Головна / Словник мінералів / Абрамовіт
Українська Latinized Русский Статус назви Походження назви мінералу Варіанти кристалохімічної формули Поширення в Україні

Абрамовіт

Abramovite

Абрамовит

Затверджена 2007, (IMA2006-016)

На честь рос. мінералога: Дмитрий Вадимович Абрамов (н. 1963)

Pb2SnInBiS7

Pb2SnInBiS7

Pb2SnInBiS7 

Абсвурмбахіт

Abswurmbachite

Абсвурмбахит 

Затверджена 1991 (ІМА1990-007)

На честь нім. мінералога: Irmgard Abs-Wurmbach (н. 1938)

Cu2+Mn3+6O8(SiO4

Cu2+Mn3+6SiO12

Абуїт

Abuite

Абуит

Затверджена 2015, (IMA2014-084); Japan

За місцезн.: Abu town, Хонсю, Японія

CaAl2(PO4)2F2

Абукумаліт

Abukumalite

Абукумалит

Незатверджена. Синонім виду: Britholite-(Y)За місцезнах.: масив Abukuma, Японія

Ca2(Y,Ca)3(SіO4,PO4)3(OH,F)

Абхурит

Abhurite

Абхурит

Затверджена 1985, (IMA1983-061)

За місцезнах.: Sharm Abhur, Саудівська Аравія

Sn2+21O6(OH)14Cl16

Sn3O(ОH)2Cl2

Авантюрин

Aventurіnе

Авантюрин

Незатверджена. Відміна виду: QuartzЗ італ. – «щастя»

Аваруїт

Awaruite

Аваруит

Затверджена.  Існує з 1885

За місцезнах.: Awarua Bay, Нова Зеландія

Ni3Fe 

від Ni2Fe до Ni3Fe

Ni3Fe 

Авгіт

Augite

Авгит

Затверджена (1988 s.p. ?). Існує з 1792

З грец. – «блискучий»

(Ca,Mg,Fe)2Si2O6

(Ca,Na)(Mg,Fe2,Fe3,Al,Ті)((Si,Al)2O6)

Авгіт залізистий

Ferroaugite

Ферроавгит

Незатверджена. Відміна виду: Augite

Авгіт манганистий

Manganoan augite

Авгит марганцевый

Незатверджена: Відміна виду: Augite

Авгіт субкальціїстий

Subcalcian augite

Авгит субкальциевый

Незатверджена. Відміна виду: Augite

Авдонініт

Avdoninite

Авдонинит

Затверджена 2006,  (IMA2005-046а); Russia

На честь працівника Уральського геол. музею в Росії: Владимир Николаевич Авдонин (н. 1925)

K2Cu5Cl8(OH)4•2H2O

K2Cu5Cl8(OH)4•H2O

K2Cu5Cl8(OH)4•H2O

Авер’євіт

Averievite

Аверьевит

Затверджена 1998 (IMA1995-027)

На честь рос. вулканолога: Валерий Викторович Аверьев (1929-1968)

Cu5O2(VO4)2•CuCl2

Cu5(VO4)2O2•СuСl2

Cu6(VO4)2O2Cl2

Cu5(VO4)2O2•CuCl2

Авіценіт

Avicennite

Авиценнит

Затверджена.  Існує з 1958

На честь середньоазіятського вченого: Abu Ali Іbn Sina (Avicenna) (980-1037)

Tl2O3

Тl2О3

Авогадрит

Avogadrite

Авогадрит

 

Затверджена.  Існує з 1926

На честь італ. фізика: Amedeo Avogadro (1776-1856)

KBF4

(K,Cs)BF4

(K,Cs)[BF4]

KBF4

Агардит-(Y)

Agardite-(Y)

Агардит-(Y)

Затверджена 1969,  (IMA1968-021). Дискусійний видНа честь фр. геолога: Jules Agard. Y-вид в агардит-серії

YCu2+6(AsO4)3(OH)6•3H2O

(Y,Ca)Cu6(AsO4)3(OH)6•3(H2O)

YCu6(AsО4)3(ОH)6•3H2O

Авгіт-бронзит

Augite-bronzite

Авгит-бронзит

Незатверджена. Відміна виду: Augite / Enstatite

Авгіт-енстатит

Augite-enstatite

Авгит-энстатит

Незатверджена. Відміна виду: Augite / Enstatite

Авгіт магніїстий

Magnesian augite

Магноавгит

Незатверджена. Відміна виду: Augite

Агальматоліт

Agalmatolite

Агальматолит

Незатверджена. Синонім видів: Pinite, Pyrophyllite, Talc; Відміна виду: PyrophylliteЗ грец. – «статуя». Камінь для різьби з Китаю

Агардит-(Са)

Agardite-(Ca) Агардит-(Cа)

Незатверджена. Синонім виду: Zálesíite

На честь фр. геолога: Jules Agard. Збагач. на Са вид у групі мікситу

CaCu6(AsO4)3(OH)6•3(H2O)

Агардит-(Се)

Agardite-(Ce)

Агардит-(Се)

Затверджена 2004,  (IMA2003-030)

На честь фр. геолога: Jules Agard. Се-вид в агардит-серії

CeCu2+6(AsO4)3(OH)6•3H2O

(Ce,Ca)Cu6(AsO4)3(OH)6•3(H2O)

CeCu6(AsO4)3(OH)6•3Н2О

CeCu6(AsО4)3(ОH)6•3Н2O

Авгіт залізистий 

Див. Фероавгіт 

Авгіт титановий (титанистий)

Titanian Augite

НезатвердженаВідміна виду: Augite 

(Ca,Na)(Mg,Ti, Fe,Al)(Si,Al)2O6

Авгіт-діопсид

НезатвердженаВідміна виду: Augite / Diopside


Авгіт-геденбергіт

НезатвердженаВідміна виду: Augite / Hedenbergite 


Джерела запозичення даних Стиль назви:«мінерал» – затверджена; «мінерал» – незатверджена; «мінерал» – хибна
  • Мінералогічний словник / Лазаренко Є.К., Винар О.М. / К.: "Наукова думка", 1975

  • Минералогический словарь / Кривовичев В.Г. / СПб: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2008

  • http://pubsites.uws.edu.au/ima-cnmnc

  • http://www.mindat.org

  • http://www.webmineral.com

  • Записки ВМО, вып. 6, 2008-2016 гг.

  •  http://webmineral.ru;    http://wiki.web.ru/wiki;  http://geo.web.ru;  http://database.iem.ac.ru/mincryst/rus/https://www.fmm.ru/Новые_минералы_МинМузея_РАН_2017  

  • пропозиція упорядників Словника для мінералів, відкритих між 1975 і 1990 рр. (калька з поширеної російської назви)

  • пропозиція упорядників Словника для мінералів, відкритих після 1990 року

  • дані потребують уточнення

авторизироваться
Забыли пароль? Зарегистрироватся
Вы можете ввойти через социальные сети:
или
Вы можете зарегистрироватся через социальные сети:
зарегистрироватся
или