Головна / Словник мінералів / Аньканіт
Українська Latinized Русский Статус назви Походження назви мінералу Варіанти кристалохімічної формули Поширення в Україні

Аньканіт

Ankangite

Аньканит 

Незатверджена. Існувала з 1989. Дискр. 2012 

За місцезнах.: Ankang, Китай.

Ba(Ti,V3+,Cr3+)8O16

Анюїт

Anyuiite

Анюйит

Затверджена 1989, (IMA 1987-053)

За місцезнах.: р. Большой Анюй, Колима, РФ.

AuPb2

Апатит

Apatite

Апатит

Незатверджена. Існувала з 1788. Назва серії мінералів: Fluorapatite, Chlorapatite, Hydroxylapatite

З грец. – «обманливий».

Ca5(PO4)3(OH,F,Cl)

Апатит-(SrОН)

Apatite-(SrOH)

Aпaтит-(CaF)

Незатверджена. Існувала з 1962 як Strontioapatite, перейм. 2008 в Apatite-(SrOH), дискр. 2010. Синонім виду:

Fluorstrophite
Як Sr-аналог гідроксил-апатиту

(Sr,Ca)5(PO4)3(F,OH)

Апатит-(СаF)

Apatite-(CaF) 

Aпaтит-(CaF)

Незатверджена. Існувала з 1860 як Fluorapatite, перейм. 2008 в Apatite-(CaF), перейм. 2010 в Fluorapatite

Відповідно до хімічного складу у серії апатиту

Ca5(PO4)3F

Апатит-(СаОН)

Apatite-(CaOH)

Апатит-(СаОН)

Незатверджена. Існувала з 1856 як Hydroxylapatite, перейм. 2008 в Apatite-(CaOH), перейм. 2010 в Hydroxylapatite

Відповідно до хім. складу у серії апатиту

Ca5(PO4)3(OH)

Апатит-(СаОН)-М

Apatite-(CaOH)-M   

Апатит-(СаОН)-М

Незатверджена. Існувала з 2004 як Clinohydroxylapatite-M, перейм. 2008 в Apatite-(CaOHl)-M, дискр. 2010


Моноклінна модифікація виду: Hydroxylapatite. 

(Ca,Na)5[(P,S)O4]3(OH,Cl)

Апатит-(СаСl)

Apatite-(CaCl)


Апатит-(СаCl)  

Незатверджена. Існувала з 1860 як Chlorapatite, перейм. 2008 в Apatite-(CaCl), перейм. 2010 в Chlorapatite

Відповідно до хім. складу у серії апатиту

Ca5(PO4)3Cl

Апачит

Apachite

Апачит

Затверджена 1980, (IMA 1979-022)


За назвою   індіанського племені: Apache.

Cu2+9Si10O29 •11H2

Апджоніт

Apjohnite

Апджонит

Затверджена.

Існує з  1847; South Africa

На честь ірланд. мінералога: James Apjohn (1796-1886).

Mn2+Al2(SO4)4•22H2O

Апйоніт

Апьонит

Див. Apjohnite

 

Апофіліт

Apophyllite

Апофиллит

Незатверджена. Існувала з 1800.

Назва серії мінералів в однойменній  групі

З грец. «розлиствовуватися».

KCa4(Si4O10)2F

Апофіліт-(Na)

Apophyllite-(Na)

Апофиллит-(Na)

НезатвердженаСинонім виду : Fluorapophyllite-(Na)

Nа-вид в серії флуор-апофіліту.

Апофіліт-(NаF)

Apophyllite-(NaF)

Апофиллит-(NaF) 

Незатверджена. Існувала з 1981 як Fluorapophyllite-(Na ), перейм. 2008 в Аpophyllite-(NaF), перейм. 2013 в Fluorapophyllite-(Na) 

Nа-вид у серії флуор-апофілітів.

NaCa4Si8O20F•8(Н2О)

Апофіліт-(КF)

Apophyllite-(KF)

Апофиллит-(KF)

Незатверджена. Існувала з 1978 як Fluorapophyllite-(K), перейм. 2008 в Apophyllite-(KF), перейм. 2013 в Fluorapophyllite-(K)

К-вид у серії флуор-апофілітів 

(K,Na)Ca4Si8O20(F,OH)•8(Н2О)

Апофіліт-(КОН)

Apophyllite-(KOH)

Апофиллит-(KОН)

НезатвердженаІснувала з 1978 як Hydroxyapophyllite-(K), перейм. 2008 в Аpophyllite-(KOH), перейм. 2013 в Нydrоxyарорhyllіtе-(K) 

К-вид серії гідроксил-апофілітів

KCa4Si8O20(OH,F)•8(Н2О)

Апуаніт

Apuanite

Апуанит

Затверджена 1979,

(IMA1978-069)

За місцезнах.: Apuan Alps, Італія.

(Fe2+Fe3+2)(Fe3+2Sb3+4)O12S

Аравайпаїт

Aravaipaite

Аравайпаит

Затверджена 1989,(IMA 1988-021)

За місцезнах.: рудний район Aravaipa, Арізона, США.

Pb3AlF9•H2O

Арагоніт

Aragonite

Арагонит

Затверджена.

Існує з 1791

За місцезнах.Aragon, Іспанія.

Ca(CO3)

Арадит

Aradite

Арадит

Затверджена 2015, (Rd 2013-047). Перевизн.; Israel

За місцезнах.: Arad, Ізраїль.

BaCa6[(SiO4)(VO4)](VO4)2F

Аракіїт

Arakiite

Аракиит

Затверджена 2000,

(IMA1998-062)

На честь япон.-амер. мінералога: Takaharu Araki (1929-2004).

ZnMn2+12Fe3+2(As3+O3)(As5+O4)2(OH)23

Арамайоїт

Aramayoite

Арамайоит

Затверджена.

Існує з 1926

На честь керівника рудної компанії в Болівії: Don Felix Avelino Aramayo (1846-1929)/

Ag3Sb2(Bi,Sb)S6

Ag(Sb,Bi)S2

AgSbS2

Арагоніт свинцевистий 

Див. Тарновітцит 

Апатит Ce-вмісний

НезатвердженаВідміна у групі: Apatite  

Апатит ітріїстий

Yttriumapatitе

Апатит иттриевый 

НезатвердженаВідміна у групі: Apatite  

Араваїт

Aravaite

Араваит

Затверджена. (IMA 2018-078)

За місцзнах.: Arava Valley, формація Хартрурим, Ізраїль. 

Ba2Ca18(SiO4)6(PO4)3(CO3)F3O

Джерела запозичення даних
  • Мінералогічний словник / Лазаренко Є.К., Винар О.М. / К.: "Наукова думка", 1975

  • Запозичено з російської мови

  • Утворено шляхом транскрибування  латиноалфавітного терміну 

  • Потребує уточнення

авторизироваться
Забыли пароль? Зарегистрироватся
Вы можете ввойти через социальные сети:
или
Вы можете зарегистрироватся через социальные сети:
зарегистрироватся
или