Головна / Словник мінералів / Андрадит
Українська Latinized Русский Статус назви Походження назви мінералу Варіанти кристалохімічної формули Поширення в Україні

Андрадит

Andradite

Андрадит

Затверджена. Існує з 1868

На честь бразил. мінералога: J. B. de Andrada e Silva (1763-1838).

Ca3Fe3+2(SiO4)3

Андреадиніїт

Andreadiniite

Андреадиниит

Затверджена 2014, (IMA 2014-049); Italy

На честь італ. геолога: Andrea Dini (н. 1966).

CuHgAg7Pb7Sb24S48

Андреївановіт

Andreyivanovite

Андрейивановит

Затверджена 2008, (IMA 2006-003)

На честь рос. мінералога і геохіміка: Андрей Валерьевич Иванов (н. 1937).

FeCrP

Андремеєрит

Andrémeyerite

Андремейерит

Затверджена 1973, (Rn 1972-005)

На честь бельг. геолога: Andre Marie Meyer (н. 1890).

BaFe2+2(Si2O7

Андріановіт

Andrianovite

Андриановит

Затверджена 2008, (IMA 2007-008)

На честь рос. радян. кристалографа-програміста: Валерий Иванович Андрианов (1938-1991).

Na12(K,Sr,Ce)3Ca6Mn3Zr3Nb(Si25O73)(O,H2O,OH)5

Андросит Androsite Андросит

Незатверджена. Синонім виду: Manganiandrosite-(La)

За місцезнах.: Andros Island, Греція.

Андросит-(Lа) Androsite-(La)  Андросит-(Lа)

Незатверджена. Перейм. 2006 в Манганіандросит-(La)

За місцезнах.Andros Island, Греція

LaMn2+2Al2(Si2O7)(SiO4)O(OH)

Андуоїт

Anduoite

Андуоит

Затверджена. Опубл. 1979 без затв.

За місцезнах.: Anduo, Тібет, Китай.

RuAs2

Анзаїт-(Се)

Anzaite-(Ce)

Анзаит-(Ce)

Затверджена 2015, (IMA 2013-004); Russia

На честь рос. мінералога і петролога: Анатолий Николаевич Зайцев.

Ce4Fe2+Ti6O18(OH)2

Анівіт 

Annivite

Аннивит

Незатверджена. Існувала з 1854. Дискр. (D 2008 s.p.) як відміна виду: Tennantite. Дискредитація дискусійнаЗа місцезн.: Anniviers valley (Val d'Anniviers), Швейцарія.

Cu6[Cu4(Fe,Zn)2](Bi,Sb,As)4S13

Аніліт

Anilite

Анилит

Затверджена 1969, (IMA 1968-030)

За місцезнах.: рудник Ani, Японія.

Cu7S4

Аніт

Annite

Аннит

Затверджена,  (IMA1998 s.p.). Існує з 1868 (1863)

За місцезнах.: Cape Ann, Массачусетс, США

KFe2+3(AlSi3O10)(OH)2 

KFe2+3AlSi3O10(OH,F)2

KFe3(AlSi3O10)(OH)2

Анкерит

Ankerite

Анкерит

Затверджена. Існує з 1825

На честь австрій. мінералога: Mathias Joseph Anker (1771-1843).

Ca(Fe2+,Mg)(CO3)2 

Анкіліт

Ancylite 

Анкилит 

Незатверджена. 

Назва серії мінералів в однойменній групі

З грец. – «кривий».

Анкіліт-(Lа)

Ancylite-(La)

Анкилит-(Lа)

Затверджена 1997, (IMA 1995-053)

З грец. – «кривий». Збагач. на Lа вид у серії анкілітів.

LaSr(CO3)2(OH)•H2O

Анкіліт-(Се)

Ancylite-(Ce)

Анкилит-(Се)

Затверджена. (IMA 1987 s.p.). Існувала 1899 як Ancylite, перейм. 1998 (?)

З грец. – «кривий». Збагач. на Се вид у серії анкілітів.

CeSr(CO3)2(OH)H2O

Анкіновічит 

Ankinovichite

Анкиновичит

Затверджена 2004, (IMA 2002-063)

На честь рос. радян. геологів: Екатерина Анкинович (1911-1991), Степан Анкинович (1912-1985).

NiAl4(V5+O3)2(OH)12•2H2

Анколеїт

Ankoleite

Анколеит

НезатвердженаСинонім виду: Meta-ankoleite

K2(UO2)2(PO4)2·6H2O

Андр’юсит 

Эндрьюсит

Див. Ендр’юсит

Анкіліт кальціїстий

Див. Кальціо-анкіліт-(Се)

Аноїт

Див. Енолтит

Анiолiт

Anyolite

Аниолит

Незатверджена. Зелена відміна виду: Zoisite / метаморфічна порода з Танзанії

1)Зелена відміна виду: Zoisite 

2)Метаморфічна порода з Танзанії 

З мови масаїв – «зелений».

Андревсит  

Див. Ендр’юсит

Аніюнвіяїт

Aniyunwiyaite

Аниюнвияит

Незатверджена. Дискр. (D 2018-054). Сіноним виду: KingsmountiteUSA.


На честь:  - аніюнвія - традиційна назва черокі (місцезнах. мінералу - шахта Фут - територія племені). 

Ca3Mn2+Fe2+Al4(PO4)6(OH)4·12H2

Анортит

Anorthite

Анортит

Затверджена. Існує з  1823 р.; Italy.

З грец. αν та oρθός, «не прямий кут» або «косий» - натяк на косу триклинну форму кристалів.

Ca(Al2Si2O8)

Андрисломбардіїт

Andrieslombaardite

Затверджена. (ІМA 2022-076); South Africa.

На честь: пд.-африк. фермер-гірняк Andries Lombaard.

RhSbS

Джерела запозичення даних
  • Мінералогічний словник / Лазаренко Є.К., Винар О.М. / К.: "Наукова думка", 1975

  • Запозичено з російської мови

  • Утворено шляхом транскрибування  латиноалфавітного терміну 

  • Потребує уточнення

авторизироваться
Забыли пароль? Зарегистрироватся
Вы можете ввойти через социальные сети:
или
Вы можете зарегистрироватся через социальные сети:
зарегистрироватся
или