Головна / Словник мінералів / Гідрокси-апофіліт-(K)
Українська Latinized Русский Статус назви Походження назви мінералу Варіанти кристалохімічної формули Поширення в Україні

Гідрокси-апофіліт-(K)

Hydroxyapophyllite-(K) 

Гидроксиапофиллит-(К) 

Затверджена. (Rn 1978 s.p.). Існувала з 1978; USA, як Hydroxyapophyllite-K, перейм. 2008 в Apophyllite-(KOH), перейм. 2013 в Hydroxyapophyllite-(K)

З грец. – «відокремлені листка» + за хім. складом: гідроксил, K.

KCa4Si8O20(OH,F)•8H2O

Джерела запозичення даних
  • Мінералогічний словник / Лазаренко Є.К., Винар О.М. / К.: "Наукова думка", 1975

  • Запозичено з російської мови

  • Утворено шляхом транскрибування  латиноалфавітного терміну 

  • Потребує уточнення

авторизироваться
Забыли пароль? Зарегистрироватся
Вы можете ввойти через социальные сети:
или
Вы можете зарегистрироватся через социальные сети:
зарегистрироватся
или