Головна / Словник мінералів / Адраносит
Українська Latinized Русский Статус назви Походження назви мінералу Варіанти кристалохімічної формули Поширення в Україні

Адраносит

Adranosite

Адраносит

Затверджена 2010, (IMA 2008-057) як Adranosite, перейм. 2010 в Adranosite-(Al), у 2014 назву відновлено

За назвою давньогрец. бога вогню – Adranos (лат. Adranus).

(NH4)4NaAl2(SO4)4Cl(OH)2 

Азот Nitrogen Азот Незатверджена через некрист. стан. Газ з темп. кип. –195,8° С
Природна проста речовина

N2

Адуляр Adularia Адуляр

Незатверджена. Відміна видів: Orthoclase / Microcline

За назвою масиву в Швейцарських Альпах: Adula Massif.

Аеругіт 

Aerugite

Аэругит

 

Затверджена. (Rd 1965 s.p.). Існує з 1858

З грец. – «мідна іржа».

Ni8,5(AsO4)2As5+O8  

Азовськіт

Azovskite

Азовскит

Незатверджена. Відома з 1937. Суміш некристалічних гідрофосфатів і гідрооксидів Fe За назвою Азовського моря.

 ~ Fe3+3(PO4)(OH)6 

Азопроїт

Azoproite

Азопроит

Затверджена 1970,  (IMA 1970-021)

АZОRРО – акронім міжнарод. організації з дослідження глибинних зон Земної кори.

Mg2[(Ti,Mg),Fe3+]O2(BO3

Азурит

Azurite

Азурит

Затверджена.  Існує з 1832

З перс. – «блакитний».

Cu3(CO3)2(OH)2

Айдирліт Aidyrlite Айдырлит

Незатверджена. Суміш мінералів: Gibbsite, Opal, Theophrastite.

Айкініт

Aikinite

Айкинит

Затверджена.  Існує з 1843

На честь англ. геолога: Arthur Aikin (1773-1854).

CuPbBiS3

Акаганеїт

Akaganeite

Акаганеит

Затверджена 1962,  (IMA 1962-004)

За місцезнах.: рудник Akagane, Японія.

(Fe3+,Ni2+)8(OH,O)16Cl1,25nH2O

Акадіаліт Acadiolite  Акадиалит

Незатверджена. Синонім виду: Chabazite-Ca

З грец. – «тихо розчиняти».

Акантит

Acanthite

Акантит

Затверджена.  Існує з 1855

З грец. – «колючка, терен».

Ag2S

Акаоґіїт

Akaogiite

Акаогиит

Затверджена 2010, (IMA 2007-058)

На честь япон. мінералога: Masaki Akaogi.

TiO2

Акатореїт

Akatoreite

Акатореит

Затверджена 1971, (IMA 1969-015)

За місцезнах.: Akatore Creek, Нова Зеландія.

Mn2+9Al2Si8O24(OH)8 

Акваліт

Aqualite

Аквалит

Затверджена 2007, (IMА 2002-066)

З латин. – „водяний камінь».

(H3O)8(Na,K,Sr)5Ca6Zr3Si26O66(OH)9Cl 

Аквамарин Aquamarine Аквамарин

Незатверджена.  Відміна виду: Beryl

З латин.- «морська вода».

Акдалаїт

Akdalaite

Акдалаит

Затверджена 1970, (IMA 1969-002)

За місцезнах.: Akdala, Казахстан.

Al10O14(OH)2

Акімотоїт

Akimotoite

Акимотоит

Затверджена 1999, (IMA 1997-044)

На честь япон. геофізика: Syun-iti Akimoto (н. 1925).

MgSiO3

Аклімаїт

Aklimaite

Аклимаит

Затверджена 2012, (IMA 2011-050)

З давньотурец. – «світлий розум».  

Ca4[Si2O5(OH)2](OH)4•5H2O

Акміт

Acmite

Акмит

Незатверджена. Синонім / відміна виду: Aegirine

Айолосит

Aiolosite 

Эолосит

Затверджена 2010, (IMA 2008-015) 

За місцезнах.: Aeolian Islands (спотворене від Aiolos — бог вітру), Італія.

Na2(Na2Bi)(SO4)3Cl 

Аериніт 

Aërinite

Див. Aerinite

Азот 

Nitrogen 

Азот

Незатверджена через некрист. стан. Природна проста речовина

N2

Акерманіт 

Oakermanite Okermanite 

Див. Åkermanite 

Айкаїт Aikaite Айкаит

Незатверджена. Мінералоїд.

Айоваїт

Iowaite

Айоваит

Затверджена. (IMA 1967- 002)

За місцезнах.: штат Iowa, США.

Mg6Fe3+2(OH)16Cl2•4H2O

Джерела запозичення даних
  • Мінералогічний словник / Лазаренко Є.К., Винар О.М. / К.: "Наукова думка", 1975

  • Запозичено з російської мови

  • Утворено шляхом транскрибування  латиноалфавітного терміну 

  • Потребує уточнення

авторизироваться
Забыли пароль? Зарегистрироватся
Вы можете ввойти через социальные сети:
или
Вы можете зарегистрироватся через социальные сети:
зарегистрироватся
или