Головна / Словник мінералів / Аміновіт
Українська Latinized Русский Статус назви Походження назви мінералу Варіанти кристалохімічної формули Поширення в Україні

Аміновіт

Aminoffite

Аминовит

Затверджена.  Існує з 1937

На честь швед. мінералога і кристалографа: Gregori Aminoff (1993-1947).

Ca3(BeOH)2Si3O10 

Амічит

Amicite

Амичит 

Затверджена 1979, (IMA 1979-011)

На честь італ. фізика-оптика: Giovan Battista Amici (1786-1863).

K2Na2(Al4Si4O16)•5H2O

Амозит Amosite Амозит

Незатверджена. Відміна видів: Grunerite Cummingtonite Anthophyllite

Амоніє-алуніт

Ammonioalunite

Аммониоалунит

Затверджена 1988, (IMA 1986-037); USA.

Мінерал амонію, близький до алуніту.

(NH4)Al3(SO4)2(OH)6

Амоніоборит

Ammonioborite

Аммониоборит

Затверджена.  Існує з 1933

За хім. складом:4 (амоній), В.

(NH4)3B15O20(OH)8•4H2

Амоніє-лейцит

Ammonioleucite

Аммониолейцит

Затверджена 1986, (IMA 1984-015); Japan.

Через вміст NH4 і близький до лейциту склад.  

(NH4)(AlSi2O6

Амоніє-магно-вольтаїт

Ammoniomagnesiovoltaite

Аммониомагнезиовольтаит

Затверджена 2012, (IMA 2009-040); Hungary.

Хімічно близький до вольтаїту, збагачений на NH4 і Mg.

(NH4)2Mg5Fe3+3Al(SO4)12•18H2O

Амоніє-ярозит

Ammoniojarosite

Аммониоярозит

Затверджена, (Rd 1987 s.p.). Існує з 1927; USA.

NH4 - аналог ярозиту.

(NH4)Fe3+3(SO4)2(OH)6

Амсталіт

Amstallite

Амсталлит

Затверджена. 1987, (IMA 1986-030)

За місцезнах.: Amstall, Австрія.

CaAl[(Al,Si)4O8(OH)2](OH)2•(H2O,Cl)

Амфіболи Amphiboles Амфиболы

Незатверджена. Назва надгрупи мінералів

З грец. - "непевний, двоякий".

Амфіболіт Amphibolite Амфиболит Назва породи

Анабергіт

Annabergite

Аннабергит

 

Затверджена. Існує з 1852

За місцезнах.: родовище Annaberg, Німеччина.

Ni3(AsO4)2•8H2O

Анандит

Anandite 

Анандит

 

Затверджена 1967, (IMA 1966-005)

На честь керівника Геол. служби на о. Цейлон (Шри Ланка): Ananda Kentish Coomaraswam (1877-1947).

BaFe2+3(Si3Fe3+)O10S(OH) 

Анапаїт

Anapaite

Анапаит

Затверджена.  Існує з 1902

За місцезнах.: Анапа, Тамань, РФ.

Ca2Fe2+(PO4)2•4H2

Анатаз

Anatase

Анатаз

Затверджена. (IMA 1962 s.p.). Існує з 1801

З грец. – «витягнутий».

TiO2

Анальцим

Analcime

Анальцим

Затв. (IMA 1997 s.p.). Існує з 1797; Italy.

З грец. — «слабкий».

Na(AlSi2O6) · H2O

Амфібол білий волокнистий

Див. Тремоліт

Амоніє-вольтаїт

Ammoniovoltaite

Аммониовольтаит

Затверджена. 2017, (IMA 2017-022); Russia   


NH4-аналог вольтаїту.


(NH4)2Fe2+5Fe3+3Al(SO4)12(H2O)18

Ампангабеїт

Ampangabéite

Ампангабеит

Незатверджена. Синонім виду: Samarskite-(Y)


Анапіт

Anapite

Анапит

Див. Anapaite

Ca2Fe2+(PO4)2•4H2

Ca2Fe2+(PO4)2•4H2O

Ca2Fe(PО4)2•4H2O

Амоніє-ципеїт

Ammoniozippeite

Аммониоциппеит

Затверджена. (IMA 2017-073); USA.

Хімічно близький до ципеїту.

(NH4)2[(UO2)2(SO4)O2]•H2O

Амоніє-матесіусит

Ammoniomathesiusite

Аммониоматесиусит

Затверджена. (IMA 2017-077); USA.

 

NH4-аналог матесіуситу, названого на честь нім. міністра і реформатора: Johannes Mathesius (1504-1565).

(NH4)5(UO2)4(SO4)4(VO5)·4H2O

Амоніє-ласаліт

Ammoniolasalite

Аммониоласалит

Затверджена. (IMA 2017-094), USA.

NH4 - аналог ласаліту, названого за місцем знахідки - Vanadium Queen Mine, La Sal Mining District,  штат Юта, США.

[(NH4)2Mg2(H2O)20]·[V10O28]

Амоніє-тинслеїт

Ammoniotinsleyite

Аммониотинслейит

Затверджена. IMA No. 2019-128; Chile

Амонієвий аналог тинслеїту

(NH4)Al2(PO4)2(OH) · 2H2O

Анастасенкоїт

Anastasenkoite

Анастасенкоит

Затверджена. IMA 2020-026; Israel 

На честь: рос. мінералог Г.Ф. Анастасенко, СПбГУ (н. 1931)

CaFe2+P2O7

Амораїт

Amoraite

Затверджена. IMA 2023-82; Israel.

Невідоме.

Ca12Al6(OH)36(CO3)2(SO3)⋅15H2O

Джерела запозичення даних
  • Мінералогічний словник / Лазаренко Є.К., Винар О.М. / К.: "Наукова думка", 1975

  • Запозичено з російської мови

  • Утворено шляхом транскрибування  латиноалфавітного терміну 

  • Потребує уточнення

авторизироваться
Забыли пароль? Зарегистрироватся
Вы можете ввойти через социальные сети:
или
Вы можете зарегистрироватся через социальные сети:
зарегистрироватся
или