Головна / Словник мінералів / Ашаваліт
Українська Latinized Русский Статус назви Походження назви мінералу Варіанти кристалохімічної формули Поширення в Україні

Ашаваліт

Achávalite  

Ашавалит

Затверджена. Існувала з 1939 як Achavalite. Перейм. 2016 (Rn1939)

На честь ісп. дослідника: L. Achával

FeSe

  (Fe,Cu)Se 

 FeSe

Ашамальміт

Aschamalmite

Ашамальмит

Затверджена 1983(IMA1982-089)

За місцезнах.: Ascham Alm, Австрія

Pb6-3xBi2+xS9  

Pb6Bi2S9

Ашаніт

Ashanite

Ашанит

Незатверджена.  Існувала з 1980, дискр. 1998.   Суміш видів: Ixiolite, Samarskite-(Y), Uranmicrolite

З кит. – «Алтайські гори»

(Nb,Ta,U,Fe,Mn)4O8   

(Nb,Ta,U,Fe,Mn)4O8 

Ашарит-β

Див. Ашарит

За латин. назвою Саксонії: Ашарія

Ашбуртоніт

Ashburtonite

Ашбуртонит

Затверджена 1991,  (IMA1990-033)

За місцезнах.:  Ashburton Downs, Західна Австралія 

HCu4Pb4Si4O12(HCO3)4(OH)4Cl 

HPb4Cu2+4Si4O12(HCO3)4(OH)4Cl  

Pb4Cu4(Si4O12)(HCO3)4(OH)3ClH2O  

HPb4Cu4(Si4O12)(HСО3)4(OН)4Cl

Аширит

Aschirite

Аширит 

Незатверджена. Синонім виду: Dioptase 

 

За прізвищем бухарського купця

Ашкрофтин-(Y)

Ashcroftine-(Y)

Ашкрофтин-(Y)

Затверджена. (1967 s.p.). Існує з 1933 (1924)

На честь британ. колекціонера: Frederick Noel Ashcroft (1878-1949)

K5Na5Y12Si28O70(OH)2(CO3)8•8H2O

K5Na5(Y,Ca)12Si28O70(OH)2(CO3)88(H2O)  

K5Na5Y12(Si28O70)(CO3)8(OH)2•8H2O

Ашкрофтин-(Се)

Ashcroftine-(Ce)   

Ашкрофтин-(Се)  

Незатверджена.  Опубл. без затв.  

На честь британ. колекціонера: Frederick Noel Ashcroft (1878-1949). Се-аналог ашкрофтіну-(Y)

K5Na5(Ce,Ca)12Si28O70(OH)2(CO3)82О

Ашоверит

Ashoverite

Ашоверит

Затверджена 1988(IMA1986-008)  

За місцезнах.: Ashover, Дербішир, Велика Британія

Zn(OH)2 

Zn(OH)2   

Аштоніт

Ashtonite

Аштонит

Незатверджена.  Відміна виду: Mordenite ?

Ашарит-α

Ascharite-alpha

Незатверджена. Синонім виду: Szaibélyite

За латин. назвою Саксонії: Ашарія

Ашарит

Ascharite

Aшapum

Незатверджена. Синонім виду: Szaibélyite

За латин. назвою Саксонії: Ашарія

Джерела запозичення даних Стиль назви:«мінерал» – затверджена; «мінерал» – незатверджена; «мінерал» – хибна
  • Мінералогічний словник / Лазаренко Є.К., Винар О.М. / К.: "Наукова думка", 1975

  • Минералогический словарь / Кривовичев В.Г. / СПб: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2008

  • http://pubsites.uws.edu.au/ima-cnmnc

  • http://www.mindat.org

  • http://www.webmineral.com

  • Записки ВМО, вып. 6, 2008-2016 гг.

  •  http://webmineral.ru;    http://wiki.web.ru/wiki;  http://geo.web.ru;  http://database.iem.ac.ru/mincryst/rus/https://www.fmm.ru/Новые_минералы_МинМузея_РАН_2017  

  • пропозиція упорядників Словника для мінералів, відкритих між 1975 і 1990 рр. (калька з поширеної російської назви)

  • пропозиція упорядників Словника для мінералів, відкритих після 1990 року

  • дані потребують уточнення

авторизироваться
Забыли пароль? Зарегистрироватся
Вы можете ввойти через социальные сети:
или
Вы можете зарегистрироватся через социальные сети:
зарегистрироватся
или