арапов (1907-1988).  

(K1-xx)(Ca,Na)2U4+Si8O20 (x ≈ 0,5)

Аргентит 

Argentite

Аргентит

НезатвердженаСинонім виду: Acanthite. Високотемп. куб. модифікація. Переходить (˂ 173-179⁰С) в монокл.

З лат. – «срібло».   

Ag2S

Аргенто-баумгауерит 

Argentobaumhauerite 

Аргентобаумгауерит

Затверджена. (Rn 2015 s.p.). 

Існувала з 1990 як Baumhauerite-2a, перейм. 2015 (IMA 15-F)

Ag-аналог баумгауериту.

Ag1,5Pb22As33,5S72

Аргентопірит

Argentopyrite

Аргентопирит

Затверджена. Існує з 1866


Через фізичну і хімічну подібність до піриту.

AgFe2S3

Аргентотетраедрит

Незатверджена. Відміна виду: Tеtrаhеdrіtе

Аргентин

Argentine

Аргентин

Незатверджена. Відміна виду: Calcite.

Арагоніт свинцевистий 

Див. Тарновітцит 

Араваїт

Aravaite

Араваит

Затверджена. (IMA 2018-078)

За місцзнах.: Arava Valley, формація Хартрурим, Ізраїль. 

Ba2Ca18(SiO4)6(PO4)3(CO3)F3O

Аргенто-дюфренуазит

Argentodufrénoysite

Аргентодюфренуазит

Затверджена. (IMA 2016-046)

Разом з дюфренуазитом належить до гомологічної серії санториту.

Ag3Pb26As35S80

Джерела запозичення даних
  • Мінералогічний словник / Лазаренко Є.К., Винар О.М. / К.: "Наукова думка", 1975

  • Запозичено з російської мови

  • Утворено шляхом транскрибування  латиноалфавітного терміну 

  • Потребує уточнення

авторизироваться
Забыли пароль? Зарегистрироватся
Вы можете ввойти через социальные сети:
или
Вы можете зарегистрироватся через социальные сети:
зарегистрироватся
или