Українська мінералогічна енциклопедія

(за редакції академіка НАН України О.М. Пономаренка)

Сайт створений з метою надати широкому колу читачів (геологам, географам, колекціонерам мінералів і просто любителям каменю) наукову інформацію про поширення мінералів на території України, їхні фізичні властивості, особливості хімічного складу, умови утворення, практичне значення. На сайті розміщено також Словник українських назв мінеральних видів та їх різновидів (відмін) і відкрито дискусію щодо способу подальшого утворення українських синонімів латинописних назв мінеральних видів, затверджених Міжнародною мінералогічною асоціацією. Сайт містить бібліографію з мінералогії України, відомості про найвидатніших українських мінералогів, повідомляє про новини з мінералогії. Можливість постійно оновлювати дані забезпечує перевагу мереживного зведення над подібними друкованими. Читати повністю ...

Цей сайт - втілення задуму академіка Євгенія Лазаренка щодо створення зведення з регіональної мінералогії України

Ми дуже вдячні його донькам - Євгенії та Оксані за допомогу у створенні нашого порталу

img

Наукова конференція «Здобутки і перспективи розвитку геологічної науки в Україні», присвячена 50-річчю Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П. Семененка НАН України

14–16 травня 2019 року в Києві в Інституті геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка (ІГМР) НАН України відбулася наукова конференція «Здобутки і перспективи розвитку геологічної науки в Україні», присвячена 50-річчю Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П. Семененка НАН України.


img

XI НАУКОВІ ЧИТАННЯ ІМЕНІ АКАДЕМІКА ЄВГЕНА ЛАЗАРЕНКА

13-15 вересня 2018 року відбулися XI наукові читання імені академіка Євгена Лазаренка. Цей захід на вшанування пам’яті видатного вченого і організатора науки, засновника наукової школи, надзвичайно продуктивного мінералога, відбувається зазвичай раз на два роки. Організатором читань є геологічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, передовсім працівники кафедри мінералогії. Матеріали ХІ наукових читань імені академіка Євгена Лазаренка склали основу чергового випуску "Мінералогічного збірника" (2018. Вип. 68, № 1).

img

Оптические спектры и окраска природных гранатов

Тільки що вийшла друком нова книга, в якій на основі результатів оригінальних експериментальних досліджень, а також  наявних літературних даних створене найбільш повне зведення з оптичних спектрів поглинання і природи забарвлення усіх відомих на цей час представників групи гранатів, включно з їхніми різноманітними твердими розчинами. 

img

З'їзд геологів України відбувся у м. Київ 7--8 грудня 2017 року

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ

«СПІЛКА ГЕОЛОГІВ УКРАЇНИ»

VI З’ЇЗД ГЕОЛОГІВ УКРАЇНИ

ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ СТАНДАРТІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

ЩОДО ЕФЕКТИВНОГО І ЗБАЛАНСОВАНОГО ВИКОРИСТАННЯ

ЕНЕРГЕТИЧНИХ, МІНЕРАЛЬНИХ, ВОДНИХ ТА ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ

ДРУГИЙ ЦИРКУЛЯР

img

Перспективы обнаружения месторождений редкоземельного оруденения нового типа в Приазовье Украинского щита

Під такою назвою вийшла друком монографія, в якій на підставі вивчення головних і другорядних  рудних мінералів, асоціацій акцесорних мінералів, геохімії рідкісноземельних елементів Анадольського рідкісноземельного родовища Східного Приазов'я зроблено зіставлення його з подібними родовищами Українського щита і світу, що дозволило обґрунтувати точку зору на генезис родовища і направити пошуки нових родовищ подібного типу.   Автори: Шеремет Є.М., Кривдік С.Г., Стрекозов С.М. /За редакції Пономаренка О.М.  2017. Харків: ФЛП Мезина В.В.,- 244 с.  

img

IX-й з'їзд УКРАЇНСЬКОГО МІНЕРАЛОГІЧНОГО ТОВАРИСТВА «МІНЕРАЛОГІЯ В УКРАЇНІ: ЗОЛОТИЙ ВІК, СТАН І ПРОБЛЕМИ»

Попри погіршення ситуації в галузі наук про Землю, тривожний стан геологічної галузі, скорочення геологорозвідувальних робіт в Україні і фінансування науково-дослідних робіт в геології, попри фінансово-економічну кризу в державі в останні роки з'їзд Українського мінералогічного товариства відзначає, що мінералоги України не склали руки і працювали в міру сил і можливостей

 


авторизироваться
Забыли пароль? Зарегистрироватся
Вы можете ввойти через социальные сети:
или
Вы можете зарегистрироватся через социальные сети:
зарегистрироватся
или