Головна / Словник мінералів / Авгіт
Українська Latinized Русский Статус назви Походження назви мінералу Варіанти кристалохімічної формули Поширення в Україні

Авгіт

Augite

Авгит

Затверджена. (1988 s.p.). Існує з 1792

З грец. – «блискучий».

(Ca,Mg,Fe)2Si2O6

Авгіт субкальціїстий

Subcalcian augite

Авгит субкальциевый

Незатверджена. Відміна виду: Augite

Авдонініт

Avdoninite

Авдонинит

Затверджена 2006, (IMA 2005-046а); Russia

На честь рос. музейного працівника: Владимир Николаевич Авдонин (н. 1925).

K2Cu5Cl8(OH)4•2H2O

Авер’євіт

Averievite

Аверьевит

Затверджена 1998, (IMA 1995-027)

На честь рос. радян. вулканолога: Валерий Викторович Аверьев (1929-1968).

Cu5O2(VO4)2•CuCl2

Авіценіт

Avicennite

Авиценнит

Затверджена.  Існує з 1958

На честь середньоазіатського вченого: Abu Ali Іbn Sina (Avicenna) (980-1037).

Tl2O3

Авогадрит

Avogadrite

Авогадрит

 

Затверджена.  Існує з 1926

На честь італ. фізика: Amedeo Avogadro (1776-1856).

KBF4

Аґаїт

Agaite

Агаит

Затверджена 2013, (IMA 2011-115)

За місцезнах.: Aga Mine, Каліфорнія, США.

Pb3Cu2+Te6+O5(OH)2(CO3)

Агардит

Agardite

Агардит

Незатверджена. Назва серії мінералів у групі мікситу

На честь фр. геолога: Jules Agard. Перенесено агардит - (V)

Агардит-(Dy)

Agardite-(Dy) Агардит-(Dу)

Незатверджена.  Опубл. без затв.

Dy-вид у серії агардитів.

(Dy,La)Cu6(AsO4)3(OH)6•3H2O

Агардит-(Lа)

Agardite-(La)

Агардит-(Lа)

Затверджена 1984, (IMA 1980-092)

 Lа-вид у серії агардитів.

LaCu2+6(AsO4)3(OH)6•3H2O

Агардит-(Nd)

Agardite-(Nd)

Агардит-(Nd)

Затверджена 2011, (IMA 2010-056)

Nd-вид у серії агардитів.

NdCu2+6(AsO4)3(OH)6•3H2O

Агардит-(Y)

Agardite-(Y)

Агардит-(Y)

Затверджена. (Rn 1987 s.p.)Y-вид у серії  агардитів. Перенесено.

YCu2+6(AsO4)3(OH)6•3H2O

Аґмантиніт

Agmantinite

Агмантинит

Затверджена 2015, (IMA 2014-083); Peru

 За хім. складом: Ag, Mn, Sn (tin).  

Ag2MnSnS4

Агальматоліт

Agalmatolite

Агальматолит

Незатверджена. Синонім видів: Pinite, Pyrophyllite, TalcЗ грец. – «статуя». 

Агардит-(Са)

Agardite-(Ca) Агардит-(Cа)

Незатверджена. Синонім виду: Zálesíite

На честь фр. геолога: Jules Agard. Збагач. на Са вид у групі мікситу

CaCu6(AsO4)3(OH)6•3(H2O)

Агардит-(Се)

Agardite-(Ce)

Агардит-(Се)

Затверджена 2004, (IMA 2003-030)

 Се-вид у серії агардитів.

CeCu2+6(AsO4)3(OH)6•3H2O

Агат

Agate 

Агат 

Незатверджена. Відміна виду: Quartz (Chalcedony)  

За древньою назвою ріки (Ахатес) на острові Сицилія.

Агат моховий

Agate Moss

Агат моховой

Незатверджена. Відміна виду:Quartz.  Відміна різновиду: Chalcedony. Див. також Agate

Аґахановіт-(Y)

Agakhanovite-(Y)

Агахановит-(Y)

Затверджена 2014, (IMA 2013-090); Norway

На честь рос. радян. мінералога: Агаханов Атали (н. 1971).

YCa☐2KBe3Si12O30

Агвіларит

Aguilarite

Агвиларит

Затверджена. Існує з 1891На честь управителя рудника у Мексиці: Ponciano Aguilar.

Ag4SeS

Агноліт

Agnolite

Агнолит

Незатверджена. Існувала з 1889Синонім виду: Inesite.

Ca2(Mn,Fe)7Si10O28(OH)2•5H2O

Агреліт

Agrellite

Агреллит

Затверджена 1976, (IMA 1973-032)

На честь британ. мінералога: Stuart  Agrell.

NaCa2Si4O10F

Агриколіт

Agricolite Агриколит

Незатверджена. Синонім виду: Eulytine

Агриньєрит

Agrinierite

Агриньерит

Затверджена 1972, (IMA 1971-046)

На честь фр. інженера: Henri Agrinier (1928-1971).

K2Ca[(UO2)3O3(OH)2]2•5H2O

Авривілліусит

Aurivilliusite

Ауривильиусит

Затверджена 2004, (IMA 2002-022)

На честь швед. хіміка-кристалографа: Karin Aurivillius (1920-1982).

Hg1+Hg2+OI

Авдеєвіт

Avdeevite

Авдеевит

Затверджена. (ІМA 2018-109); Myanmar

На честь рос. хіміка: Иван Васильевич Авдеев (1818-1865). 

(Na,Cs)(Be2Li)Al12(Si6O18)

Джерела запозичення даних
  • Мінералогічний словник / Лазаренко Є.К., Винар О.М. / К.: "Наукова думка", 1975

  • Запозичено з російської мови

  • Утворено шляхом транскрибування  латиноалфавітного терміну 

  • Потребує уточнення

авторизироваться
Забыли пароль? Зарегистрироватся
Вы можете ввойти через социальные сети:
или
Вы можете зарегистрироватся через социальные сети:
зарегистрироватся
или