Головна / Словник мінералів / Аларгентум
Українська Latinized Русский Статус назви Походження назви мінералу Варіанти кристалохімічної формули Поширення в Україні

Аларгентум

Allargentum

Алларгентум

Затверджена, (Rd 1970 s.p.). Існує з 1949

З грец. – «інше» і лат. –«срібло».

Ag1-xSbx  (x = 0,09-0,16)

Алнапербеїт-(Сe)

Alnaperbøeite-(Ce)

Алнапербёит-(Ce)

Затверджена 2014, (IMA 2012-054); NorwayЗа хім. складом:  збагачений на Al і Na і утворює твердий розчин з пербеїтом.

(CaCe2,5Na0,5)(Al4)(Si2O7)(SiO4)3O(OH)2

Алланпринґіт

Allanpringite

Алланпрингит

Затверджена 2006, (IMA 2004-050)

На честь австрал. мінералога: Allan Pring.

Fe3+3(PO4)2(OH)3•5H2O

Аларсит

Alarsite

Аларсит

Затверджена 1994, (IMA 1993-003)

За хім. складом: Аl, Аs.

AlAsO4

Алвілкінсит-(Y)

Alwilkinsite-(Y)

Алвилкинсит-(Y)

Затверджена 2016, (IMA 2015-097); USA. Опубл. 2017

На честь амер. автора знахідки: Alan (Al) J. Wilkins (н. 1955)

Y(UO2)3(SO4)2O(OH)3(H2O)7•7H2

Алебастер Alabaster Алебастр

Незатверджена. Відміна виду: Gypsum

За назвою вірогідно древнього міста у Єгипті: Алабастрон.

Алеганіт

Alleghanyite

Аллеганит

Затверджена.  Існує з 1932

За місцезнах.: Alleghany, Пн. Кароліна, США.

Mn2+5(SiO4)2(OH)2 

Александровіт

Aleksandrovite

Александровит

Затверджена 2010, (IMA  2009-004)

На честь рос. геохіміка, геолога і мінералога: Станислав  Александров (н. 1932).

 KCa7Sn2Li3Si12O36F2

Алексит

Aleksite

Алексит

Затверджена 1978, (IMA 1977-038)

За місцезнах.: рудопрояв Алексеевский, Становий хребет.

PbBi2Te2S2

Алексхом’яковіт

Alexkhomyakovite

Алексхомяковит

Затверджена 2019, (IMA 2015-013); Russia

На честь рос. мінералога: Александр  Хомяков (1933-2012).

K6(Ca2Na)(CO3)5Cl•6H2O

Алемонтит Allemontite Аллемонтит

Незатверджена; Суміш видів:Antimony, Stibarsen

За місцезнах.: Аllеmоnt, Франція.

Аліетит

Aliettite

Алиэттит

Затверджена 1969, (Rd 1968?)

На честь італ. мінералога: Andrea Alietti (н. 1923).

Ca0,2Mg6(Si,Al)8O20(OH)4•4H2

Аллабогданіт

Allabogdanite

Аллабогданит

Затверджена 2002,  (IMA 2000-038)

На честь рос. радян. кристалографа: Алла Богданова (1947-2004).

(Fe,Ni)2

Аллоріїт

Alloriite

Аллориит

Затверджена 2007, (IMA 2006-020)

На честь італ. колекціонера мінералів: Robert Allori (н. 1933).

(Na,K,Ca)24(Na,Ca)4Ca4(Si,Al)48O96(SO4)4 (SO3,CO3)2(OH,Cl)2(H2O,OH)4 

Алмейдаїт

Almeidaite

Альмейдаит

Затверджена 2015, (IMA 2013-020); Brazil

На честь бразил. геолога: Fernando de Almeida (1916-2013).

PbZn2(Mn,Y)(Ti,Fe3+)18O36(OH,O)2

Алоклазит

Alloclasite

Аллоклазит

Затверджена. Існує з 1866

З грец. – «інакше розколюється».

CoAsS

Алофан

Allophane

Аллофан

Затверджена. Існує з 1816

З грец. – «інакше виглядає».

Al2O3(SiO2)1,3-2,0•2,5-3,0H2

Алохалькоселіт

Allochalcoselite

Аллохалькоселит

Затверджена 2005, (IMA 2004-025)

З грец. – «інша мідь»+ «селен».

Cu1+Cu2+5PbO2(SeO3)2CI5

Алперсит

Alpersite

Алперсит

Затверджена 2006, (IMA 2003-040)

На честь амер. геохіміка: Charles  Alpers.

Mg(SO4)•7H2

Алоклаз

Alloclas

Аллоклаз

Див.Alloclasite

Алеутит

Aleutite

Алеутит

Затверджена 2019,  (IMA 2018-014); Russia

За назвою корінного етносу Камчатки - алеути. 

[Cu5O2](AsO4)(VO4)(Cu0,50,5)Cl

Алекскузнєцовіт-(La) 

Alexkuznetsovite-(La)

Алекскузнецовит-(La) 

Затверджена. (IMA 2019-081); Russia 

На честь: рос. колекц.: Алексей Кузнецов (н. 1962). 

La2Mn(CO3)(Si2O7) 

Алекскузнєцовіт-(Ce)

Alexkuznetsovite-(Ce)

Алекскузнецовит-(Ce)

Затверджена. (IMA 2019-118); Russia.

На честь: рос. колекц.: Алексей Кузнецов (н. 1962). 

Ce2Mn(CO3)(Si2O7)

Алісвілсоніт-(YCe)

Alicewilsonite-(YCe)

Элисуилсонит-(YCe)

Затверджена. IMA 2020-055; Canada

На честь: Alice Evelyn Wilson (1881-1964), канад. геолог і палеонтолог.

Na2Sr2YCe(CO3)6⋅3H2O

Алісвілсоніт-(YLa)

Alicewilsonite-(YLa)

Элисуилсонит-(YLa)

Затверджена. (IMA 2021-047); Australia.

На честь першої геологині в Геол. службі Канади: Alice Wilson (1881–1964). 

Na2Sr2YLa(CO3)6⋅3H2O

Алвесит 

Alvesite

Затверджена. IMA 2023-069; Portugal.

Невідоме.

NaKZrSi6O15•2H2

Джерела запозичення даних
  • Мінералогічний словник / Лазаренко Є.К., Винар О.М. / К.: "Наукова думка", 1975

  • Запозичено з російської мови

  • Утворено шляхом транскрибування  латиноалфавітного терміну 

  • Потребує уточнення

авторизироваться
Забыли пароль? Зарегистрироватся
Вы можете ввойти через социальные сети:
или
Вы можете зарегистрироватся через социальные сети:
зарегистрироватся
или