Головна / Словник мінералів / Абернатіїт
Українська Latinized Русский Статус назви Походження назви мінералу Варіанти кристалохімічної формули Поширення в Україні

Абернатіїт

Abernathyite

Абернатиит 

Затверджена. Існує з 1956; USA.

На честь амер. любителя каменю: Jesse  Abernathy (1913-1963).

K(UO2)(AsO4)•3H2O

Абразит Abrazite Абразит

Незатверджена. Синонім видів: Gismondine Phillipsite-K; Phillipsite-Na; Phillipsite-CaАбрамовіт

Abramovite

Абрамовит

Затверджена. IMA 2006-016; Russia.

На честь рос. мінералога: Дмитрий  Абрамов (н. 1963).

Pb2SnInBiS7

Абсвурмбахіт

Abswurmbachite

Абсвурмбахит 

Затверджена. (ІМА 1990-007); Greece.

На честь нім. мінералога: Irmgard Abs-Wurmbach (н. 1938).

Cu2+Mn3+6O8(SiO4

Абуїт

Abuite

Абуит

Затверджена. (IMA 2014-084); Japan.

За місцезнах.: Abu town, Хонсю, Японія.

CaAl2(PO4)2F2

Абукумаліт

Abukumalite

Абукумалит

Незатверджена. Синонім виду: Britholite-(Y)За місцезнах.: масив Abukuma, Японія.

Ca2(Y,Ca)3(SіO4,PO4)3(OH,F)

Абхурит

Abhurite

Абхурит

Затверджена. (IMA1983-061); Saudi Arabia.

За місцезнах.: Sharm Abhur, Саудівська Аравія.

Sn2+21O6(OH)14Cl16

Авантюрин

Aventurіnе

Авантюрин

Незатверджена. Відміна виду:QuartzЗ італ. – «щастя».

Аваруїт

Awaruite

Аваруит

Затверджена.  Існує з 1885; New Zealand.

За місцезнах.: Awarua Bay, Нова Зеландія.

Ni3Fe 

Авгіт

Augite

Авгит

Затверджена. (IMA 1988 s.p.). Існує з 1792.

З грец. – «блискучий».

(Ca,Mg,Fe)2Si2O6

Авгіт манганистий

Manganoan augite

Авгит марганцевый

Незатверджена: Відміна виду: Augite

Авгіт субкальціїстий

Subcalcian augite

Авгит субкальциевый

Незатверджена. Відміна виду: Augite

Авдонініт

Avdoninite

Авдонинит

Затверджена 2006, (IMA 2005-046а); Russia

На честь рос. музейного працівника: Владимир Николаевич Авдонин (н. 1925).

K2Cu5Cl8(OH)4•2H2O

Авер’євіт

Averievite

Аверьевит

Затверджена 1998, (IMA 1995-027); Russia.

На честь рос. радян. вулканолога: Валерий Викторович Аверьев (1929-1968).

Cu5O2(VO4)2•CuCl2

Авіценіт

Avicennite

Авиценнит

Затверджена.  Існує з 1958; Uzbekistan.

На честь середньоазіатського вченого: Abu Ali Іbn Sina (Avicenna) (980-1037).

Tl2O3

Авогадрит

Avogadrite

Авогадрит

 

Затверджена.  Існує з 1926; Italy.

На честь італ. фізика: Amedeo Avogadro (1776-1856).

KBF4

Агардит-(Lа)

Agardite-(La)

Агардит-(Lа)

Затверджена 1984, (IMA 1980-092); Greece.

 Lа-вид у серії агардитів.

LaCu2+6(AsO4)3(OH)6•3H2O

Авгіт-бронзит

Augite-bronzite

Авгит-бронзит

Незатверджена. Відміна виду: Augite / Enstatite

Авгіт-енстатит

Augite-enstatite

Авгит-энстатит

Незатверджена. Відміна виду: Augite / Enstatite

Авгіт магніїстий

Magnesian augite

Магноавгит

Незатверджена. Відміна виду: Augite

Агальматоліт

Agalmatolite

Агальматолит

Незатверджена. Синонім видів: Pinite, Pyrophyllite, TalcЗ грец. – «статуя». 

Авгіт титановий (титанистий)

Titanian Augite

Незатверджена. Відміна виду: Augite

(Ca,Na)(Mg,Ti,Fe,Al,)(Si,Al)2O6

Авривілліусит

Aurivilliusite

Ауривильиусит

Затверджена 2004, (IMA 2002-022); USA.

На честь швед. хіміка-кристалографа: Karin Aurivillius (1920-1982).

Hg1+Hg2+OI

Авгіт-діопсид

НезатвердженаВідміна виду: Augite / Diopside


Авгіт-геденбергіт

НезатвердженаВідміна виду: Augite HedenbergiteАвдеєвіт

Avdeevite

Авдеевит

Затверджена. (ІМA 2018-109); Myanmar.

На честь рос. хіміка: Иван Васильевич Авдеев (1818-1865). 

NaAl4(Be5Li)(Si6O18)2(H2O)1-2

Джерела запозичення даних
  • Мінералогічний словник / Лазаренко Є.К., Винар О.М. / К.: "Наукова думка", 1975

  • Запозичено з російської мови

  • Утворено шляхом транскрибування  латиноалфавітного терміну 

  • Потребує уточнення

авторизироваться
Забыли пароль? Зарегистрироватся
Вы можете ввойти через социальные сети:
или
Вы можете зарегистрироватся через социальные сети:
зарегистрироватся
или