Головна / Словник мінералів / Гідрокси-апатит
Українська Latinized Русский Статус назви Походження назви мінералу Варіанти кристалохімічної формули Поширення в Україні

Гідрокси-апатит

Hydroxylapatite

Гидроксилапатит

Затверджена. Існувала з 1788 як Apatite; Switzerland, з 1856 як Hydroxylapatite, перейм. 2008 в Apatite-(CaOH), перейм. 2010 в Hydroxylapatite (Rn 2010 s.p.) 

OH-домінантний вид в серії апатитів.

Ca5(PO4)3OH

Джерела запозичення даних
  • Мінералогічний словник / Лазаренко Є.К., Винар О.М. / К.: "Наукова думка", 1975

  • Запозичено з російської мови

  • Утворено шляхом транскрибування  латиноалфавітного терміну 

  • Потребує уточнення

авторизироваться
Забыли пароль? Зарегистрироватся
Вы можете ввойти через социальные сети:
или
Вы можете зарегистрироватся через социальные сети:
зарегистрироватся
или