Головна / Словник мінералів / Аурипігмент
Українська Latinized Русский Статус назви Походження назви мінералу Варіанти кристалохімічної формули Поширення в Україні

Аурипігмент

Orpiment

Аурипигмент

Затверджена. Існує з доістор. часів (1747)

З лат. – «золотий колір»

As2S3

As2S3

Аурихальцит

Aurichalcite

Аурихальцит  

Затверджена. Існує з 1839

Вірогідно з грец. – «жовта мідна руда», за іншою версією – «латунь, жовта мідь» 

(Zn,Cu)5(CO3)2(OH)6

Zn5(CO3)2(OH)6

Ауроантимонат

Auroantimonate

Ауроантимонат 

Незатверджена. Суміш мінералів, можливо золота з оксидами Sb

За хім. складом: Аu, Sb5+ (аntіmоnіum)

AuSbO3

AuSbO3 (?)

Аурорит

Aurorite

Аурорит

Затверджена 1967, (IMA1966-031)

За місцезнах.: рудник Auror, Невада, США

(Mn2+,Ag,Ca)Mn4+3O73H2O 

(Mn,Ag,Ca)Mn4+3O7•3(H2O)

Mn2+Mn4+3O7•3H2

(Mn2+,Ag,Ca)(Mn4+)3O7•3H2O

Ауростибіт

Aurostibite  

Ауростибит

Затверджена. Існує з 1952

За хім. складом: Аu, Sb 

AuSb2

AuSb2

Аурум

Aurum

Аурум

Незатверджена. Синонім виду: Gold

Аустиніт

Austinite

Аустинит

Затверджена. Існує з 1935

На честь амер. мінералога: Austin Flint Rogers (1877-1957)

CaZn(AsO4)(OH)

CaZn(AsO4)(OH)

Афвіліт

Afwillite

Афвиллит

Затверджена. Існує з 1925

На честь директора рудника у Пд. Африці: Alpheus Fuller Williams (1874-1953)

Ca3[SiO4][SiO2(OH)2]•2H2O

 Ca3Si2O4(OH)

Ca3(HSiO4)2•2H2О

Ca3(SiO3OH)2•2H2

[Ca12(H2O)8][SiO4]4[SiO2(OH)2]4 

Афганіт

Afghanite

Афганит

Затверджена 1968, (IMA1967-041)

За назвою країни місцезн.: Афганістан

(Na,K)22Ca10(Si24Al24)O96(SO4)6Cl6

(Na,Ca,K)8(Si,Al)12O24(SO4,Cl,CO3)3(H2O)  

(Na,Ca,K)8(Al6Si6O24)Cl2,SO4,CO3)3•0,5H2O  

(Na4Ca2)Cа2(AlSiO4)6(SO4)2Cl2•nH2О

Афміт

Afmite 

Афмит

Затверджена 2011, (IMA2005-025)

За назвою організації: Association Française de Microminéralogie (AFM)

Al3(OH)4(H2O)3(PO4)(PO3OH)H2O  

Al3(OH)4(H2O)3(PO4)(PO3OH)•H2O

Афросидерит

Aphrosіdеrіtе

Афросидерит

Незатверджена. Недостатньо вивчений мінерал з групи хлориту

Афтиталіт

Aphthitalite

Афтиталит

Затверджена. Існує з 1835 (1813)  

З грец. – «сіль, що не змінюється»

K3Na(SO4)2

   (K,Na)3Na(SO4)2  

NaK3(SO4)2

Афталоза

Aphthalose

Афталоза  Афталос

Незатверджена. Синонім виду: Aphthitalite

Ахейліт

Aheylite

Ахейлит

Затверджена 1998, (IMA1984-036)  

На честь амер. геолога: Allen V. Heyl  

Fe2+Al6(PO4)4(OH)8•4H2O

 (Fe2+,Zn)Al6(PO4)4(OH)84(H2O 

FeAl6(PO4)4(OH)8•4H2O

Ахоїт

Ajoite

Ахоит

Затверджена. Існує з 1958

За місцезнах.: Ajo, Арізона, США

K3Cu2+20Al3Si29O76(OH)16•8H2

(K,Na)3Cu20Al3Si29O76(OH)16•~3(H2O)  

(K,Na)Cu7AlSi9O24(OH)6•3H2O

KCu7(АlSi9O24)(OH)6•3H2O

  

Ахроїт

Achroite

Ахроит

Незатверджена. Відміна виду: ElbaiteВідміна виду з групи: Tourmaline 

Через світле забарвлення

Ахтарагдит

Achtaragdite

Ахтарагдит

Незатверджена. 1) Відміна виду із ряду: Grossular-Hibschite;  2) Відміна виду:  Mayenite. Див. також Вадаліт

За місцезнах.: р. Ахтарагда (Ахтаранда), Республіка Саха, РФ 

Ахтенськіт

Akhtenskite

Ахтенскит

Затверджена 1989, (IMA1982-072)  

За місцезнах.: родовище Ахтенское, Урал, РФ

MnO2

  Mn4+O2    

ε-Mn4+O2

 ε-MnO2

Ацетамід

Acetamide

Ацетамид

Затверджена 1975(IMA1974-039)

За хім. складом: оцет (acetum) +амід

CH3CONH2  

CO(CH3)(NH2)  

CH3CONH2

Ачалаїт

Achalaite 

Ачалаит

Затверджена 2014(IMA2013-103); Аргентина

За локалізацією -  гранітний батоліт Ачала (Achala), Кордова, Aргентина.

Fe2+TiNb2O8

(Fe2+,Mn)(Ti,Fe3+,Ta)(Nb,Ta)2O8

Ашаваліт

Achávalite  

Ашавалит

Затверджена. Існувала з 1939 як Achavalite. Перейм. 2016 (Rn1939)

На честь ісп. дослідника: L. Achával

FeSe

  (Fe,Cu)Se 

 FeSe

Ашамальміт

Aschamalmite

Ашамальмит

Затверджена 1983(IMA1982-089)

За місцезнах.: Ascham Alm, Австрія

Pb6-3xBi2+xS9  

Pb6Bi2S9

Ашаніт

Ashanite

Ашанит

Незатверджена.  Існувала з 1980, дискр. 1998.   Суміш видів: Ixiolite, Samarskite-(Y), Uranmicrolite

З кит. – «Алтайські гори»

(Nb,Ta,U,Fe,Mn)4O8   

(Nb,Ta,U,Fe,Mn)4O8 

Аутеніт 

Meta-autunite 

Аутенит Аутунит

Див. Autunite  

Ахміт

Achmit

Ахмит

Див. Acmite

Ахірофаніт

Achyrophanite

Ахирофанит

Затверджена. IMA No. 2018-011

Від грецької Αχιροφαν – безбарвний.

(K,Na)3(Fe3+,Ti,Al,Mg)5O2(AsO4)5

Джерела запозичення даних Стиль назви:«мінерал» – затверджена; «мінерал» – незатверджена; «мінерал» – хибна
  • Мінералогічний словник / Лазаренко Є.К., Винар О.М. / К.: "Наукова думка", 1975

  • Минералогический словарь / Кривовичев В.Г. / СПб: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2008

  • http://pubsites.uws.edu.au/ima-cnmnc

  • http://www.mindat.org

  • http://www.webmineral.com

  • Записки ВМО, вып. 6, 2008-2016 гг.

  •  http://webmineral.ru;    http://wiki.web.ru/wiki;  http://geo.web.ru;  http://database.iem.ac.ru/mincryst/rus/https://www.fmm.ru/Новые_минералы_МинМузея_РАН_2017  

  • пропозиція упорядників Словника для мінералів, відкритих між 1975 і 1990 рр. (калька з поширеної російської назви)

  • пропозиція упорядників Словника для мінералів, відкритих після 1990 року

  • дані потребують уточнення

авторизироваться
Забыли пароль? Зарегистрироватся
Вы можете ввойти через социальные сети:
или
Вы можете зарегистрироватся через социальные сети:
зарегистрироватся
или