Головна / Словник мінералів / Анорто-мінасрагрит
Українська Latinized Русский Статус назви Походження назви мінералу Варіанти кристалохімічної формули Поширення в Україні

Анорто-мінасрагрит

Anorthominasragrite

Анортоминасрагрит

Затверджена 2003, (IMA 2001-040)

У значенні - неромбічний мінасрагрит.

V4+O(SO4)•5H2O

Анритерм’єрит

Henritermierite

Анритермьерит

Затверджена(Rn 1968-029)

На честь фр. проф. геології: Henri  Termier (1897- 1989).

Ca3Mn3+2(SiO4)2(OH)4

Ансерметит

Ansermetite  

Ансерметит

Затверджена 2003, (IMA 2002-017)


На честь швейцар. мінералога: Stefan Ansermet (н. 1964).

Mn2+V5+2O6•4H2O

Антарктикіт

Antarcticite

Антарктикит

Затверджена 1965, (IMA 1965-015)

За назвою континенту Антарктида (Антарктика).

CaCl2•6H2O

Антигорит

Antigorite

Антигорит

Затверджена, (Rd 1998 s.p.). Існує з 1840


За місцезнах.: долина Antigorio, Італія.

Mg3Si2O5(OH)4

Антиедрит

Antiëdrite

Антиэдрит

НезатвердженаСинонім виду: Edingtonite

Антимоніт 

Antimonite

Антимонит 

Незатверджена. Синонім виду: Stibnite.


 З грец. – «квітка». З лат. – «сурма». Спотворене араб. слово.

Антимонпірсеїт

Antimonpearceite

Антимонпирсеит

Незатверджена. Існувала з 1963, переймен. 2006. Синонім виду: Polybasite. Синонім відміни: Polybasite-Tac (політип полібазиту)

За хім. складом: Sb-аналог пірсеїту.

[(Ag,Cu)6(Sb,As)2S7][Ag9CuS4]

Антимонселіт

Antimonselite

Антимонселит

Затверджена 1993, (IMA 1992-003)

За хім. складом: Sb, Sе.

Sb2Se3

Антипініт

Antipinite 

Антипинит

Затверджена 2015, (IMA 2014-027); Chile

На честь рос. кристалографа і кристалохіміка: Михаил Ювенальевич Антипин (1951–2013).

KNa3Cu2(C2O4)4

Антитеніт-гамма

Antitaenite-gamma

НезатвердженаСлабо вивчений м-л

Контрастний  до теніту за магнітними властивостями 

Fe3Ni

Fe3Ni

(Ni,Fe)

Антлерит  

Antlerite 

Антлерит

Затверджена. (IMA 1968 s.p.). Існує з 1889


За місцезнах.рудник Antler, Арізона, США.

Cu2+3(SO4)(OH)4

Антуаніт

Anthoinite 

Антуанит

ЗатвердженаІснує з 1959 р.; Democratic Republic of the Congo

На честь бельг. гірн. інженера: Raymond Anthoine (1888-1971).

AlWO3(OH)3

Антоїніт

 Anthoinite

Антойнит

Затверджена. (Існує з 1959 р.)

 

На честь: бельг. гірн. інженер Raymond Anthoine (1888-1971)

AlWO3(OH)3

Антоліт

Antholite

Антолит

НезатвердженаСинонім виду: Cummingtonite

З грец. – «кам’яна квітка».

Антоніїт

Anthonyite

Антониит

Затверджена. (IMA 1987 s.p.)

На честь амер. мінералога: John W. Anthony (1920-1992).

Cu(OH)23H2O

 Cu(OH,Cl)22О

Cu(OH)23H2O

Антофіліт

Anthophyllite

Антофиллит

Затверджена. (Rd 2012 s.p.).

Існує з 1801, перевизн. 2012 

З грец. через латин. – «гвоздика, гвоздична пряність». 

□Mg2Mg5Si8O22(OH)2

Антраконіт

Anthraconite

Антраконит

Незатверджена. Відміна виду: Calcite

Антраксоліт

Anthraxolite

Антраксолит

Незатверджена. Вид бітумів

Аньканіт

Ankangite

Аньканит 

Незатверджена. Існувала з 1989. Дискр. 2012 

За місцезнах.: Ankang, Китай.

Ba(Ti,V3+,Cr3+)8O16

Антофіліт магніістий 

Див. Магнезіоантофіліт 

Антофіліт залізистий

Див. Феро-антофіліт 

Антитеніт

Antitaenite

Антитэнит

НезатвердженаСлабо вивчений 

Контрастний  до теніту за магнітними властивостями.

(Ni, Fe)- Fe3Ni

Антофаґастаїт

Antofagastaite

Антофагастаит

Затверджена. (IMA 2018-049); Chile.

За місцезнах.: Antofagasta Province, Чилі.

Na2Ca(SO4)2.1,5H2O

Анорто-розеліт

Anorthoroselite

Затверджена. Існув. з 1955 як Roselite-β, перейм. (Rn 2022 s.p.); Germany. 

Триклінний (anorthic) поліморф розеліту.

Ca2Co(AsO4)2•2H2O

Антиповіт

Antipovite

Антиповит  

Затверджена. (ІМA 2022-064); Russia.

Не відоме

Cu5O2(PO4)2 

Джерела запозичення даних
  • Мінералогічний словник / Лазаренко Є.К., Винар О.М. / К.: "Наукова думка", 1975

  • Запозичено з російської мови

  • Утворено шляхом транскрибування  латиноалфавітного терміну 

  • Потребує уточнення

авторизироваться
Забыли пароль? Зарегистрироватся
Вы можете ввойти через социальные сети:
или
Вы можете зарегистрироватся через социальные сети:
зарегистрироватся
или