Головна / Словник мінералів / Аваруїт
Українська Latinized Русский Статус назви Походження назви мінералу Варіанти кристалохімічної формули Поширення в Україні

Аваруїт

Awaruite

Аваруит

Затверджена.  Існує з 1885; New Zealand.

За місцезнах.: Awarua Bay, Нова Зеландія.

Ni3Fe 

Авгіт

Augite

Авгит

Затверджена. (IMA 1988 s.p.). Існує з 1792.

З грец. – «блискучий».

(Ca,Mg,Fe)2Si2O6

Авгіт манганистий

Manganoan augite

Авгит марганцевый

Незатверджена: Відміна виду: Augite

Авгіт субкальціїстий

Subcalcian augite

Авгит субкальциевый

Незатверджена. Відміна виду: Augite

Авдонініт

Avdoninite

Авдонинит

Затверджена 2006, (IMA 2005-046а); Russia

На честь рос. музейного працівника: Владимир Николаевич Авдонин (н. 1925).

K2Cu5Cl8(OH)4•2H2O

Авер’євіт

Averievite

Аверьевит

Затверджена 1998, (IMA 1995-027); Russia.

На честь рос. радян. вулканолога: Валерий Викторович Аверьев (1929-1968).

Cu5O2(VO4)2•CuCl2

Авіценіт

Avicennite

Авиценнит

Затверджена.  Існує з 1958; Uzbekistan.

На честь середньоазіатського вченого: Abu Ali Іbn Sina (Avicenna) (980-1037).

Tl2O3

Авогадрит

Avogadrite

Авогадрит

 

Затверджена.  Існує з 1926; Italy.

На честь італ. фізика: Amedeo Avogadro (1776-1856).

KBF4

Агардит

Agardite

Агардит

Незатверджена. Назва серії мінералів у групі мікситу

На честь фр. геолога: Jules Agard. Перенесено агардит - (V)

Агардит-(Dy)

Agardite-(Dy) Агардит-(Dу)

Незатверджена.  Опубл. без затв.

Dy-вид у серії агардитів.

(Dy,La)Cu6(AsO4)3(OH)6•3H2O

Агардит-(Lа)

Agardite-(La)

Агардит-(Lа)

Затверджена 1984, (IMA 1980-092); Greece.

 Lа-вид у серії агардитів.

LaCu2+6(AsO4)3(OH)6•3H2O

Агардит-(Nd)

Agardite-(Nd)

Агардит-(Nd)

Затверджена 2011, (IMA 2010-056); Greece.

Nd-вид у серії агардитів.

NdCu2+6(AsO4)3(OH)6•3H2O

Агардит-(Y)

Agardite-(Y)

Агардит-(Y)

Затверджена. (Rn 1987 s.p.); Morocco.Y-вид у серії  агардитів. Перенесено.

YCu2+6(AsO4)3(OH)6•3H2O

Авгіт-бронзит

Augite-bronzite

Авгит-бронзит

Незатверджена. Відміна виду: Augite / Enstatite

Авгіт-енстатит

Augite-enstatite

Авгит-энстатит

Незатверджена. Відміна виду: Augite / Enstatite

Авгіт магніїстий

Magnesian augite

Магноавгит

Незатверджена. Відміна виду: Augite

Агальматоліт

Agalmatolite

Агальматолит

Незатверджена. Синонім видів: Pinite, Pyrophyllite, TalcЗ грец. – «статуя». 

Агардит-(Са)

Agardite-(Ca) Агардит-(Cа)

Незатверджена. Синонім виду: Zálesíite

На честь фр. геолога: Jules Agard. Збагач. на Са вид у групі мікситу

CaCu6(AsO4)3(OH)6•3(H2O)

Агардит-(Ce)

Agardite-(Ce)

Агардит-(Се)

Затверджена 2004, (IMA 2003-030); Germany.

 Се-вид у серії агардитів.

CeCu2+6(AsO4)3(OH)6•3H2O

Агат

Agate 

Агат 

Незатверджена. Відміна виду: Quartz (Chalcedony)  

За древньою назвою ріки (Ахатес) на острові Сицилія.

Агат моховий

Agate Moss

Агат моховой

Незатверджена. Відміна виду:Quartz.  Відміна різновиду: Chalcedony. Див. також Agate

Авгіт титановий (титанистий)

Titanian Augite

Незатверджена. Відміна виду: Augite

(Ca,Na)(Mg,Ti,Fe,Al,)(Si,Al)2O6

Авривілліусит

Aurivilliusite

Ауривильиусит

Затверджена 2004, (IMA 2002-022); USA.

На честь швед. хіміка-кристалографа: Karin Aurivillius (1920-1982).

Hg1+Hg2+OI

Авгіт-діопсид

НезатвердженаВідміна виду: Augite / Diopside


Авгіт-геденбергіт

НезатвердженаВідміна виду: Augite HedenbergiteАвдеєвіт

Avdeevite

Авдеевит

Затверджена. (ІМA 2018-109); Myanmar.

На честь рос. хіміка: Иван Васильевич Авдеев (1818-1865). 

NaAl4(Be5Li)(Si6O18)2(H2O)1-2

Джерела запозичення даних
  • Мінералогічний словник / Лазаренко Є.К., Винар О.М. / К.: "Наукова думка", 1975

  • Запозичено з російської мови

  • Утворено шляхом транскрибування  латиноалфавітного терміну 

  • Потребує уточнення

авторизироваться
Забыли пароль? Зарегистрироватся
Вы можете ввойти через социальные сети:
или
Вы можете зарегистрироватся через социальные сети:
зарегистрироватся
или