Головна / Словник мінералів / Акерманіт 
Українська Latinized Русский Статус назви Походження назви мінералу Варіанти кристалохімічної формули Поширення в Україні

Акерманіт 

Oakermanite Okermanite 

Див. Åkermanite 

Акімотоїт

Akimotoite

Акимотоит

Затверджена 1999, (IMA1997-044)

На честь япон. геофізика: Syun-iti Akimoto (н. 1925)

MgSiO3

Аклімаїт

Aklimaite

Аклимаит

Затверджена 2012, (IMA2011-050)

З давньотурец. – «світлий розум». Натяк на світлий колір мінералу і труднощі вивчення його структури

Ca4[Si2O5(OH)2](OH)4•5H2O

Ca4[Si2O5(OH)2](OH)4•5H2O

Акмонідесит

Acmonidesite

Акмонидесит

Затверджена 2019,  (IMA2013-068); Italy

За назвою одного із циклопів - помічників бога вогню у грецькій міфології: Acmonides

(NH4,K,Pb,Na)9Fe2+4(SO4)5Cl8

Акрохордит

Akrochordite

Акрохордит

Затверджена.  Існує з 1922

З грец. – «бородавка». Натяк на типову форму кристалів

Mn2+5(AsO4)2(OH)4•4H2O

Mn4Mg(AsO4)2(OH)4•4(Н2О)

(Mn2+,Mg)5(AsO4)2(OH)4•4H2

Mn5(AsО4)2(ОH)4•4H2O

Аксаїт

Aksaite

Аксаит

Затверджена (IMA1967 s.p.). Існує з 1962

За місцезн.: Аксай (Ак-Сай), Казахстан

MgB6O7(OH)6•2H2O

MgB6O7(OH)6•2H2

Mg(OH)4(B2B4O8)

Аксиніт-(Fе)

Axinite-(Fe)

Аксинит-(Fe)

Затверджена (Rn 1968 s.p.), перейм. 2008

З грец. – «сокира». Fе2+-вид у групі аксиніту

Ca4Fe2+2Al4[B2Si8O30](OH)2

Ca2Fe2+Al2BO3Si4O12(OH) 

Ca2Fe2+Al2BSi4O15OH

Ca4Fe2Al4(B2Si8O30)(OH)2

Аксиніт-(Mn)

Axinite-(Mn)

Аксинит-(Mn)

Затверджена, ( Rn 2004 s.p).

З грец. – «сокира». Мn2+-вид у групі аксиніту

Ca4Mn2+2Al4[B2Si8O30](OH)2 

Ca4Mn2Al4(B2Si8O30)(OH)2

Аксиніт-(Мg)

Axinite-(Mg)

Aксинит-(Mg)

Затверджена 1975,  (IMA1975-025)

З грец. – «сокира». Мg-вид у групі аксиніту

Ca4Mg2Al4[B2Si8O30](OH)2

Ca2MgAl2BO3Si4O12(OH) 

Ca2МgAl2BSi4O15OH

Ca4Mg2Al4(B2Si8O30(OH)2 

Акташит

Aktashite

Акташит

Затверджена,  (Rd2008 s.p.)

За місцезнах.: родовище Акташ, Алтай, РФ

Cu6Hg3As4S12

Cu6Hg3(AsS3)4

Актиноліт

Actinolite

Актинолит

Затверджена.  Існує з 1794, перевизн. 2012, (Rd 2012 s.p.)

З грец. – «промінь» + «камінь».

□Ca2(Mg4,5-2,5Fe2+0,5-2,5)Si8O22(OH)2

Акумініт

Acuminite

Акуминит

Затверджена 1987,  (IMA1986-038)

З латин. – «вістря спису».

SrAlF4(OH)•H2O

Алабандит

Alabandite

Алабандин

Затверджена.  Існує з 1832 (1922)

За місцезнах.: Alabanda, Туреччина

MnS

Mn2+S

MnS

Алакраніт

Alacránite

Алакранит

Затверджена 1986,  (Rn1985-033)

За місцезнах.: Alacran, Чилі

As8S9

As8S9

Алактит

Allactite

Аллактит

Затверджена (1980 s.p.). Існує з 1884

З грец. – «мінливий»

Mn2+7(AsO4)2(OH)8 

Mn7(AsO4)2(OH)8

Mn7(AsО4)2(OH)8

Аламозит

Alamosite

Аламозит

Затверджена.  Існує з 1909

За місцезнах.: Alamos, Мексика

PbSiO3

Pb12[Si12O36

Pb(SiO3)

Аланіт-(Lа)

Allanite-(La)

Алланит-(La)

Затверджена 2006,  (IMA2003-065)

На честь шотланд. мінералога: T. Allan (1777-1833). Lа-вид в аланіт-серії

CaLa(Al2Fe2+)[Si2O7][SiO4]O(OH)

Ca(REE,Ca)Al2(Fe2+,Fe3+)(SiO4)(Si2O7)O(OH)

{CaLа}{Al2Fe2+}(Si2O7)(SiO4)О(OH) 

CaLаFe2+Аl2(SiO4)(Si2O7)О(OH)

Аланіт-(Y)

Allanite-(Y)

Алланит-(Y)

Затверджена.  Існував з 1810 під загальною назвою Allanite. Перейм. (Rn 1966 s.p.)

На честь шотланд. мінералога: T. Allan (1777-1833). Y-вид в аланіт-серії

CaY(Al2Fe2+)[Si2O7][SiO4]O(OH)

(Y,Ce,Ca)2(Al,Fe3+)3(SiO4)3(OH)

{CaY}{Al2Fe2+}(Si2O7)(SiO4)О(OH) 

CaYFe2+Al2(SiO4)(Si2O7)O(OH) 

Актинот

Актинот

Див. Actinolite

Алабандин

Алабандит

Див. Alabandite

 

Акміт

Acmite

Акмит

Незатверджена. Синонім / відміна виду: Aegirine.

Аксиніт

Axinite

Аксинит

Незатверджена. Назва групи мінералів

З грец. – «сокира»

Алабандикус

Alabandicus

Алабандикус

Див. Alabandine

Застаріла назва

Аксиніт марганцевистий

Див. Тинценіт 

Акселіт

Axelite

Акселит

Затверджена 2017, IMA(2017-015а); Russia  


Поки що невідомо 

Na14Cu7(AsO4)8F2Cl2

Акоповаїт

Akopovaite

Акоповаит

Затверджена. IMA No. 2018-095

На честь Акопової А. В. (н. 1952), вчительки хімії, яка сприяла професіональній орієнтаціії одного з  відкривачів мінералу.

Al4Li2(OH)12(CO3)(H2O)3

Джерела запозичення даних Стиль назви:«мінерал» – затверджена; «мінерал» – незатверджена; «мінерал» – хибна
  • Мінералогічний словник / Лазаренко Є.К., Винар О.М. / К.: "Наукова думка", 1975

  • Минералогический словарь / Кривовичев В.Г. / СПб: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2008

  • http://pubsites.uws.edu.au/ima-cnmnc

  • http://www.mindat.org

  • http://www.webmineral.com

  • Записки ВМО, вып. 6, 2008-2016 гг.

  •  http://webmineral.ru;    http://wiki.web.ru/wiki;  http://geo.web.ru;  http://database.iem.ac.ru/mincryst/rus/https://www.fmm.ru/Новые_минералы_МинМузея_РАН_2017  

  • пропозиція упорядників Словника для мінералів, відкритих між 1975 і 1990 рр. (калька з поширеної російської назви)

  • пропозиція упорядників Словника для мінералів, відкритих після 1990 року

  • дані потребують уточнення

авторизироваться
Забыли пароль? Зарегистрироватся
Вы можете ввойти через социальные сети:
или
Вы можете зарегистрироватся через социальные сети:
зарегистрироватся
или