Головна / Словник мінералів / Алабандин
Українська Latinized Русский Статус назви Походження назви мінералу Варіанти кристалохімічної формули Поширення в Україні

Алабандин

Алабандит

Див. Alabandite

 

Алакраніт

Alacránite

Алакранит

Затверджена 1986,  (Rn 1985-033)

За місцезнах.: Alacran, Чилі.

As8S9

Алактит

Allactite

Аллактит

Затверджена. (IMA 1980 s.p.). Існує з 1884

З грец. – «мінливий».

Mn2+7(AsO4)2(OH)8 

Аламозит

Alamosite

Аламозит

Затверджена.  Існує з 1909

За місцезнах.: Alamos, Мексика.

PbSiO3

Аланіт

Allanite

Алланит

Незатверджена. Назва серії мінералів у групі аланіту надгрупи епідоту

На честь шотланд. мінералога: T. Allan (1777-1833).

(A12+REE3+ )(M3+ 2M2+ 3)(Si2O7)(SiO4)O(OH)

Аланіт-(Lа)

Allanite-(La)

Алланит-(La)

Затверджена 2006, (IMA 2003-065)

 Lа-вид у серії аланітів.

CaLa(Al2Fe2+)[Si2O7][SiO4]O(OH)

Аланіт-(Nd)

Allanite-(Nd)

Алланит-(Nd)

Затверджена 2012, (IMA 2010-060)

 Nd-вид у серії аланітів.

CaNd(Al2Fe2+)[Si2O7][SiO4]O(OH)

Аланіт-(Y)

Allanite-(Y)

Алланит-(Y)

Затверджена.  Існувала з 1949 як Ittrium-allanite (?), перейм. (Rn 1966 s.p.)

 Y-вид у серії  аланітів.

CaY(Al2Fe2+)[Si2O7][SiO4]O(OH)

Аланіт-(Се)

Allanite-(Ce)

Алланит-(Се)

Затверджена. Існував з 1812 як Allanite. Перейм. (Rn 1987 s.p.)

 Се-вид у серії аланітів. 

CaCe(Al2Fe2+)[Si2O7][SiO4]O(OH)

Аларгентум

Allargentum

Алларгентум

Затверджена, (Rd 1970 s.p.). Існує з 1949

З грец. – «інше» і лат. –«срібло».

Ag1-xSbx  (x = 0,09-0,16)

Аларсит

Alarsite

Аларсит

Затверджена 1994, (IMA 1993-003)

За хім. складом: Аl, Аs.

AlAsO4

Алвілкінсит-(Y)

Alwilkinsite-(Y)

Алвилкинсит-(Y)

Затверджена 2016, (IMA 2015-097); USA. Опубл. 2017

На честь амер. автора знахідки: Alan (Al) J. Wilkins (н. 1955)

Y(UO2)3(SO4)2O(OH)3(H2O)7•7H2

Алебастер Alabaster Алебастр

Незатверджена. Відміна виду: Gypsum

За назвою вірогідно древнього міста у Єгипті: Алабастрон.

Алеганіт

Alleghanyite

Аллеганит

Затверджена.  Існує з 1932

За місцезнах.: Alleghany, Пн. Кароліна, США.

Mn2+5(SiO4)2(OH)2 

Александровіт

Aleksandrovite

Александровит

Затверджена 2010, (IMA  2009-004)

На честь рос. геохіміка, геолога і мінералога: Станислав  Александров (н. 1932).

 KCa7Sn2Li3Si12O36F2

Алексит

Aleksite

Алексит

Затверджена 1978, (IMA 1977-038)

За місцезнах.: рудопрояв Алексеевский, Становий хребет.

PbBi2Te2S2

Алексхом’яковіт

Alexkhomyakovite

Алексхомяковит

Затверджена 2019, (IMA 2015-013); Russia

На честь рос. мінералога: Александр  Хомяков (1933-2012).

K6(Ca2Na)(CO3)5Cl•6H2O

Алемонтит Allemontite Аллемонтит

Незатверджена; Суміш видів:Antimony, Stibarsen

За місцезнах.: Аllеmоnt, Франція.

Аліетит

Aliettite

Алиэттит

Затверджена 1969, (Rd 1968?)

На честь італ. мінералога: Andrea Alietti (н. 1923).

Ca0,2Mg6(Si,Al)8O20(OH)4•4H2

Алеутит

Aleutite

Алеутит

Затверджена 2019,  (IMA 2018-014); Russia

За назвою корінного етносу Камчатки - алеути. 

[Cu5O2](AsO4)(VO4)(Cu0,50,5)Cl

Алекскузнєцовіт-(La) 

Alexkuznetsovite-(La)

Алекскузнецовит-(La) 

Затверджена. (IMA 2019-081); Russia 

На честь: рос. колекц.: Алексей Кузнецов (н. 1962). 

La2Mn(CO3)(Si2O7) 

Алабандит

Alabandite

Алабандин

Затверджена. Існує з 1832; Romania / Türkiye.

За місцезнах.: Alabanda, Туреччина.

MnS

Алекскузнєцовіт-(Ce)

Alexkuznetsovite-(Ce)

Алекскузнецовит-(Ce)

Затверджена. (IMA 2019-118); Russia.

На честь: рос. колекц.: Алексей Кузнецов (н. 1962). 

Ce2Mn(CO3)(Si2O7)

Алантоїн

Allantoin

Аллантоин

Затверджена. (IMA 2020-004a); USA 

За назвою хімічної речовини алантоїн

C4H6N4O3

Алісвілсоніт-(YCe)

Alicewilsonite-(YCe)

Элисуилсонит-(YCe)

Затверджена. IMA 2020-055; Canada

На честь: Alice Evelyn Wilson (1881-1964), канад. геолог і палеонтолог.

Na2Sr2YCe(CO3)6⋅3H2O

Алвесит 

Alvesite

Затверджена. IMA 2023-069; Portugal.

Невідоме.

NaKZrSi6O15•2H2

Джерела запозичення даних
  • Мінералогічний словник / Лазаренко Є.К., Винар О.М. / К.: "Наукова думка", 1975

  • Запозичено з російської мови

  • Утворено шляхом транскрибування  латиноалфавітного терміну 

  • Потребує уточнення

авторизироваться
Забыли пароль? Зарегистрироватся
Вы можете ввойти через социальные сети:
или
Вы можете зарегистрироватся через социальные сети:
зарегистрироватся
или