Головна / Словник мінералів / Амарантит
Українська Latinized Русский Статус назви Походження назви мінералу Варіанти кристалохімічної формули Поширення в Україні

Амарантит

Amarantite

Амарантит

Затверджена.  Існує з 1888

З грец. – «амарант».  Натяк на червоний колір мінералу.

Fe3+2O(SO4)2•7H2

Амариліт

Amarillite

Амариллит

 

Затверджена.  Існує з 1933

За місцезнах.: Tierra Amarilla, Чилі.

NaFe3+(SO4)2•6H2O

Амблігоніт

Amblygonite

Амблигонит

Затверджена.  Існує з 1818 

З грец. – «тупий кут»

LiAl(PO4)F 

Амбриноїт

Ambrinoite

Амбриноит

Затверджена 2011, (IMA 2009-071). Відома з 1998

На честь італ. колекціонера: Pierluigi Ambrino (н. 1947).

[K,(NH4)]2(As,Sb)6(Sb,As)2S13•H2O

Амегініт

Ameghinite

Амегинит

Затверджена 1967,  (IMA1966-034)

На честь аргент. геологів: Carlos Ameghino (1865-1936), Florentino Ameghino (1854-1911).

NaB3O3(OH)4

Амезит

Amesite 

Амезит

 

Затверджена.  Існує з 1876

На честь власника рудника в США: James Tyler Ames.

Mg2Al(AlSiO5)(OH)4

Аметист Amethyst Аметист

Незатверджена.  Відміна виду: Quartz

З грец. – «неп’янкий, тверезий».

Амінеїт

Ammineite

Амминеит

Затверджена 2010, (IMA 2008-032)

За хім. складом: містить амінокомплекс.

CuCl2•2NH3

Аміновіт

Aminoffite

Аминовит

Затверджена.  Існує з 1937

На честь швед. мінералога і кристалографа: Gregori Aminoff (1993-1947).

Ca3(BeOH)2Si3O10 

Амічит

Amicite

Амичит 

Затверджена 1979, (IMA 1979-011)

На честь італ. фізика-оптика: Giovan Battista Amici (1786-1863).

K2Na2(Al4Si4O16)•5H2O

Амозит Amosite Амозит

Незатверджена. Відміна видів: Grunerite Cummingtonite Anthophyllite

Амоніє-алуніт

Ammonioalunite

Аммониоалунит

Затверджена 1988, (IMA 1986-037); USA.

Мінерал амонію, близький до алуніту.

(NH4)Al3(SO4)2(OH)6

Амоніоборит

Ammonioborite

Аммониоборит

Затверджена.  Існує з 1933

За хім. складом:4 (амоній), В.

(NH4)3B15O20(OH)8•4H2

Амоніє-лейцит

Ammonioleucite

Аммониолейцит

Затверджена 1986, (IMA 1984-015); Japan.

Через вміст NH4 і близький до лейциту склад.  

(NH4)(AlSi2O6

Амоніє-магно-вольтаїт

Ammoniomagnesiovoltaite

Аммониомагнезиовольтаит

Затверджена 2012, (IMA 2009-040); Hungary.

Хімічно близький до вольтаїту, збагачений на NH4 і Mg.

(NH4)2Mg5Fe3+3Al(SO4)12•18H2O

Амоніє-ярозит

Ammoniojarosite

Аммониоярозит

Затверджена, (Rd 1987 s.p.). Існує з 1927; USA.

NH4 - аналог ярозиту.

(NH4)Fe3+3(SO4)2(OH)6

Амсталіт

Amstallite

Амсталлит

Затверджена. 1987, (IMA 1986-030)

За місцезнах.: Amstall, Австрія.

CaAl[(Al,Si)4O8(OH)2](OH)2•(H2O,Cl)

Амфіболи Amphiboles Амфиболы

Незатверджена. Назва надгрупи мінералів

З грец. - "непевний, двоякий".

Амоніє-вольтаїт

Ammoniovoltaite

Аммониовольтаит

Затверджена. 2017, (IMA 2017-022); Russia   


NH4-аналог вольтаїту.


(NH4)2Fe2+5Fe3+3Al(SO4)12(H2O)18

Ампангабеїт

Ampangabéite

Ампангабеит

Незатверджена. Синонім виду: Samarskite-(Y)


Амоніє-ципеїт

Ammoniozippeite

Аммониоциппеит

Затверджена. (IMA 2017-073); USA.

Хімічно близький до ципеїту.

(NH4)2[(UO2)2(SO4)O2]•H2O

Амоніє-матесіусит

Ammoniomathesiusite

Аммониоматесиусит

Затверджена. (IMA 2017-077); USA.

 

NH4-аналог матесіуситу, названого на честь нім. міністра і реформатора: Johannes Mathesius (1504-1565).

(NH4)5(UO2)4(SO4)4(VO5)·4H2O

Амоніє-ласаліт

Ammoniolasalite

Аммониоласалит

Затверджена. (IMA 2017-094), USA.

NH4 - аналог ласаліту, названого за місцем знахідки - Vanadium Queen Mine, La Sal Mining District,  штат Юта, США.

[(NH4)2Mg2(H2O)20]·[V10O28]

Амоніє-тинслеїт

Ammoniotinsleyite

Аммониотинслейит

Затверджена. IMA No. 2019-128; Chile

Амонієвий аналог тинслеїту

(NH4)Al2(PO4)2(OH) · 2H2O

Амгаїт

Amgaite

Амгаит

Затверджена. IMA 2021-104; Russia.

За місцезнах.: р. Амга, Саха, РФ. 

Tl3+2 Te6+O6

Амораїт

Amoraite

Затверджена. IMA 2023-82; Israel.

Невідоме.

Ca12Al6(OH)36(CO3)2(SO3)⋅15H2O

Джерела запозичення даних
  • Мінералогічний словник / Лазаренко Є.К., Винар О.М. / К.: "Наукова думка", 1975

  • Запозичено з російської мови

  • Утворено шляхом транскрибування  латиноалфавітного терміну 

  • Потребує уточнення

авторизироваться
Забыли пароль? Зарегистрироватся
Вы можете ввойти через социальные сети:
или
Вы можете зарегистрироватся через социальные сети:
зарегистрироватся
или