Головна / Словник мінералів / Атенеїт
Українська Latinized Русский Статус назви Походження назви мінералу Варіанти кристалохімічної формули Поширення в Україні

Атенеїт

Atheneite

Атенеит

Затверджена 1974, (IMA1973-050)

За іменем грец.  богині Афіни (Атени) Паллади 

Pd2(As0,75Hg0,25)

(Pd,Hg)3As

Pd2As0,75Hg0,25

Pd3As

Атенсіоїт

Atencioite

Атенсиоит

Затверджена 2006, (IMA2004-041)

На честь бразил. проф. мінералогії: Daniel Atencio

Ca2Fe2+3Mg2Be4(PO4)6(OH)4 •6H2

Ca2Fe2+Mg2Fe2+2Be4(PO4)6(OH)46(H2O)

Ca2Fe2+3Mg2Be4(PO4)6(OH)4•6H2O

Ca2Fe2+Mg2Fe2+2Be4(PO4)6(OH)4•6H2O

Атласовіт

Atlasovite

Атласовит

Затверджена 1987, (IMA1986-029)

На честь рос. першопрохідця: Владимир Васильевич Атласов (1652-1711)

Cu2+6Fe3+Bi3+O4(SO4)5KCl 

Cu6Fe3+Bi3+O4(SO4)5•KСl

K(BiO)Cu6Fe3+(SO4)5O3Cl

KCu6FeBi(SО4)5O4Cl

Атокіт

Atokite

Атокит

Затверджена 1975, (IMA1974-041)

За місцезнах.:  рудник Atok, Трансвааль, Південна Африка

Pd3Sn

(Pd,Pt)3Sn

Pd3Sn

Атопіт

Atopite

Атопит 

Незатверджена. Відміна виду: Roméite. Відома з 1877 (?)

З грец. – «незвичайний»

(Ca,Na)2Sb2(O,F,OH)7

Аттикаїт

Attikaite

Аттикаит

Затверджена 2007, (IMA2006-017)

За місцезнах.: Attiki Prefecture, Греція

Ca3Cu2Al2(AsO4)4(OH)4•2H2O

Ca3Cu2Al2(AsO4)4(OH)42H2

Аугеліт

Augelite

Аугелит

Затверджена. Існує з 1868

З грец. – «блискучий камінь» 

Al2(PO4)(OH)3

Аl2(PO4)(OH)3

Ауербахіт

Auerbасhіtе

Ауербахит

Незатверджена. Відміна виду: Zircon.  Відомий з 1858

На честь рос. мінералога: Иван Богданович  Ауэрбах (1815-1867)

Ауриакусит

Auriacusite 

Ауриакусит

Затверджена 2010, (IMA2009-037)

З лат. – «золотисто-жовті голки» 

Fe3+Cu2+(AsO4)O

Fe3+Cu2+AsO4O

Ауривілліусит

Aurivilliusite

Ауривильисуит

Затверджена 2004, (IMA2002-022

На честь швед. хіміка-кристалографа: Karin Aurivillius (1920-1982)

Hg1+Hg2+OI

Hg+Hg2+OI

(Hg+2)0,5Hg2+(I,Br,Cl)O 

Hg2+Hg1+OI

Аурикуприд

Auricupride

Аурикуприд

Затверджена. Існує з 1950

За хім. складом: Au, Cu.

Cu3Au

AuCu

Cu3Au

Аурипігмент

Orpiment

Аурипигмент

Затверджена. Існує з доістор. часів (1747)

З лат. – «золотий колір»

As2S3

As2S3

Аурихальцит

Aurichalcite

Аурихальцит  

Затверджена. Існує з 1839

Вірогідно з грец. – «жовта мідна руда», за іншою версією – «латунь, жовта мідь» 

(Zn,Cu)5(CO3)2(OH)6

Zn5(CO3)2(OH)6

Ауроантимонат

Auroantimonate

Ауроантимонат 

Незатверджена. Суміш мінералів, можливо золота з оксидами Sb

За хім. складом: Аu, Sb5+ (аntіmоnіum)

AuSbO3

AuSbO3 (?)

Аурорит

Aurorite

Аурорит

Затверджена 1967, (IMA1966-031)

За місцезнах.: рудник Auror, Невада, США

(Mn2+,Ag,Ca)Mn4+3O73H2O 

(Mn,Ag,Ca)Mn4+3O7•3(H2O)

Mn2+Mn4+3O7•3H2

(Mn2+,Ag,Ca)(Mn4+)3O7•3H2O

Ауростибіт

Aurostibite  

Ауростибит

Затверджена. Існує з 1952

За хім. складом: Аu, Sb 

AuSb2

AuSb2

Аурум

Aurum

Аурум

Незатверджена. Синонім виду: Gold

Аустиніт

Austinite

Аустинит

Затверджена. Існує з 1935

На честь амер. мінералога: Austin Flint Rogers (1877-1957)

CaZn(AsO4)(OH)

CaZn(AsO4)(OH)

Афвіліт

Afwillite

Афвиллит

Затверджена. Існує з 1925

На честь директора рудника у Пд. Африці: Alpheus Fuller Williams (1874-1953)

Ca3[SiO4][SiO2(OH)2]•2H2O

 Ca3Si2O4(OH)

Ca3(HSiO4)2•2H2О

Ca3(SiO3OH)2•2H2

[Ca12(H2O)8][SiO4]4[SiO2(OH)2]4 

Афганіт

Afghanite

Афганит

Затверджена 1968, (IMA1967-041)

За назвою країни місцезн.: Афганістан

(Na,K)22Ca10(Si24Al24)O96(SO4)6Cl6

(Na,Ca,K)8(Si,Al)12O24(SO4,Cl,CO3)3(H2O)  

(Na,Ca,K)8(Al6Si6O24)Cl2,SO4,CO3)3•0,5H2O  

(Na4Ca2)Cа2(AlSiO4)6(SO4)2Cl2•nH2О

Афміт

Afmite 

Афмит

Затверджена 2011, (IMA2005-025)

За назвою організації: Association Française de Microminéralogie (AFM)

Al3(OH)4(H2O)3(PO4)(PO3OH)H2O  

Al3(OH)4(H2O)3(PO4)(PO3OH)•H2O

Афросидерит

Aphrosіdеrіtе

Афросидерит

Незатверджена. Недостатньо вивчений мінерал з групи хлориту

Афтиталіт

Aphthitalite

Афтиталит

Затверджена. Існує з 1835 (1813)  

З грец. – «сіль, що не змінюється»

K3Na(SO4)2

   (K,Na)3Na(SO4)2  

NaK3(SO4)2

Афталоза

Aphthalose

Афталоза  Афталос

Незатверджена. Синонім виду: Aphthitalite

Аутеніт 

Meta-autunite 

Аутенит Аутунит

Див. Autunite  

Ауригідраргіруміт

Aurihydrargyrumite

Ауригидраргирумит

Затверджена 2017, (IMA2017-003); Japan


За хім. складом (?): Au, Hg

Au6Hg5

Джерела запозичення даних Стиль назви:«мінерал» – затверджена; «мінерал» – незатверджена; «мінерал» – хибна
  • Мінералогічний словник / Лазаренко Є.К., Винар О.М. / К.: "Наукова думка", 1975

  • Минералогический словарь / Кривовичев В.Г. / СПб: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2008

  • http://pubsites.uws.edu.au/ima-cnmnc

  • http://www.mindat.org

  • http://www.webmineral.com

  • Записки ВМО, вып. 6, 2008-2016 гг.

  •  http://webmineral.ru;    http://wiki.web.ru/wiki;  http://geo.web.ru;  http://database.iem.ac.ru/mincryst/rus/https://www.fmm.ru/Новые_минералы_МинМузея_РАН_2017  

  • пропозиція упорядників Словника для мінералів, відкритих між 1975 і 1990 рр. (калька з поширеної російської назви)

  • пропозиція упорядників Словника для мінералів, відкритих після 1990 року

  • дані потребують уточнення

авторизироваться
Забыли пароль? Зарегистрироватся
Вы можете ввойти через социальные сети:
или
Вы можете зарегистрироватся через социальные сети:
зарегистрироватся
или