Головна / Словник мінералів / Антлерит  
Українська Latinized Русский Статус назви Походження назви мінералу Варіанти кристалохімічної формули Поширення в Україні

Антлерит  

Antlerite 

Антлерит

Затверджена. (IMA 1968 s.p.). Існує з 1889


За місцезнах.рудник Antler, Арізона, США.

Cu2+3(SO4)(OH)4

Антуаніт

Anthoinite 

Антуанит

ЗатвердженаІснує з 1959 р.; Democratic Republic of the Congo

На честь бельг. гірн. інженера: Raymond Anthoine (1888-1971).

AlWO3(OH)3

Антоїніт

 Anthoinite

Антойнит

Затверджена. (Існує з 1959 р.)

 

На честь: бельг. гірн. інженер Raymond Anthoine (1888-1971)

AlWO3(OH)3

Антоліт

Antholite

Антолит

НезатвердженаСинонім виду: Cummingtonite

З грец. – «кам’яна квітка».

Антоніїт

Anthonyite

Антониит

Затверджена. (IMA 1987 s.p.)

На честь амер. мінералога: John W. Anthony (1920-1992).

Cu(OH)23H2O

 Cu(OH,Cl)22О

Cu(OH)23H2O

Антофіліт

Anthophyllite

Антофиллит

Затверджена. (Rd 2012 s.p.).

Існує з 1801, перевизн. 2012 

З грец. через латин. – «гвоздика, гвоздична пряність». 

□Mg2Mg5Si8O22(OH)2

Антраконіт

Anthraconite

Антраконит

Незатверджена. Відміна виду: Calcite

Антраксоліт

Anthraxolite

Антраксолит

Незатверджена. Вид бітумів

Анюїт

Anyuiite

Анюйит

Затверджена 1989, (IMA 1987-053)

За місцезнах.: р. Большой Анюй, Колима, РФ.

AuPb2

Аньканіт

Ankangite

Аньканит 

Незатверджена. Існувала з 1989. Дискр. 2012 

За місцезнах.: Ankang, Китай.

Ba(Ti,V3+,Cr3+)8O16

Апатит

Apatite

Апатит

Незатверджена. Існувала з 1788. Назва серії мінералів: Fluorapatite, Chlorapatite, Hydroxylapatite

З грец. – «обманливий».

Ca5(PO4)3(OH,F,Cl)

Апатит-(SrОН)

Apatite-(SrOH)

Aпaтит-(CaF)

Незатверджена. Існувала з 1962 як Strontioapatite, перейм. 2008 в Apatite-(SrOH), дискр. 2010. Синонім виду:

Fluorstrophite
Як Sr-аналог гідроксил-апатиту

(Sr,Ca)5(PO4)3(F,OH)

Апатит-(СаF)

Apatite-(CaF) 

Aпaтит-(CaF)

Незатверджена. Існувала з 1860 як Fluorapatite, перейм. 2008 в Apatite-(CaF), перейм. 2010 в Fluorapatite

Відповідно до хімічного складу у серії апатиту

Ca5(PO4)3F

Апатит-(СаОН)

Apatite-(CaOH)

Апатит-(СаОН)

Незатверджена. Існувала з 1856 як Hydroxylapatite, перейм. 2008 в Apatite-(CaOH), перейм. 2010 в Hydroxylapatite

Відповідно до хім. складу у серії апатиту

Ca5(PO4)3(OH)

Апатит-(СаОН)-М

Apatite-(CaOH)-M   

Апатит-(СаОН)-М

Незатверджена. Існувала з 2004 як Clinohydroxylapatite-M, перейм. 2008 в Apatite-(CaOHl)-M, дискр. 2010


Моноклінна модифікація виду: Hydroxylapatite. 

(Ca,Na)5[(P,S)O4]3(OH,Cl)

Апатит-(СаСl)

Apatite-(CaCl)


Апатит-(СаCl)  

Незатверджена. Існувала з 1860 як Chlorapatite, перейм. 2008 в Apatite-(CaCl), перейм. 2010 в Chlorapatite

Відповідно до хім. складу у серії апатиту

Ca5(PO4)3Cl

Апачит

Apachite

Апачит

Затверджена 1980, (IMA 1979-022)


За назвою   індіанського племені: Apache.

Cu2+9Si10O29 •11H2

Апджоніт

Apjohnite

Апджонит

Затверджена.

Існує з  1847; South Africa

На честь ірланд. мінералога: James Apjohn (1796-1886).

Mn2+Al2(SO4)4•22H2O

Апйоніт

Апьонит

Див. Apjohnite

 

Апофіліт-(NаF)

Apophyllite-(NaF)

Апофиллит-(NaF) 

Незатверджена. Існувала з 1981 як Fluorapophyllite-(Na ), перейм. 2008 в Аpophyllite-(NaF), перейм. 2013 в Fluorapophyllite-(Na) 

Nа-вид у серії флуор-апофілітів.

NaCa4Si8O20F•8(Н2О)

Апофіліт-(КF)

Apophyllite-(KF)

Апофиллит-(KF)

Незатверджена. Існувала з 1978 як Fluorapophyllite-(K), перейм. 2008 в Apophyllite-(KF), перейм. 2013 в Fluorapophyllite-(K)

К-вид у серії флуор-апофілітів 

(K,Na)Ca4Si8O20(F,OH)•8(Н2О)

Антофіліт магніістий 

Див. Магнезіоантофіліт 

Антофіліт залізистий

Див. Феро-антофіліт 

Апатит Ce-вмісний

НезатвердженаВідміна у групі: Apatite  

Апатит ітріїстий

Yttriumapatitе

Апатит иттриевый 

НезатвердженаВідміна у групі: Apatite  

Антофаґастаїт

Antofagastaite

Антофагастаит

Затверджена. (IMA 2018-049); Chile.

За місцезнах.: Antofagasta Province, Чилі.

Na2Ca(SO4)2.1,5H2O

Джерела запозичення даних
  • Мінералогічний словник / Лазаренко Є.К., Винар О.М. / К.: "Наукова думка", 1975

  • Запозичено з російської мови

  • Утворено шляхом транскрибування  латиноалфавітного терміну 

  • Потребує уточнення

авторизироваться
Забыли пароль? Зарегистрироватся
Вы можете ввойти через социальные сети:
или
Вы можете зарегистрироватся через социальные сети:
зарегистрироватся
или